Salme 118 Betydning vers av vers

0
3952
Salme 118 Betydning vers av vers

Vi studerer boken Salme 118 som betyr vers for vers. Denne salmen beskriver hvordan en salvet Guds mann ble avvist av mennesker, men gjennom troen ble han seirende. Så går han opp for å uttrykke sin takknemlighet til sin hjelper. Han oppfordrer også nasjonen til å glede seg med ham.

PSALM 118 BETYDT VERSE AV VERSE.

Vers 1: - Takk Herren! for han er god: på grunn av sin miskunnhet evig.

Mennesket kan ikke uttrykke takknemlighet alene, derfor ber han andre om å bli med. Alle nasjonene var interessert i Davids seier, så det var godt for dem å forene seg med ham for å glede seg og lovsynge ham. For Guds natur inkluderer godhet, alle mennesker på jorden er ment å prise ham under alle omstendigheter. I mellomtiden, mens noen er av den oppfatning at det først er når de mottar noe før, roser de. Det er viktig å takke Gud

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

Vers 2: - La Israel nå si at hans miskunnhet varer evig

Guds pakt med Israels barn var av barmhjertighet og kjærlighet. Hver gang de kom på villspor, var han klar til å akseptere dem som sine egne. Davids seier var et resultat av Guds nåde. Han ba derfor sine tilhengere om å berømme navnet hans når hans barmhjertighet varer evig.

Vers 3: -La Arons hus nå si at hans nåde varer evig

Arons sønner var spesielt nærmere Gud på grunn av hans barmhjertighet. Hver gang ofre av lam ble ofret til Gud, viser han sin nåde over dem. De hadde også nok grunner til å takke Herren etter slakten av de fleste av dem ved kong saul. Nå som Herren har sendt en ny hersker som ikke ville blande seg inn i deres hellige tilbud til Gud, trenger de å takke Gud for frelseens gave.

Vers 4: -La nå de som frykter Herren, si at hans miskunnhet varer evig

Salmisten oppfordrer også alle mennesker som har et ydmykt hjerte overfor Gud og en lav ærbødighet til Gud å bli med ham og prise Herren. Israels velstand tilskrives alle de som virkelig frykter ham.

Vers 5: -Jeg ba Herren i nød; Herren svarte meg og satte meg på et stort sted.

Vanligvis kommer bønner som kommer fra nød og vanskeligheter fra hjertet, og de går direkte til Guds hjerte. Mange av oss går gjennom slike vanskeligheter, la oss ikke tenke på det som en slutt, bønner tjener som en vei for å bryte åk og rettferdiggjøre oss.

Vers 6: -Herren er på min side; Jeg vil ikke frykte. Hva kan mennesket gjøre mot meg?

Her gleder salmisten seg over Herren fordi han er hans forsvarer. Den mektigste krigeren krymper til ingenting når han er i opposisjon med Gud. Men den som har Gud, seirer. Den som tilhører Gud, ikke noe ondt skal falle ham.

Vers 7: -Herren tar min del med dem som hjelper meg; derfor skal jeg se mitt ønske om dem som hater meg.

Dette er en trøstende uttalelse som forsikrer at Han er fra vår side. Han reiser folk til å kjempe med oss ​​uten å forlate oss. I mellomtiden må vår tillit være på Gud, for Uten Gud vil våre hjelpere mislykkes.

Vers 8: - Det er bedre å stole på Herren enn å stole på mennesket.

Dette verset er skrevet av erfaringene fra de som har funnet glede ved å stole på Herren. Bortsett fra at det er lurt å sette vår lit til Kristus, er det moralsk tilrådelig å sette vår lit til Gud, da det er menneskets plikt å stole på Gud. Hvis vi er avhengige av bare menn, kan resultatet aldri stole på. men hvis vi stoler på Herren, vil han velsigne oss veldig mye mer enn vi noen gang kunne ha håpet på.

Vers 9: -  Det er bedre å stole på Herren enn å stole på fyrster.

Tilsvarende er det tilrådelig å stole på Gud enn å stole på adelsmenn. Selv om de er utstyrt med mektige krefter og kledd i fint lin, er de bare menn og de kan ikke hjelpe når det oppstår problemer. Av denne grunn og tusen flere, er det bedre å stole på Gud enn på fyrster.

