Salme 32 Budskapet vers av vers

0
946
Salme 32 Budskapet vers av vers

I dag skal vi se på Salme 32 meldingen vers etter vers og hvordan det gjelder våre liv. En av de største gavene som har blitt gjort tilgjengelig for mennesket siden hans fall i hagen, er tilgivelsens gave gjennom Kristi blod. Dette er hva salmisten prøver å forklare i Salme 32. Blant de mange passasjene som er spredt i Bibelen, er Salm 32 en som kaller en mann velsignet som et resultat av tilgivelse for syndene hans. Det løper gjennom for å forklare fordelene som følger med å bli gjort rett med Gud.

Mer er at Salme 32 budskapet vers etter vers er en profetisk salme som berørte rettferdighetens liv ved tro som skulle komme gjennom Kristi død. Det utsetter for leserne hva det betyr for Gud å bevisst ikke ta noe ansvar for ens synder. En rettferdighet som kommer ved bare å omfavne Guds rettferdighet og stole på ham. Dette er grunnen til at det er veldig viktig at vi som enkeltpersoner og nasjoner forstår denne salmen og bruker den i våre liv.

PSALM 32 BETYDT VERSE AV VERSE.

Vers 1: Salig er han hvis synd er tilgitt, og hvis synd er dekket.

Dette verset beskriver hva det egentlig betyr å bli velsignet som person. Å være velsignet betyr å være lykkelig, heldig misunnelsesverdig. Salmisten forteller oss at en mann kan være alle disse når hans misgjerninger er tilgitt. Synd har alltid vært en snublestein mellom Gud og mennesket. Den har fratatt mennesket all godhet og arv han kan få i Gud. Få ham til å føle seg kvalifisert for å komme i Guds nærvær. Men alt dette kan vike for et liv med lykke og velsignelse når Gud kansellerer sine synder. Legg merke til, den sier at velsignet er mannen hvis synder er dekket, ikke ham som dekker sine synder. Det betyr derfor at du avviser deg selv å bli velsignet når du dekker syndene dine.

Vers 2: Velsignet er mannen som Herren tilregner ikke misgjerninger og som ikke har noen ånd i hans ånd.

Dette verset går videre for å fastslå hvor heldig en mann er hvis synder Gud ikke tar hensyn til. Menneskets natur er slik at det gjør at han kontinuerlig kan gjøre galt. Hans hjerte er kontinuerlig fullt av bedrag og ondskap. Det er derfor en velsignelse når Gud velger å ikke legge merke til sine gjentatte urett. Dette hjelper oss til å forstå Guds ubetingede kjærlighet til oss og viktigheten av døden til hans sønn hvis død tok bort syndens skyld fra oss en gang for alle.

Vers 3: Når jeg holdt taushet, vokser beinene mine gamle gjennom brølet mitt hele dagen.

Salmisten her beskriver smerten ved å dekke syndene våre og ikke tilstå den for Gud. Gud elsker oss ubetinget og holder ingenting mot oss, men vi nekter oss selv evnen til å motta den kjærligheten når vi nekter å tilstå vår misgjerning. Vi er fylt av en følelse av skyld og utilstrekkelighet hver gang dette skjer, mens hele tiden mens Gud venter på at vi skal komme åpent til ham. Han sier at hvis vi gjør det, er han villig til å tilgi og rense oss. Skylden til en jeg tilsto gjerning, førte til at salmisten brølte i tårer hele dagen. Den eneste måten å unngå slikt i livene våre er ved å bekjenne syndene våre.

Vers 4: For dag og natt var din hånd tung på meg; fuktigheten min ble sommerens tørke.

Salmisten her føler at Guds hånd var tung på ham, kanskje i sinne på grunn av hans synd. Han føler at Gud straffer ham, og han føler seg tappet av det. Dette er nøyaktig hvordan vi føler det når vi har avdekket synder. Vi tror at Gud er imot oss, og vi tilskriver ham alle vanskeligheter i livene våre, forutsatt at han straffer oss. Vel, Guds kjærlighet til oss er ubetinget, og han straffer oss ikke for hver vår. Snarere er det våre avdekket synder som gjør ting for oss. Dette er grunnen til at det første Gud forventer at vi skal gjøre når vi gjør galt, er å komme til ham for tilgivelse. Det skjer mye når vi åpner for ham og lar ham ta tak i livene våre igjen.

Vers 5: Jeg erkjente min synd for deg, og min misgjerning har jeg ikke skjult. Jeg sa at jeg vil tilstå mine overtredelser for Herren, og du tilgir misgjerningen for min synd.

Dette er hva vi forventes å gjøre som Guds barn. Å alltid erkjenne våre synder for Herren slik at han kan tilgi oss. Dette var et vendepunkt for salmisten. Han hadde innsett at det kontinuerlig å dekke synden ville gi ham mer smerter, og derfor hadde han ikke annet valg enn å tilstå alt. Det er ingen skam for oss når vi åpent går til Gud for å bekjenne våre synder. Tvert imot er det skammelig når vi ikke anerkjenner det for ham og lar motstanderen dra fordel av oss. Gud er klar til å tilgi oss hvis vi går til ham i ydmykhet.

