Bibelvers om forståelse

1
15627

I dag skal vi utforske noen bibelvers om forståelse. Forståelse er evnen til å forstå ting riktig og grunnleggende. Ganske mange mennesker spesielt studenter har problemer med å forstå ting. Det er en ting å ha iver etter å lese ting, forståelse er en annen ting. Vi vil ikke ta feil hvis vi uttrykkelig uttaler at forståelse er en gave fra Gud.

Abonner på YouTube-kanalen vår for å se kraftige bønnevideoer daglig

Vi har samlet en liste over bibelvers om forståelse, det vil gi oss et innblikk i hva forståelse er og hvordan vi kan få. Omtrent tolv apostler jobbet med Jesus i hele sin opphold på jorden, men bare apostelen Peter har en klar forståelse av hvem Jesus var. Ikke så rart da Jesus spurte disiplene hvem de tror han er, bare Peter kunne gi et konkret svar og sa: Du er Jesus, den høyeste sønn. Dette forklarer at ikke alle som leser vil forstå, det er grunnen til at skriften formaner at vi i alt vi gjør skal få forståelse.
La oss raskt lede deg gjennom noen bibelvers om forståelse for bedre kunnskap om emnet.

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

Abonner på YouTube-kanalen vår for å se kraftige bønnevideoer daglig


Bibelvers

Ordspråkene 17:27 Den som har kunnskap, sparer sine ord; og en forståelsesfull mann er av en utmerket ånd.

Ordspråkene 17:28 Selv om en tosk, når han holder fred, regnes som klok; og den som lukker leppene, blir ansett som en forståelsesfull mann.

Ordspråkene 18: 2 En tosk har ingen glede av å forstå, men at hans hjerte kan oppdage seg selv.

Ordspråkene 19: 8 Den som får visdom, elsker sin egen sjel; den som holder forståelse, skal finne det gode.

Ordspråkene 19:25 Slå en spotter, og de enkle skal passe på; og irettesette en som har forståelse, og han skal forstå kunnskap.

Ordspråkene 20: 5 Rådene i menneskets hjerte er som dypt vann; men en mann av forståelse vil trekke det ut.

Ordspråkene 21:16 Mannen som vandrer bort fra forståelsesveien, skal forbli i de dødes menighet.

Ordspråkene 21:30 Det er ingen visdom eller forståelse eller råd mot Herren.

Ordspråkene 23:23 Kjøp sannheten og selg den ikke; også visdom og instruksjon og forståelse.

Ordspråkene 24: 3 Gjennom visdom blir et hus bygget; og ved å forstå det er det etablert:

Ordspråkene 24:30 Jeg gikk ved den latskapte mark og ved mannens vingård tom for forståelse;

Ordspråkene 28: 2 For overtredelsen av et land er mange høvdinger av det, men ved en forståelsesfull og kunnskapsmann vil staten bli forlenget.

Ordspråkene 28:11 Den rike er klok i sin egen tanke; men de fattige som har forståelse, søker ham ut.

Ordspråkene 28:16 Prinsen som vil ha forståelse, er også en stor undertrykker; men den som håner begjær, skal forlenge sine dager.

Ordspråkene 30: 2 Sannelig, jeg er mer brutal enn noen mann, og har ikke forståelse for et menneske.

Predikaren 9:11 Jeg kom tilbake og så under solen at løpet ikke er til det raske eller slaget mot de sterke, verken brød til de kloke eller ennå rikdom til forståelsesmenn og ennå gunst for menn av ferdighet; men tid og sjanse skjer med dem alle.

Jesaja 11: 2 Og Herrens ånd skal hvile på ham, visdommens ånd og forståelsesånd, rådets og maktens ånd, kunnskapens ånd og frykt for Herren;

Jesaja 11: 3 Og skal gjøre ham til en rask forståelse i frykt for Herren; og han skal ikke dømme etter øynets syn og heller ikke motbevise etter å ha hørt hans ører.

Jesaja 27:11 Når grensene er visne, skal de brytes; kvinnene kommer og brenner dem; for det er et folk uten forståelse; derfor vil ikke den som har skapt dem, være barmhjertig med dem, og han som dannet dem, vil ikke vise dem noen tjeneste.

Isaiah 29:14 Derfor, se, jeg vil gjøre et fantastisk arbeid blant dette folket, ja, et fantastisk arbeid og et under; for deres vismanners visdom skal gå til grunne, og forståelsen for deres kloke menn skal gjemmes.

Jesaja 29:16 Sannelig, din omvendelse av ting blir sett på som pottemakerens leire; for skal verket si om ham som laget det: Han gjorde meg ikke? eller skal det innrammede si om ham som innrammet det: Han hadde ingen forståelse?

Jesaja 29:24 De som begikk feil i ånden, skal forstå, og de som knurret skal lære lære.

Jesaja 40:14 Hvem tok han råd, og hvem instruerte ham og lærte ham på domens vei og lærte ham kunnskap og viste ham forståelsesveien?

Jesaja 40:28 Vet du det ikke? har du ikke hørt at den evige Gud, Herren, skaperen av jordens ender, ikke besvimer og ikke er trett? det er ingen søk etter hans forståelse.

