KRAFTIGE BIBELVERSER

0
363

I dag skal vi utforske noen kraftige bibelvers. Skriften inneholder Guds ord som vi trenger i våre liv. Det er en utmerket ting å be, og det er en annen ting å kjenne ordet. Guds ord er kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Husk at når djevelen kom for å sette Jesus i fristelse, ba ikke Kristus, det han gjorde var å bruke ordet. For det er skrevet at mennesket ikke skal leve av brød alene, men av hvert eneste ord som kommer fra Guds munn. Gud hedrer hans ord enda mer enn navnet hans, og til og med djevelen forstår dette. Ikke rart at djevelen også til tider bruker Guds ord.

Abonner på YouTube-kanalen vår for å se kraftige bønnevideoer daglig

Hver gang vi ber, må vi kjenne til noen skriftvers for å støtte hver vår bønn. Mange av oss har falt for djevelen rett og slett fordi vi ikke vet hva Gud sier. Mange mennesker har blitt manipulert av ond profeti, profetier som at du vil dø, du vil ha en ulykke, noe ondt som kommer, vær forsiktig. Og noen mennesker har kompromittert sin tro på Herren på grunn av ond profeti, de har tilbedt på djevelens alter fordi de ikke vil dø. Mens bibelen sier hvem som snakker, og det skjer når den allmektige ikke har snakket? Dette er grunnen til at det er viktig å kjenne Guds ord.
Bønn er kanskje pistolen vi tar til krig, men Guds ord er kulen. Det er litt med hva pistolen kan gjøre uten en kule. Når vi ber, bør vi også bruke ordet som sikkerhetskopi for å aktivere bønnene våre, når vi bruker ordet, gjør vi Gud forpliktet. Vi har samlet en liste over kraftige bibelvers som vi trenger å kjenne og alltid bruker i løpet av bønnens øyeblikk.

Abonner på YouTube-kanalen vår for å se kraftige bønnevideoer daglig

Bibelvers

Salmenes 20: 1-9 Herren hører dig i trengselens dag; Jakobs Guds navn forsvarer deg; Send deg hjelp fra helligdommen og styrk deg fra Sion; Husk alle dine gaver, og ta imot ditt brennoffer; Selah. Gi deg etter ditt eget hjerte, og fyll alle dine råd. Vi skal glede oss over din frelse, og i vår Guds navn vil vi sette våre bannere: Herren oppfylle alle dine begjær. Nå vet jeg at Herren frelger sine salvede; han vil høre ham fra sin hellige himmel med den reddende styrken i sin høyre hånd. Noen stoler på vogner og andre på hester, men vi vil huske navnet på Herren vår Gud. De blir ført ned og falt, men vi er oppreist og står oppreist. Frels, Herre! La kongen høre oss når vi roper.

Psalms 24: 1-10 Jorden er Herrens, og dens fylde; verden, og de som bor der. For han har grunnlagt det på havene og grunnlagt det ved flommene. Hvem skal stige opp på Herrens ås? eller hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har rene hender og et rent hjerte; som ikke har løftet sin sjel til forfengelighet og heller ikke svoret svik. Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra frelses Gud. Dette er generasjonen av dem som søker ham, som søker ditt ansikt, o Jakob. Selah. Løft opp hodene, o porter! og vær løft, evige dører! og herlighetens konge skal komme inn. Hvem er denne herlighetens konge? Herren sterk og mektig, Herren mektig i kamp. Løft opp hodene, o porter! løft dem opp, evige dører! og herlighetens konge skal komme inn. Hvem er denne herlighetens konge? Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Selah.

Salmenes 23: 1-6 Herren er min hyrde; Jeg skal ikke ønske det. Han får meg til å legge meg i grønne beitemarker; han fører meg ved det stille vann. Han gjenoppretter min sjel; han fører meg på rettferdighetens veier for hans navns skyld. Selv om jeg vandrer gjennom dødens skygge, vil jeg ikke frykte noe ondt; for du er med meg; din stang og din stab trøster de meg. Du stiller et bord foran meg i nærvær av mine fiender; du salver mitt hode med olje; koppen min løper over. Sannelig skal godhet og barmhjertighet følge meg alle mine livs dager, og jeg vil bo i Herrens hus for alltid.

