30 bønner for åpne dører med bibelvers for å holde løfter

0
324

I dag skal vi behandle 30 bønner for åpne dører med bibelvers for å holde løfter

Gud har lovet å åpne dører av tjenester og mange velsignelser for oss, derfor anbefaler vi at vi ber disse bønnene med all oppriktighet og også hva vi kan gjøre for Gud til gjengjeld når Gud velsigner oss akkurat som Hanna og Jefta gjorde som vi leser i vår bibel. . Når Gud åpner våre dører for velsignelser og mirakler, vil det se ut som om vi drømmer.

Livet er fullt av utfordringer. I tider med stort behov og press, glir mange mennesker inn i desperasjon og kan i den tilstanden gjøre hva som helst. Noen ganger kan det bare være en "enkel" løgn å komme ut av et trangt hjørne eller en forpliktelse som er gjort uten å tenke. Noen kan gå i den grad å gjøre ting som grenser til kriminalitet. Poenget er at ingen ønsker å forbli i en dårlig situasjon, og alle vil gjøre alt de kan for å komme ut av en uønsket situasjon.

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

Kristne er også utsatt for livets spørsmål. Fra tid til annen kommer de inn på steder hvor de møter alvorlige utfordringer. De, som andre mennesker, har behov og stort press. En av tingene vi gjør når vi prøver å få Guds oppmerksomhet eller prøver å få ham til å svare på våre bønner, er å avlegge løfter. Et løfte er et høytidelig løfte. Det er et hellig løfte og bør som en pakt håndteres med all alvor og bør ikke brytes. Det krever at de som avgir løfter holder troen på Gud og oppfyller løftet sitt; for Gud tar løfter på alvor og holder alltid folk til sine løfter (23 Mos 21:23 – XNUMX).


Jefta forsto dette og gjorde til tross for hans tap og smerte som han sverget og Gud åpnet dører for mirakler og velsignelser for ham. Han hadde lovet Gud å ofre til ham det som kommer ut av huset hans for å møte ham hvis han vendte tilbake i fred fra kamp med Ammons barn. I tråd med dette løftet måtte han ofre datteren sin. Hannah lovet i sin hjertesorg og i sin desperasjon etter å få et barn og komme ut av hån å gi tilbake til Gud for Hans tjeneste sønnen hun ber for. Vi ser Hannah i dette skriftstedet vise fullstendig trofasthet mot Gud ved å holde løftet hun ga. For da barnet var avvent, førte hun barnet til Eli, og hun sa: «For dette barnet ba jeg, og Herren har gitt meg min bønn som jeg bad ham om. Derfor har jeg også lånt ham til Herren, så lenge han lever, skal han lånes til Herren."
Ethvert Guds barn bør lære helligheten av Ingen skal si til Herren hva han ikke vil gjøre. Vi bør lære å ære Gud og gi ham det vi har lovet.

Åpenbaringen 3: 8:
8 Jeg kjenner dine gjerninger; se, jeg har satt en åpen dør foran deg, og ingen kan stenge den, for du har litt styrke og holdt mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

Vi tjener en Gud med åpne dører, når han åpner en dør kan ingen djevel lukke den og når han lukker en dør, kan ingen djevel åpne den. Det er den Gud vi tjener. I dag skal vi engasjere 30 bønner for åpne dører med bibelvers, når vi ber til Gud med hans ord, kan ingen djevel stoppe oss. Før vi går inn i bønnene for i dag, la først og fremst se på ordet "Åpne dører". Hva er en åpen dør? En åpen dør kan defineres som dører av muligheter som fører til din suksess. Bibelen sa at de rettferdiges vei er som et skinnende lys, det betyr at hvert Guds barns vei er full av åpne dører med store muligheter. Også Gud taler i Jeremia 29:11, Han sa at Han har en plan for en stor fremtid for oss hans barn, dette viser at hvert Guds barn er ordinert til å ha en lys fremtid.

Hør nå dette, du skal oppleve megaåpne dører i livet ditt i år. Du kan være bekymret for at du så langt i 2022 ikke har sett dine vitnesbyrd, men hør dette i dag, du vil bli begunstiget i 2022 og utover i Jesu Kristi navn.

