Bønnepunkter mot maskerader i drømmer

1
366

I dag skal vi forholde oss til bønnepunkter mot maskerader i drømmer. Maskerader har kraftige demoner som må beseire både fysisk og åndelig. Når du ser maskerade i drømmen, er det en perfekt indikasjon på at familien din har en pakt med maskerade, eller de pleide å tilbe denne guddommen.

Ofte har jeg hørt folk si at de blir jaget i drømmen av en maskerade. Noen mennesker ser maskerade plutselig i søvne, og det blir så skremmende at de ikke vil lukke øynene for å sove lenger. Før jeg går dypt inn i dette emnet, la meg raskt fremheve noen av tingene som skjer når du ser maskerade i søvne.

Ting som skjer når du ser maskerade i søvne


Ekteskapelig uflaks
En av de mange tingene som kan skje med deg når du ser maskerade jage deg i søvnen er uflaks i ekteskapet, spesielt hvis du er gift. Når du ser maskerade i drømmen, kan du umulig omfavne det. Det du vil gjøre er å løpe og aldri få hvile.
Dette kan bety ekteskapelig uro for et slikt individ, med mindre han eller hun ber hardt til Gud om å ødelegge enhver pakt som eksisterte mellom ham og maskerade.

Stagnasjon
En annen ting som det kan føre til er stagnasjon. Alle som ser maskerade i søvnen kan bli plaget av stagnasjonens kraft. Det får en mann til å være stillestående i livet. Ting ville ikke gå fremover for noen som plages av maskeraddemonen i drømmen.

Uro
Skriften sier at Gud ikke har gitt oss en ånd av frykt, men av kraft, sunt sinn og kjærlighet. Imidlertid vil djevelen prøve så mye det kan for å hindre en troende i å ha sterk tro på Herren.
En av måtene djevelen gjør dette på er å initiere frykt i tankene til en troende ved å plage dem med maskerade i drømmen. Når dette blir så intensert, kan en troende være så redd at han / hun ikke en gang vil sove lenger. Og det som ødelegger troen er frykt.

Tidlig død
En annen ting som denne typen drømmer kan føre til er for tidlig død. Fienden prøver kanskje å angripe skjebnen til et individ. En av måtene fienden hindrer et individ fra å nå sitt potensiale er gjennom utidig død.

 

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

Hvordan takle maskerade


Total anger
Som nevnt tidligere, er en av grunnene til at vi ser maskerader i vår drøm fordi vår slektslinje har en forbindelse med maskeraden. Den beste måten å stoppe dette på er ekte omvendelse.
Skriften sier at den som er i Kristus er en ny skapning og gamle ting går bort. Du må la Kristus overta din eksistens. Livet du begynner å leve etter at du gir livet ditt til Kristus, er ikke lenger ditt eget, men Kristus.

Beskytt deg selv med hellig ånd
Det er kraft i Jesu navn. En av måtene en troende kan takle ethvert åndelig problem er å beskytte seg selv med Guds fulle rustning. Boken av Efeserne 6:11 Sett på deg hele Guds rustning, så du kan stå imot djevelens list. En av måtene å ta på seg Guds fulle rustning er ved hjelp av den hellige ånd.

Husk at skriften sier at når en person sover, kommer fienden og sår ugress med hvete og gikk sin vei. Djevelen forstår at en mann er svak når han sover. Men kraften til det hellige spøkelse beskytter oss selv når vi ikke er bevisste.

Bønnepoeng:

 • Herre Jesus, jeg ber om at du gjør min skam til glede, jeg ber om at du ved din barmhjertighet vender min skam til ære i Jesu navn.
 • Herre, på alle måter jeg har opplevd skuffelse, ber jeg om at jeg ved din nåde vil bli opphøyet i Jesu navn.
 • Jeg kommer mot ånden av frykt som maskeraddemonen vil innpode i meg, jeg erstatter frykt med mot i Jesu navn.
 • Herre, hvert punkt i livet mitt som mørkets kraft vil ta over, bestemmer jeg av himmelens autoritet som er blokkert i Jesu navn.
 • Herre, skriften sier: For han skal gi sine engler befaling over deg for å bevare deg på alle dine veier. Jeg bestemmer med himmelens autoritet at selv i søvnen skal Herrens engel lede meg.
 • Hvert mørkets høyborg i mitt familiehus som arbeider mot meg, blir ødelagt i Jesu navn.
 • Hver pakt som min familie har med maskerade som gjør det aktuelt at demon kommer til å plage i drømmene mine hele tiden, på grunn av blodet som ble utøst på Golgata kors, annullerer jeg slike pakter i Jesu navn.
 • Herre Jesus, jeg ødelegger enhver stagnasjonsånd som ble arvet fra min slekt, jeg bryter den med kraften i Jesu navn.
 • Jeg bestemmer med himmelens autoritet, hver eneste begrensende kraft som dukker opp i min drøm i form av en maskerade, jeg ødelegger deg ved Den hellige ånds ild.
 • Hvert mørke kalderon som arbeider mot livet mitt, bryter i dag i Jesu navn.
 • Hver dagsorden for fienden for å drepe meg for tidlig, ødelegger jeg deg ved det hellige ånds ild i Jesu navn.
 • Du demon som blir til maskerade og dukker opp for meg i søvne, hører Herrens ord, sier Bibelen i Obadja 1:17, men på Sions berg skal det være utfrielse, og det skal være hellighet; Jakobs hus skal eie sine eiendeler. Jeg sier min utfrielse i virkeligheten i Jesu navn.
 • Enhver form for ekteskapelig uflaks blir ødelagt av det hellige ånds ild. Jeg irettesetter alle planer og agendaer for å ødelegge forholdet mitt i Jesu navn.

 


annonser

1 KOMMENTAR

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her