Isaiah 44:19 Og ingen tenker på sitt hjerte, og det er ikke kunnskap eller forståelse å si: Jeg har brent en del av den i ilden; ja, jeg har bakt brød på kullene; Jeg har stekt kjøtt og spist det; skal jeg gjøre restene til en styggedom? skal jeg falle ned på et tre?

Jeremiah 3:15 Og jeg vil gi dere pastorer etter mitt hjerte, som skal gi eder kunnskap og forståelse.

Jeremiah 4:22 For mitt folk er tåpelig, de kjenner meg ikke; de er søte barn, og de har ingen forståelse. De er kloke til å gjøre ondt, men for å gjøre godt har de ingen kunnskap.

Jeremiah 5:21 Hør dette, du tåpelige mennesker og uten forståelse! som har øyne og ikke ser; som har ører og ikke hører:

Jeremiah 51:15 Han har skapt jorden ved sin kraft, han har opprettet verden ved sin visdom, og han har strukket ut himmelen ved sin forståelse.

Ezekiel 28: 4 Med din visdom og med din forståelse har du fått dig rikdom og fått gull og sølv i dine skatter.

Daniel 1: 4 Barn der ingen lyte var, men velbegynnede og dyktige i all visdom, og listige i kunnskap og forståelse av vitenskap, og de som hadde evne til å stå i kongens palass, og som de kunne lære læring og kaldeernes tunge.

Daniel 1:17 For disse fire barna ga Gud dem kunnskap og ferdigheter i all læring og visdom; og Daniel hadde forståelse i alle visjoner og drømmer.

Daniel 1:20 Og når det gjaldt visdom og forståelse, at kongen spurte dem, fant han dem ti ganger bedre enn alle tryllekunstnere og astrologer som var i hele hans rike.

Daniel 2:21 Og han forandret tider og årstid; han fjerner konger og satte opp konger; han gir visdom til de kloke og kunnskap til dem som vet forståelse.

Daniel 4:34 Og mot slutten av dagene løftet jeg Nebukadnesar mine øyne til himmelen, og min forståelse vendte tilbake til meg, og jeg velsignet den Høyeste, og jeg priset og æret den som lever for alltid, hvis herredømme er en evig tid herredømme, og hans rike er fra generasjon til generasjon:

Daniel 5:11 Det er en mann i ditt rike, i hvem er de hellige guders ånd; og på din fars dager ble det funnet lys og forståelse og visdom som gudene visdom i ham; hvem kongen Nebukadnesar, din far, kongen, sier jeg, din far, gjorde mester for tryllekunstnere, astrologer, kaldeere og beroligere;

Daniel 5:12 For så mye som en fremragende ånd, kunnskap og forståelse, tolkning av drømmer og visning av harde setninger og oppløsning av tvil, ble funnet i den samme Daniel, som kongen kalte Beltsasar. Nå skal Daniel være ringte, og han vil vise tolkningen.

Daniel 5:14 Jeg har til og med hørt om deg at gudenes ånd er i deg, og at lys og forståelse og utmerket visdom er funnet i deg.

Daniel 8:23 Og i den sistnevnte tid av deres rike, når overtrederne er kommet til fulle, skal en konge av voldsomt ansikt og forståelse av mørke setninger stå opp.

Daniel 9:22 Og han fortalte meg og snakket med meg og sa: Daniel, jeg er nå kommet ut for å gi deg dyktighet og forståelse.

Daniel 10: 1 I Kyros av Persias tredje år ble det avslørt en ting for Daniel, hvis navn ble kalt Beltesasar; og saken var sann, men den bestemte tiden var lang. Han forsto tinget og hadde forståelse for synet.

Daniel 11:35 Og noen av dem med forståelse skal falle for å prøve dem og rense og gjøre dem hvite til endens tid; for det er ennå til en bestemt tid.

Hosea 13: 2 Og nå synder de mer og mer og har laget dem smeltede bilder av sitt sølv og avguder etter deres egen forståelse, alt dette håndverkerens arbeid; de sier om dem: La mennene som ofrer kysse leggene.

Matteus 15:16 Og Jesus sa: Er du også ennå uten forståelse?

Markus 7:18 Og han sa til dem: Er I også slik uten forståelse? Oppfatter dere ikke at alt utenfra kommer inn i mannen, det kan ikke gjøre ham uren;

Markus 12:33 Og å elske ham av hele hjertet og med all forståelse og med hele sjelen og med all styrke og å elske sin neste som seg selv, er mer enn alt brennoffer og ofre.

Luke 1: 3 Det virket bra for meg også etter å ha hatt full forståelse av alle ting fra første stund til å skrive til deg i orden, mest fremragende Theophilus,

Luke 2:47 Og alle som hørte ham, ble forbløffet over hans forståelse og svar.