Vers 6: For dette skal alle som er gudfryktig be til deg i en tid hvor du blir funnet. Sannelig i flommene av store vann vil de ikke komme nær ham.

Dette er en bekreftelse på viktigheten av å gå til Gud for tilgivelse. Salmisten råder alle til å be det samme i tider som det. Han gikk til og med videre for å si at når det kommer en stor flom, vil den ikke overskygge dem. Flom kan være i form av nød eller smerte eller annen form for uro. Dette blir imidlertid bare mulig når vi avdekker våre synder for Gud.

Vers 7: Du er mitt gjemmested; Du skal bevare meg for trøbbel; Du skal omgå meg om frelselsanger.

Her er en stor fordel ved at jeg dekker over feil og omfavner Guds rettferdighet. Vi vil være i stand til å trygt si som salmisten at Gud er vårt skjulested, i stand til å bevare oss fra alt ondt. Han er keeper og skygge for alle som lever rettferdig for ham. Han vil alltid befri oss fra enhver fare både de vi er klar over og de vi ikke er.

Vers 8: Jeg vil instruere deg og lære deg den veien du skal gå; jeg vil lede deg med mitt øye. Dette er også hva Gud har tenkt å gjøre for oss hvis vi er villige til å forlate feilene våre og stole på ham. Han sier at han vil lære oss veien å gå, instruere og rådgi oss med øynene. Noe av det beste som kan skje med en mann, er å bli veiledet av Gud gjennom hele hans livs reise. En slik mann vil aldri gå glipp av trinnene sine uansett hva. Han kjenner begynnelsen fra slutten, og han kan fortelle når vi tar rette eller gale svinger.

Vers 9: Vær ikke som hesten eller muldyrene som ikke har noen forståelse; hvis munn må holdes inne med bit og hodelag, så de ikke kommer til deg.

Hvis Gud ønsker å instruere oss, må vi være villige til å la ham gjøre det. Vi bør ikke alltid få ham til å tvinge oss til å gi bud. Vi må velge å ikke være som en hest som må kontrolleres med et hodelag før den adlyder. Vi kan også se fra denne salmen at Gud krever at vi deltar for at vi skal se sitt beste i våre liv. Selv om han har forberedt det beste for oss, vil han ikke tvinge oss til å ha det, vi må være villige til å ha det.

Vers 10: Mange ondskaper skal være for de ugudelige; men den som stoler på Herren, miskunnhet vil omgå ham.

Her ser vi igjen hva tillit til herren kan gjøre for oss. Salmisten sier at vi vil bli omringet av Guds nåde. Med andre ord, hvis vi stoler på Guds evne til å forhindre oss fra synd og gjøre mot ham åpenlyst når vi gjør galt, vil han alltid over vår urett.

Vers 11: Vær glad for Herren og gleder dere, rettferdige! og rop av glede alle dere som står oppreist i hjertet.

Vi blir bedt om å glede oss over at vi er blitt rettferdiggjort av Gud. Alle som har erkjent sine feil og som Gud ikke tar hensyn til synd på. Mange fordeler er nå våre, og det er bare riktig for oss å glede oss. Dette vil imidlertid være det motsatte, når vi velger å ikke omfavne Guds kjærlighet til oss ved å tilstå våre feil for ham og la ham gjøre oss rett med ham.

NÅR Trenger jeg å bruke denne PSALMEN?

Etter å ha etablert betydningen av denne salmen, er det viktig å vite når du skal bruke den. Her noen ganger hvor salmen kan tjene et formål for deg:

 • Når du føler deg trening av dine egne feil og du trenger Guds nåde.
 • Når du har en følelse av uverdighet og du vil tilstå feilene dine for Gud.
 • Når du er i en urolig situasjon, og du vil at Gud skal gi din sikkerhet og frelse.
 • Når du trenger Gud for å instruere og lede deg når som helst i livet ditt.
 • Når du vil at Gud skal hjelpe deg å stole på hans evne til å leve et rettferdig liv.

PSALM 32 BØNNER:

Hvis du er i noen av situasjonene ovenfor eller mer, er disse psalm 32-bønnene noe for deg:

 • Herre, jeg erkjenner mine feil til deg (du kan nevne dem) og jeg ber om at du tilgir meg helt i Jesu navn.
 • Himmelske far, jeg velger å stole på din evne til å holde meg skyldløs og omfavne din rettferdighet i Jesu navn.
 • Herre gir meg frimodighet til alltid å komme til deg når jeg gjør urett og ikke til å dekke dem fra deg, og derved skade deg i Jesu navn.
 • Herre, jeg ber om at når jeg ringer deg, vil du svare meg og frelse meg fra alt ondt i Jesu navn.
 • Herre jeg som at du vil instruere, veilede og lære meg hvert skritt på veien som jeg kom gjennom livet i Jesu navn.
 • Far, akkurat som ditt ord bensin sa, la nåden din omgi meg hele tiden i Jesu navn.
 • Far, jeg takker deg og gleder meg over ditt navn. Jeg roper av glede fordi du har gjort meg oppreist i deg selv. Ta all ære i Jesu navn.

annonser

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her