Bønn mot ånden av forvirring

2
1987
Bønner for et forvirret sinn

Forvirringens ånd er en veldig kraftig Ånd, den er noen ganger blitt forsømt og ingen ber seriøst mot den. Noen mennesker befinner seg bare i verden, uten noen god ide om hva deres formål i verden er. Noen er som om de var under en fortryllelse eller hypnotisert av noen rare krefter. Å be mot forvirringens ånd er veldig viktig i en kristen liv. Når ditt hjerte er fokusert og tom for forvirring, kan du oppfylle Guds vilje og formål med livet ditt.

Det første spørsmålet vi må stille er: Hva er forvirring? Forvirring er uorden, kaos, målløs handling, etc. Når du ser på rekkefølgen, er det et utpekt mønster bestemt av formålet. Det vil si at denne tingen må gå i denne rekkefølgen, og det er formålet den har å tjene. Alt mot ordren er forvirring.

Noe av det verste som kan skje med menneskets liv er å være forvirret, være forvirret er å være ubesluttsom, ikke vite veien videre. Forvirring de fleste ganger bringer en begrensning i ens liv fordi en forvirret person ikke vil vite veien videre.

Forvirringens ånd er designet for å ødelegge liv, våre forhold til Gud og mennesket
Da Gud startet skapelsen, har han en visjon og et bilde i tankene på hvordan han vil at verden skal se ut selv i millioner år fremover, han skapte mennesket til å ha herredømme, dvs han skapte ikke mennesket for lidelse, men når synden kom til livet til menneskenes lidelse startet, og hver mann ble overlatt til å ta fremtidens beslutning for seg selv. Gud skapte hvert menneske med et formål, og han har planlagt hvordan hver person skal leve.

Salme 25:12 “hvilken mann er han som frykter Herren? Han skal lære ham på den måten han skal velge. ”
Gud ønsker å gjøre sin plan og sitt formål kjent for mennesket, men de fleste har ikke tid til å kjenne Guds plan og formål for dem når et menneske er på linje eller går i henhold til Guds plan og formål for deres liv. av forvirring kan komme inn.

Den såkalte kristen i dag har ikke engang tid til å kjenne Guds plan for livet sitt, alle vil ha et mirakel, noen ganger til og med ber feil bønn, vi er ikke lenger stolte på at Den Hellige Ånd skal veilede oss og ordet om Gud.

Vi stiller forskjellige spørsmål i hjertene våre, som hvordan kan jeg vite Guds vilje ?, svarer Gud til og med bønn, alt dette stiller spørsmål om fødselsforvirring i hjertet vårt, og den eneste måten for oss å overvinne ånd til forvirring er ikke bare ved å be, men ved stole på Den Hellige Ånd og studere Guds ord. Gjennom denne åpenbaringen vil vi forstå hva Gud har for oss.

Noen ganger til og med når vi blir født på ny kristen, kommer forvirringens ånd inn i livet vårt når ånden ikke stemmer overens med Guds Ånd.

Her er noen bønner vi kan be

• Takk, Herre, for livets gave og din sønn Jesus som døde for mine synder

• Hvert plagg av forvirring over mitt liv, ta fyr nå i Jesu navn og la all forvirring fra Satan bli avledet fra livet mitt i Jesu navn.

• O Herre, send forvirring inn i leiren for alle mine fiender i Jesu navn

• Jeg ber hver pil av forvirring som blir avfyrt inn i livet mitt, slå tilbake i Jesu navn og la Guds oppstandelsesmakt drepe alle spor av forvirring i livet mitt, i Jesu navn.

• Herre Jesus, befri meg fra alt av forvirring i Jesu navn. Jeg nekter å bli bur av åndens ånd, i Jesu navn.

• Jeg erstatter enhver ånd av forvirring i livet mitt med fred i sinnet i Jesu navn.

• Kjære Herre, jeg ønsker å være klarsynt i en tid der bedrag og bedrag flyter inn i meg fra så mange hold, og derfor ber jeg at du gir meg kraft slik at jeg kan ta enhver forvirringsånd i fangenskap i Jesu navn.

• Jeg ber Herre om at du gir meg din hellige ånd å veilede og lære meg, slik at jeg ikke blir kastet rundt av de mange vindene med læresetninger som kan forårsake en slik forvirring i mitt sinn, og forvrenge sannheten i ditt ord i Jesus navn. .

• Far Herre, jeg nekter å bli kastet rundt av vind av usikkerhet, jeg vil ikke se ting på samme måte og måten som verden ser det på. Jeg ber om at du vil gi meg en klar forståelse av min virkelige identitet i Jesu navn.

• Far Herre, jeg ber om at du vil la noe av lyset ditt trenge gjennom mørkets forståelse. Jeg ber nåde og kraft til å være åndelig våken til enhver tid, og jeg søker en kresne ånd i Jesu navn.

• Et forvirret sinn kan lett kastes rundt. Far Herre, jeg ber om ånden til å undersøke alle ting og bringe ting til minne om oss, jeg ber om at du vil gi det over meg i Jesu navn.

• Jeg ber om det åndelige synet, et forvirret sinn er et blindt sinn. Jeg ber om Guds ånd som gir syn til det forvirrede sinnet, jeg nekter å være usikker på mitt formål i livet i Jesu navn.

• Jeg irettesetter hver svik ånd, og jeg kommer imot alle djevelens planer for å forvirre meg. Jeg ber om sannhetens ånd, Herre Gud, jeg ber om at du gir meg sannhetens ånd i Jesu navn.

• Himmelens far, en mann blir en forvirret person når de slutter å høre fra deg, Herre, ødelegge alt som måtte ønske å hindre meg i å høre deg når du snakker, gi den ånden som får meg til å kjenne stemmen din og kjenne igjen ditt kommunikasjonsmønster i Jesu navn.

annonser

2 KOMMENTARER

  1. Jeg leser James 4: 13-18 ... Den Hellige Ånd talte til meg gjennom Gud. Forvirring har jobbet i livet mitt i over 60 år. Jeg blir levert hver dag! Jeg går i kirken hver søndag, bibelstudie på onsdag ... men fienden var i huset mitt og siktet meg og ekteskapet mitt som hvete. Wow wow wow!

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her