Vers 10: -Alle nasjoner omkranset meg; men i Herrens navn vil jeg ødelegge dem.

Folk fra forskjellige nasjoner omgir psalmisten, men han erobret dem fordi hans tillit utelukkende var på Gud. Det krever en hel del tro å være rolig, spesielt når du står overfor kriser eller i en kamp. Men hvis vi har Gud, er vi sikre på å seire.

Vers 11 og 12: -De passerte meg; ja, de omtalte meg; men i Herrens navn vil jeg ødelegge dem. De passerte meg som bier; de slukkes som tornenes ild; for i Herrens navn vil jeg ødelegge dem.

Det ser ut til at salmisten var omgitt av fiender akkurat som bier omgir honningkake. De forårsaker ham så kval og sorg. De var klare til å ødelegge ham da det var så mange. Likevel fikk hans tro på Kristus Jesus fiendene hans til å slukke rett foran ham.

Vers 13: -Du har sårt mig så jeg kan falle, men Herren hjalp meg.

Fiendene hadde prøvd alle midler for å bli kvitt salmisten, men til slutt hjalp Gud ham. Også Guds barn har blitt prøvd mange ganger av Satan gjennom fristelse, men når Gud kommer til å redde sine egne, er bare en eneste hånd nok til å vinne kampen.

Vers 14: -Herren er min styrke og sang, og er blitt min frelse.

Det er tydelig at David i hele dette kapitlet tilskriver sin seier til Gud. Noen ganger har vi ikke krefter, og derfor kan vi ikke synge. Men når tribunene for å redde oss, blir vi styrket av Gud. Så skal vi synge en lovsang.

Vers 15: -Glede og frelses røst er i de rettferdiges telt; Herrens høyre hånd gjør tappert.

De frelstes bolig er lovtempelet. Før nå hadde de lidd under hendene på sine fiender, men fordi salmisten ble husket for den evige glede nasjonen ville oppleve på slutten. Han gledet seg seirende. Hvis vi har mottatt frelse som kristne, la oss styrke Gud med vårt hjerte full av glede.

Vers 16: -Herrens høyre hånd er opphøyet; Herrens høyre hånd gjør tappert.

Salmisten bor på Herrens høyre side som er hellig. Når Gud løfter opp hendene, løfter det opp de som stoler på ham og kaster ned dem som gjør opprør mot ham.

Vers 17: -Jeg skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger.

Hans motstandere ville ha ham død, kanskje det er gått rykter om hans død, men han erklærer åpent sin eksistens og hevder at han aldri ville falle i hendene på sine fiender, snarere var han fast bestemt på å forkynne Guds fantastiske gjerninger.

Vers 18: -Herren tukte meg såre, men han har ikke gitt meg til døden.

Straff er ment å holde kristne i sjakk. For å få dem til å huske at det alltid er en belønning for å være ydmyk. De forskjellige angrepene fra fienden er alle rettet av Gud. Han har imidlertid ikke overlatt oss til døden. Hvis vi tåler å tømme Gud, er vi sikre på å motta hans seier i alle forgreninger.

Vers 19 og 20: - Åpne rettferdighetens porter for meg. Jeg vil gå inn i dem og prise Herren. Denne Herrens port, hvor de rettferdige skal komme inn.

Guds port er rettferdighetens port. Det er en fantastisk ting å se. Han har satt inn en inngang for alle de som er rettferdige. Fra et annet synspunkt er Gud porten, alle rettferdige skal passere gjennom ham og glede seg over hans rettferdighet.

Vers 21: -Jeg vil prise deg, for du har hørt meg, og du er blitt min frelse.

Salmisten roser Gud og forteller om fordelene som Herren har gjort. Når Gud svarer på bønnene våre, er vi et skritt nærmere ham.

Vers 22: -Steinen som byggherrene nektet blir hjørnesteinen.

I utgangspunktet var han steinen som ble avvist av folket, men da han reiste ham opp fra de døde, ble han opphøyet og løftet til toppen av sin skjønnhet og herlighet. Men i denne sammenhengen antyder steinen her David som er blitt avvist av mange autoriteter, men på grunn av sin tillit til Gud, har plassert ham høyt over dem, og han har dukket opp den viktigste hjørnesteinen. For så mange kristne som lever under autoriteter, vær med god mot, han vil oppfylle dine formål.