Som et Guds barn er fremtiden din lys, men du må kjempe for den ved tro. Dette er fordi djevelen ikke vil la deg få et flott liv uten kamp. Vi blir fortalt i Skriftene å kjempe troens kamp, ​​og i 1 Joh 5:4 blir vi fortalt at vår tro er det som gir oss seier over djevelen. Disse bønnene for åpne dører med bibelvers vil bidra til å styrke troen din mens du strever i bønner for å se drømmen din gå i oppfyllelse. Ikke gi etter, ingenting fungerer av seg selv, hvis du vil se positive endringer i livet ditt, må du ta positive skritt, du må være klar til å lykkes fysisk og åndelig. Fysisk må du forberede deg gjennom utdanning og tilegnelse av ferdigheter, åndelig må du utruste deg selv gjennom intense bønner og bibelstudier. Når du engasjerer deg i disse bønnene for åpne dører og bibelvers i dag, hvert fjell før du skal flykte i Jesu navn

20 bibelvers for åpne dører

Her er 30 bibelvers for åpne dører, når du engasjerer bønner, tar også e for å studere bibelversene for å kjenne Guds sinn om dine situasjoner. Studer dem, mediter på dem og be med dem, så vil Gud gripe inn i situasjonene dine i Jesu navn.

 • Åpenbaringen 3:8 Jeg kjenner dine gjerninger; se, jeg har satt for dig en åpen dør, og ingen kan lukke den; for du har lite styrke og har holdt mitt ord og ikke fornektet mitt navn.
 • 1 Corinthians 16:9 For en stor og kraftfull dør er åpnet for meg, og det er mange motstandere.
 • 2 Korinter 2:12 Og da jeg kom til Troas for å forkynne Kristi evangelium, og en dør ble åpnet for meg fra Herren,
 • Kolosserne 4:3: Be samtidig også for oss at Gud vil åpne for oss en dør til ytring for å tale Kristi hemmelighet, som jeg også er i lenker for.
 • Åpenbaringen 3:7-8: Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier den hellige, den sanne, den som har Davids nøkkel, den som åpner og ingen lukker; og lukker, og ingen åpner; 8 Jeg kjenner dine gjerninger; se, jeg har satt for dig en åpen dør, og ingen kan lukke den; for du har lite styrke og har holdt mitt ord og ikke fornektet mitt navn.
 • Åpenbaringen 3:20: Se, jeg står ved døren og banker på; om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med meg.
 • Filipperne 2:13: For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans velbehag.
 • Jesaja 22:22 Og nøkkelen til Davids hus vil jeg legge på hans skulder; så skal han åpne, og ingen skal lukke; og han skal lukke, og ingen skal åpne.
 • John 10:9 XNUMX Jeg er døren; om nogen går inn ved mig, skal han bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite.
 • 1 Johannes 4:18: Det er ingen frykt i kjærligheten; men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, for frykten har pine. Den som frykter, blir ikke fullkommen i kjærlighet.
 • Apostlenes-gjerninge 14:27 Og da de kom og hadde samlet menigheten, gjentok de alt det Gud hadde gjort med dem, og hvordan han hadde åpnet troens dør for hedningene.
 • Apostlenes-gjerninge 16:6-7 Men da de hadde gått rundt i Frygia og i området rundt Galatia og ble forbudt av Den Hellige Ånd å forkynne ordet i Asia, 7 etter at de var kommet til Mysia, forsøkte de å dra til Bithynia; Ånden tillot dem ikke.
 • Ordspråkene 3:5-6: Stol på Herren av hele ditt hjerte; og stol ikke på din egen forstand. 6 Kjenn ham på alle dine veier, så skal han rette dine stier.
 • Åpenbaringen 3:7: Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier den hellige, den sanne, den som har Davids nøkkel, den som åpner og ingen lukker; og lukker, og ingen åpner;
 • 1 Johannes 3:8: Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. For dette formål ble Guds Sønn åpenbart, for at han skulle ødelegge djevelens gjerninger.
 • Åpenbaringen 4:1 Etter dette så jeg, og se, en dør ble åpnet i himmelen, og den første røst som jeg hørte, var som en basun som talte med meg; som sa: Kom opp hit, så vil jeg vise deg det som må skje heretter.
 • Filipperne 4:13: Jeg kan gjøre alt ved Kristus som styrker meg.
 • Salme 23:1-6: Herren er min hyrde; Jeg vil ikke ha. 2 Han lar meg ligge i grønne beitemarker, han fører meg til stille vann. 3 Han gir min sjel tilbake, han fører meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. 4 Ja, selv om jeg går gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt; for du er med meg; din stav og din stav de trøster meg. 5 Du dekker et bord for mine fienders åsyn; du salver mitt hode med olje; min beger renner over. 6 Sannelig, godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg vil bo i Herrens hus til evig tid.
 • 1 Korinter 10:13: Det har ikke grepet eder andre enn en menneskelig fristelse; men Gud er trofast, som ikke vil la eder fristes mer enn eder evne. men vil også sammen med fristelsen gjøre en vei til å unnslippe, så dere kan tåle det.
 • 1 Kor 16:8-9: Men jeg vil bli i Efesos til pinse. 9 For en stor og kraftfull dør er åpnet for meg, og det er mange motstandere.