Luke 24:45 Så åpnet han deres forståelse, for at de skulle forstå skriftene,

Romerne 1:31 Uten forståelse, paktbrytere, uten naturlig kjærlighet, ufravikelig, umyndig:

1 Corinthians 1:19 For det er skrevet: Jeg vil ødelegge de visdoms visdom og ikke føre til intellektens forståelse.

1 Corinthians 14:14 For hvis jeg ber på en ukjent tunge, ber min ånd, men min forståelse er ufruktbar.

1 Kor 14:15 Hva er det da? Jeg vil be med ånden, og jeg vil også be med forståelse. Jeg vil synge med ånden, og jeg vil synge med forståelsen.

1 Corinthians 14:19 Men i kirken snakket jeg heller fem ord med min forståelse, for at jeg også kunne lære andre enn min tusen ord på en ukjent tunge, med min stemme.

1 Corinthians 14:20 Brødre, vær ikke barn i forståelse; er I barn i ondskap, men forstår menn!

Efeserbrevet 1:18 Deres forståelse blir opplyst; slik at dere kan vite hva som er håpet om hans kall, og hva rikdommen er av arven fra hans arv i de hellige,

Efeserne 4:18 Når forståelsen ble mørklagt og fremmedgjort fra Guds liv gjennom den uvitenhet som er i dem på grunn av deres hjerte blindhet:

Efeserne 5:17 Vær derfor ikke ukloke, men forstå hva Herrens vilje er.

Philippians 4: 7 Og Guds fred, som overgår all forståelse, skal holde dine hjerter og sinn gjennom Kristus Jesus.

Kolosserbrevet 1: 9 Av denne grunn slutter vi også, fra den dagen vi hørte det, ikke å be for dere og ønske at dere skal bli fylt av kunnskapen om hans vilje i all visdom og åndelig forståelse;

Kolosserbrevet 2: 2 for at deres hjerter kan trøstes, bli sammenslått av kjærlighet og til alle rikdommer med full forståelse av forståelse, til erkjennelse av Guds og Faders og Kristi mysterium.

1 Timoteus 1: 7 Som ønsker å være lovlærere; forstår verken hva de sier, eller hvorav de bekrefter.

2. Timoteus 2: 7 Tenk på hva jeg sier; og Herren gir deg forståelse i alle ting.

1 John 5:20 Og vi vet at Guds Sønn er kommet og har gitt oss forståelse, så vi kan kjenne den som er sann, og vi er i ham som er sann, også i hans Sønn Jesus Kristus. Dette er den sanne Gud og evig liv.

Åpenbaringen 13:18 Her er visdom. La den som har forståelse, telle dyrets antall; for det er antallet til en mann; og hans nummer er seks hundre og seksti.

Abonner på YouTube-kanalen vår for å se kraftige bønnevideoer daglig

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ
Forrige artikkelBibelvers om stress
Neste artikkelDaglig effektiv bønn for suksess på jobben
Mitt navn er pastor Ikechukwu Chinedum, jeg er en Guds mann, som brenner for Guds bevegelse i disse siste dager. Jeg tror at Gud har bemyndiget enhver troende med en merkelig nådeorden til å manifestere Den Hellige Ånds kraft. Jeg tror at ingen kristen skal bli undertrykt av djevelen, vi har kraften til å leve og vandre i herredømme gjennom bønner og Ordet. For ytterligere informasjon eller rådgivning kan du kontakte meg på everydayprayerguide@gmail.com eller chatte meg på WhatsApp And Telegram på +2347032533703. Jeg vil også elske å invitere deg til å bli med i vår kraftige 24-timers bønnegruppe på Telegram. Klikk på denne lenken for å bli med nå, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Gud velsigne deg.

1 KOMMENTAR

  1. Ke kākau nei wau i kēia ʻatikala e hoʻomaikaʻi aku iā Dr.Sago no kahi pela kilokilo mana. ʻO Ani koʻu inoa, no Serbia Dr.Sago wau i kōkua hou iaʻu e hoʻihoʻi mai i kahi ipo aloha i haʻalele iaʻu no kekahi wahine ʻē aʻe no ke kumu ʻole i nā makahiki he 8 i hala. Ma hope o ka ʻike ʻana i kahi leka uila mai Jenna mai ka US e pili ana i ke kōkua ʻana o Dr.Sago iā ia e hui hou i kāna male, ua hoʻoholo pū wau e huli iā ia no ke kōkua no ka mea ʻaʻohe aʻu koho akā e loaʻa hou kaʻu mea aloha a me ka hauʻoli. I koʻu pūʻiwa nui loa, ua hoʻi kaʻu mea aloha i ka home ma kona mau kuli e ʻike i kahi i loko o kona puʻuwai e kala aku iā ia, ua kūʻiʻo wau a pīhoihoi hoʻi i ka wā i kukuli ai kaʻu no ke kala ʻana ae ʻae wau iā ia Ua nele loa wau i ka hōʻike a ʻaʻole ʻike i ka nui e hōʻike aku ai i koʻu mahalo iā ʻoe, e Dr.Sago. Han akua ʻoe i hoʻouna ʻia e hoʻihoʻi i kahi pilina haki, ai kēia manawa he wahine hauʻoli wau. kāna mau kikoʻī pili; spellspecialistcaster937@gmail.com

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan kommentaren din behandles.