Bønnepunkter mot forvirring

0
1936

 

I dag skal vi håndtere bønnepunkter mot forvirring. Ofte tar folk det ikke seriøst når de er forvirrede om hva de skal gjøre eller hvor de skal henvende seg. Forvirring er en ond ånd som kommer inn i livet til et menneske når de slutter å høre fra Gud. Guds ånd er guddommelighet. Det forteller oss ting som skal komme som forklart i boken Johannes 16:13 Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han lede deg i hele sannheten. Han vil ikke snakke alene; han vil bare tale det han hører, og han vil fortelle deg hva som fremdeles kommer. Skriftene sier at ånden vil veilede oss og fortelle oss ting som kommer fremover; dette forklarer hvorfor folk blir forvirret når de slutter å høre fra Gud.

Kong Saul ble så forvirret da kommunikasjonskjeden mellom ham og Gud ble brutt. Han visste ikke hva han skulle gjøre videre og hvor han skulle henvende seg for å få hjelp. Forvirring er en veldig farlig ånd som påvirker sinnet og hjernen samtidig. Vi stiller ofte forskjellige spørsmål i tankene våre. Disse spørsmålene kan skape forvirring, spesielt når vi ikke får svar på dem. Vår nysgjerrighet vil få det beste ut av oss, spesielt når vi trenger å vite hva vi skal velge mellom hva som er riktig og hva Gud vil at vi skal gjøre. For hvert menneske som er skapt, er det en hensikt med det, men når et menneske ikke kjenner Guds hensikt med livet, kommer forvirring inn.

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

Med andre ord kan forvirring bety mangel på syn og lyd til det Gud sier, og når syn og lyd mangler i et menneskes liv, blir en slik person sårbar for djevelens bedrag. Derfor er denne bønneguiden veldig viktig for enhver mann og kvinne. Jeg ber når du begynner å bruke denne bønneguiden; forvirringens ånd blir ødelagt over livet ditt. Enhver form for forvirring som fienden ønsker å sende deg, blir ødelagt i Jesu navn.

Bønnepoeng:

  • Fader Herre, jeg opphøyer deg for en annen stor dag som denne, jeg forsterker deg for å regne meg verdig til å være blant de levende i dag, la ditt navn bli opphøyet i Jesu navn.
  • Herre Gud, jeg kommer foran deg i dag for å irettesette forvirringens ånd; Jeg nekter å være forvirret om livet og finne hensikt, Herre, hjelp meg i Jesu navn.
  • Jeg kommer imot alle forvirringsplagg i livet mitt, hver forvirringskappe som fienden har lagt på kroppen min, tar fyr i Jesu navn. Jeg nektet å være forvirret om å finne et formål i livet. Herre, jeg ber om at din ånd vil veilede meg om å oppnå mål i Jesu navn.
  • Herre, jeg kommer imot enhver form for forvirring som kan føre til at jeg velger og slår meg til ro med feil partner. Herre, jeg ber om at lyset ditt vil belyse mørket i min forståelse, og du vil lære meg hva jeg skal gjøre når tiden er inne i Jesu navn.
  • Far Lord, jeg forstår at når en mann er forvirret, vil han være sårbar for fiendens bedrag. Jeg nekter å bli forvirret i livet i Jesu navn. Jeg ber om at jeg vil høre fra deg hver gang. Når jeg trenger en verge, ber jeg om at din ånd vil lede meg. For skriften sier, de som ledes av Guds ånd kalles Guds sønner. Fra nå av kunngjør jeg meg selv som sønnen din. Jeg vil at din ånd skal lede meg på hva jeg skal gjøre og beslutninger å ta i Jesu navn.
  • Herre Gud, jeg ber om at ved den høyestes nåde, blir hvert mørke av forståelse i mitt liv tatt bort i Jesu navn. Den hellige ånds kraft helbreder enhver form for åndelig døvhet, enhver form for åndelig blindhet. Jeg kommer imot alle former for hindringer som kan komme mellom meg selv og Den hellige ånd. Jeg bryter hver barriere i Jesu navn.
  • Hver eneste kvinne som ønsker å påføre meg forvirring, ber om at de skal bli forvirret i Jesu navn. Herre stå opp og send forvirring tilbake til fiendens leir i Jesu navn. Jeg kommer mot hver pil av forvirring som er rettet mot og skutt mot meg i Jesu navn. La den som ønsker å angripe meg med forvirring bli forvirret i Jesu navn.
  • Jeg bestemmer at Den hellige ånd som avslører dype ting for mennesker, blir min venn og trygg i dag i Jesu navn. Jeg bryter alle former for barrierer mellom Guds ånd og meg i Jesu navn. Jeg avgjør hver tvist mellom Den hellige ånd og meg i Jesu navn.
  • Fader Herre, formålet med min eksistens må oppfylles i Jesu navn. Jeg vil ikke bli forvirret når det gjelder å velge en karriere i Jesu navn. Gudens ånd, kaller jeg deg i dag, vend livet mitt til ditt bosted i Jesu navn. Jeg erstatter enhver form for forvirring med sjelefred i Jesu navn.
  • Far Lord, jeg nekter å leve livet mitt på grunnlag av prøving og feiling. Jeg vil at din ånd skal veilede meg hele tiden. Jeg vil ikke ta avgjørelser basert på min menneskelige kunnskap. Jeg vil følge din vilje for livet mitt, snakk med meg hele tiden i Jesu navn. Lord Jesus, jeg nektet å bli presset rundt stormen av usikkerhet; hver avgjørelse jeg tar om livet mitt og skjebnen. Jeg ber deg veilede og lære meg hva jeg skal gjøre. Jeg nekter å gjøre ting på samme måte som andre mennesker gjør noe; Jeg vil gjøre ting i tråd med din vilje og hensikt for livet mitt; hjelp meg, Lord Jesus.

 


annonser

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her