30 bønner for åpne dører

 1. Far, jeg takker deg for din barmhjertighet over livet mitt, det er på grunn av din barmhjertighet at jeg ikke blir fortært, takk far i Jesu navn.
 2. O Herre, husk meg for godt og åpne minneboken for meg i Jesu navn.
 3. Jeg avbryter og sprer alle demoniske aktiviteter i livet mitt, i Jesu navn.
 4. Jeg reverserer enhver skade på livet mitt fra fødselen, i Jesu navn.
 5. Jeg lukker alle dører som djevelen kommer inn gjennom for å plage meg i livet mitt, i Jesu navn.
 6. Herre, gjenopprett de bortkastede årene av livet mitt i Jesu navn.
 7. Jeg tar tilbake hvert eneste territorium som er holdt av fienden i livet mitt, i Jesu navn.
 8. Jeg bryter ut og befrir meg selv fra ethvert ondt fengsel, i Jesu navn.
 9. Hver grunnleggende skrøpelighet, gå bort fra livet mitt, i Jesu navn.
 10. Jeg vil regjere som konge over omstendighetene mine, i Jesu navn.
 11. La enhver ond familieforbannelse bli ødelagt i livet mitt, i Jesu navn.
 12. Hjelp meg, Herre, å gjenkjenne din stemme i Jesu navn.
 13. Herre, åpne øynene til min forståelse i Jesu navn
 14. Jeg kaster av meg hver bekymringsbyrde, i Jesu navn.
 15. Jeg nekter å bli viklet inn i onde tanker, i Jesu navn.
 16. Jeg kaster ned hver veisperring og skjuler fremgangen min, i Jesu navn.
 17. La mitt åndelige klima sende terror til fiendens leir, i Jesu navn.
 18. Herre, løs meg fra onde ord og onde stillheter i Jesu navn
 19. Hver trolldomskraft som er tildelt mitt liv og ekteskap, mottar torden og lys fra Gud, i Jesu navn.
 20. Jeg frigjør meg fra enhver arvelig trelldom, i Jesu navn.
 21. Jeg frigjør meg fra grepet av ethvert problem som overføres til livet mitt fra livmoren, i Jesu navn.
 22. Jeg bryter og løser meg fra hver nedarvet ond pakt, i Jesu navn.
 23. Jeg bryter og løser meg fra hver nedarvet ond forbannelse, i Jesu navn.
 24. Jeg frigjør meg fra enhver arvelig sykdom, i Jesu navn.
 25. La Jesu blod rette opp enhver arvelig defekt i kroppen min, i Jesu navn.
 26. I Jesu navn bryter jeg enhver forbannelse av avvisning fra livmoren eller illegitimitet som kan være i familien min tilbake til ti generasjoner på begge sider av familien.
 27. Jeg avviser og gir avkall på enhver ordinasjon av 'sen i godhet', i Jesu navn.
 28. Jeg overtar autoritet og beordrer binding av enhver sterkmann i hver avdeling av livet mitt, i Jesu navn.
 29. Far, jeg takker deg for at du åpner dører med muligheter for meg som ikke-menneske eller djevel kan lukke i Jesu navn
 30. Takk far for at du svarte på mine bønner.

 

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ
Forrige artikkelKraftige bønner for ufattelige gjennombrudd for de gjenværende månedene av året
Neste artikkelBønnepunkter med bibelvers
Mitt navn er pastor Ikechukwu Chinedum, jeg er en Guds mann, som brenner for Guds bevegelse i disse siste dager. Jeg tror at Gud har bemyndiget enhver troende med en merkelig nådeorden til å manifestere Den Hellige Ånds kraft. Jeg tror at ingen kristen skal bli undertrykt av djevelen, vi har kraften til å leve og vandre i herredømme gjennom bønner og Ordet. For ytterligere informasjon eller rådgivning, kan du kontakte meg på everydayprayerguide@gmail.com eller chatte meg på WhatsApp And Telegram på +2347032533703. Jeg vil også elske å invitere deg til å bli med i vår kraftige 24-timers bønnegruppe på Telegram. Klikk på denne lenken for å bli med nå, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Gud velsigne deg.

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan kommentaren din behandles.