Jeremiah 29:11 For jeg kjenner tankene jeg tenker på eder, sier Herren, tanker om fred og ikke om ondskap, for å gi deg et forventet slutt.

Psalms 118: 17 Jeg skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger.

Philippians 4: 19 Men min Gud skal skaffe alt ditt behov etter hans rikdom i herlighet av Kristus Jesus.

Jesaja 54:17 Intet våpen som er dannet mot deg skal blomstre; og hver tunge som skal reise seg mot deg ved dom skal du fordømme. Dette er arven etter Herrens tjenere, og deres rettferdighet kommer fra meg, sier Herren.

Romerne 8:37 Ja, i alle disse tingene er vi mer enn erobrere gjennom ham som elsket oss.

Sakarja 4: 6-7 Da svarte han og talte til meg og sa: Dette er Herrens ord til Serubbabel og sa: Ikke med makt eller med makt, men av min ånd, sier hærskarenes Gud. Hvem er du, store fjell? før Serubbabel skal du bli en slette; og han skal føre gravsteinen frem med rop og rope: Nåde, nåde til det!

2 Thessalonians 3: 3 Men Herren er trofast, som vil etablere deg og holde deg fra det onde.

Luke 10:19 Se, jeg gir eder makt til å trå på slanger og skorpioner og over all fiendens makt, og ingenting skal skade deg.

Matteus 18:18 Sannelig, jeg sier eder: Alt det dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen; og alt det dere mister på jorden, blir løst i himmelen.

Deuteronomy 28: 7 Herren skal føre til at dine fiender som står opp mot dig, blir slått for ditt åsyn; de skal gå ut mot deg på en vei og flykte for deg syv veier.

John 16:33 Dette har jeg talt til eder for at I skal få fred i mig. I verden skal dere ha trengsel; men vær til glede; Jeg har overvunnet verden.

John 8:32 Og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre eder fri.

1 John 3: 8 Den som gjør synd, er fra djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. For dette formål ble Guds Sønn manifestert for å ødelegge djevelens gjerninger.

Jesaja 40:31 Men de som venter på Herren, skal fornye sin styrke; de skal montere seg med vinger som ørn; de skal løpe og ikke være trette; og de skal gå og ikke besvime.

Romerne 8:31 Hva skal vi si til disse tingene? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss?

Joshua 1: 9 Har jeg ikke befalt dig? Vær sterk og med et godt mot; vær ikke redd og ikke bli forferdet; for Herren din Gud er med deg hvor enn du går.

Jesaja 53: 5 Men han ble såret på grunn av våre overtredelser, han ble forslått for våre misgjerninger; vår taushets skyld ble over ham; og med stripene hans blir vi helbredet.

Salmenes 91: 1-16 Den som bor i den helliges hemmelige sted skal bli i den allmektiges skygge. Jeg vil si om Herren: Han er min tilflukt og min festning; min Gud; på ham vil jeg stole på. Sannelig skal han frelse deg fra fuglens snare og fra støyende skadedyr. Han skal dekke deg med fjærene, og under vingene skal du stole på; hans sannhet skal være ditt skjold og bukker. Du skal ikke være redd for terroren om natten; ei heller for pilen som flyr om dagen; Heller ikke for pesten som vandrer i mørket; heller ikke for ødeleggelsen som går til bortfall på middagstid. Tusen skal falle ved din side og ti tusen ved din høyre hånd; men den skal ikke komme nær deg. Bare med dine øyne skal du se og se de ugudeliges lønn. Fordi du har gjort Herren, som er min tilflukt, den høyeste, din bolig; Det skal ikke komme deg noe ondt, og ingen pest kommer nær din bolig. For han skal gi sine engler befaling over deg for å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg opp i sine hender, for ikke å stikke foten mot en stein. Du skal trå på løven og adder; den unge løven og dragen skal du tråkke under føttene. Fordi han har lagt sin kjærlighet til meg, vil jeg derfor overgi ham; jeg vil sette ham på høyt, fordi han har kjent mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham: Jeg vil være med ham i trøbbel; Jeg vil frelse ham og ære ham. Med lang levetid vil jeg tilfredsstille ham og vise ham min frelse.

Abonner på YouTube-kanalen vår for å se kraftige bønnevideoer daglig

annonser

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her