Vers 23: - Dette gjør Herren; det er fantastisk i våre øyne.

Enhver tro på denne verden representerer en guddommelig skapelse, en øverste makt høyere enn verden. Tro lar oss se Jesus over krefter og fyrstedømme. Alle Guds gjerninger er fantastisk laget. For eksempel var måten han opphøyer Jesus Kristus sin sønn fantastisk på for alle.

Vers 24: -Dette er dagen Herren har skapt; vi vil glede oss og være glade i det.

Davids trolldom markerte de bedre dagene for Israels folk. Så de fryder seg. På samme måte er herrens dag et merke for alle kristne. Når lyset på den første dagen i uken skinner, bør vi forsøke å observere det som det er sabbatsdagen.

Vers 25: -Spar nå, Herre! Herre! Jeg ber deg, send nå velstand.

Den som er forpliktet til Gud, vil han bli frelst ?. La oss be Gud om å frelse og redde oss fra våre fiender, slik at han etter seieren vil sende velsignelser

Vers 26: -Velsignet den som kommer i Herrens navn! Vi har velsignet dere fra Herrens hus.

Herrens navn er et sterkt tårn, en synder påkaller navnet og han blir frelst. Akkurat som salmisten hadde beseiret fiendene hans og reist seg på tronen.

Vers 27: -Gud er Herren som har vist oss lys. Bind ofret med ledninger, til alterets horn.

Det er bare Guds kraft som gir lys. Med Guds lys mottar vi rikelig glede, og derfor blir vi reddet fra mørkets kraft. La oss derfor prise Herren som hadde velsignet oss med slikt lys

Vers 28: -Du er min Gud, og jeg vil prise deg; du er min Gud, jeg vil oppheve deg.

Gud har gitt oss nåde og lovet oss ære. Det er vår plikt som kristne å formane navnet hans.

Vers 29: -Takk Herren! for han er god; for hans miskunnhet holder ut for alltid

På samme måte begynte han denne salmen ble brukt til å avslutte den og gjorde den til en hel sirkel av glede og takke Gud

NÅR Trenger jeg å bruke denne PSALMEN?

Her er noen få ganger når Salme 118 kan tjene et formål for deg:

  • Når du føler at du trenger å uttrykke ditt takknemlighet til den allmektige
  • Når du må bli påminnet om at bare menn kan mislykkes, men at Gud aldri svikter
  • Når du trenger Gud for å kjempe kampene dine for du instruerer og leder deg når som helst i livet ditt.
  • Når du vil at Gud skal gi deg velstand og velsignelser

PSALM 118 BØNNER:

Hvis du er i noen av situasjonene ovenfor eller mer, er disse kraftige psalm 118-bønnene noe for deg:

  • Herre, jeg takker deg for din seier og velsignelser i livet mitt
  • Vår himmelske Fader, gi hjertet takkefest i hjertet mitt
  • Herre, jeg ber deg frelse meg fra alt ondt i Jesu navn.
  • Herre, jeg bestemmer at jeg ikke skal dø, men leve for å kunngjøre dine gjerninger.
  • Far, jeg gleder meg over ditt navn, tar all ære i Jesu navn.

 

 

 

 

 


Forrige artikkelSalme 41 Budskapet vers av vers
Neste artikkelSalme 126 Betydning vers av vers
Mitt navn er pastor Ikechukwu Chinedum, jeg er en Guds mann, som er lidenskapelig opptatt av Guds trekk i de siste dager. Jeg tror at Gud har gitt hver troende en merkelig nådeorden til å manifestere Den hellige ånds kraft. Jeg tror at ingen kristne skal undertrykkes av djevelen, vi har makten til å leve og vandre i herredømme gjennom bønner og ordet. For mer informasjon eller rådgivning kan du kontakte meg på chinedumadmob@gmail.com eller chatte meg på WhatsApp og Telegram på +2347032533703. Jeg vil også gjerne invitere deg til å bli med i vår kraftige 24-timers bønnegruppe på Telegram. Klikk på denne lenken for å bli med nå, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Gud velsigne deg.

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan kommentaren din behandles.