Kraftige bønner for rettsaker som skal vinnes

0
1352
BØNNER FOR Å VINNE DOMSTOL

Salme 27: 1-2,
”Herren er mitt lys og min frelse; hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs styrke, for hvem skal jeg være redd? Da de onde, til og med mine fiender og mine fiender, kom over meg for å ete opp mitt kjøtt, snublet de og falt. ”

Å vinne a rettssak er ikke et barns lek for både tiltalte og siktede, for å vinne en rettssak nivået på bønner og faste må være høyt. For det første må man søke Guds barmhjertighet og bønn for at hans ære skal stråle over livet / henne for å motta fordel under rettssaken eller rettsprosessen ellers er det en tendens til å miste rettssaken.

Det endelige formålet med å gå til retten er at dommerne skal avgjøre en sak mellom to parter. Som kristen er Jesus Kristus vår største talsmann (1. Johannes 2: 1-2). En advokat er en advokat eller en advokat i en rettssak. En advokat påberoper saken til sin klient for en domstol. Så Jesus forsvarer og representerer oss i Domstolene i himmelen, men frustrasjonen over rettsprosessen fører til at folk til og med kristne bruker alternative måter å vinne som bestikkelse, truer den andre parten eller dommeren.

I dag skal vi delta i kraftige bønner om rettsaker som skal vinnes. Denne kraftige bønnene er strengt tatt for de menneskene som blir stilt overfor vanskelige rettssaker. Det er også for de som er anklaget falskt i domstolen, Gud av himmelen vil frelse deg i Jesus Kristus navn.

Vår Gud er en rettferdig Gud. Hvis noen av barna hans blir ført rettferdig for retten, vil han sikkert vinne saken for oss. Han representerer vår interesse og sørger for at saken aldri går tapt. Det er ingen advokater eller dommere som er mektigere og klokere enn Gud. Jesus ber vår sak. Han argumenterer på våre vegne. Den hebraiske forfatteren skrev: "Derfor er han også i stand til å frelse til det ytterste de som kommer til Gud gjennom ham siden han alltid lever for å gjøre forbønn for dem." (Hebreerne 7:25).

Det er mange rettssaker som har endt mange i fengsel. Noen blir forfulgt for forbrytelsen de ikke begikk. Forventningen til mange over saken var å vinne motstanderen, men oppdag at saken veltet og jobbet mot dem. Som kristne er det en forsikring om at vi vil vinne enhver rettssak hvis vi bare er sannferdige, transparente og troverdige i saken. Gud kan ikke vinne en sak om en person som har hatt en rød fil eller har begått en forbrytelse eller brutt loven i en gitt stat eller et land.

Bibelen lærer at alle mennesker har syndet. Paulus skrev: "For alle har syndet og kommer til kort for Guds ære" (Rom 3:23). I det øyeblikket du er skyld i lovbruddet, og du med vilje begår lovbruddet, så vil det være konsekvenser, Guds nærvær vil avvike og konsekvensene av dette vil resultere i straff. Bibelen sier: "Når en manns veier behager Herren, gjør han til og med fiendene hans i fred med ham." Ordspråkene 16: 7. Dette betyr at hvis du er sannferdig og ikke er skyld, vil Lord Jesus selv kjempe for saken din.

Her er noen kraftige bønnepunkter for seier i rettssaker

BØNNER

1. Takk, Herren Jesus er min himmelske talsmann, og jeg stoler på at jeg i denne saken snart vil bli fullstendig fri og fullstendig rettferdiggjort, og at det ikke blir noe slem på noens karakter eller intensjoner i Jesu navn.

2. Jeg ber Herre om at du tilgir enhver synd som jeg måtte ha forpliktet seg til å rettferdiggjøre denne straffen, og jeg ber Herre om at du renser meg fullstendig og har nåde med meg i Jesus navn

3. Herre, du vet grunnen til denne rettsmøtet, og vi ber om at du vil føre tilsyn med hele prosedyren, og ber om at i din nåde at sann rettferdighet kan utføres, med habilitet i Jesu navn

4. Far, gjør det mulig for meg å finne nåde for dommeren, i Jesu navn, la meg finne tjeneste, medfølelse og kjærlig godhet med juryen, i Jesu navn.

5. La alle de demoniske hindringene som er blitt opprettet i hjertet til noen mot meg bli ødelagt, i Jesu navn.

6. Herre, gi alle de berørte parter, drømmer, visjoner og rastløshet som vil fremme min sak.

7. Jeg binder og flyr alle åndene av frykt, angst og motløshet som kan forårsake frustrasjon i Jesu navn.

8. Herre, la guddommelig visdom falle på alle som er involvert i dette tilfellet med meg, og jeg bryter ryggraden i åndene om konspirasjon og forræderi, i Jesu navn.

9. Kjære Herre, jeg ber om din nåde og barmhjertighet når jeg forbereder meg til å møte dommen i denne rettssaken, og jeg ber om at i din kjærlige godhet og store godhet, alle beskyldningene mot meg endelig vil bli henlagt og permanent avvist i Jesus Navn

10. Herre, bare Du kjenner til trengsel og nød som dette har forårsaket meg, og hjertet mitt er engstelig og redd. for jeg vet hvor uredelige mennesker kan være - men Herre, jeg stoler på din fantastiske nåde og perfekte timing, og jeg ber om at du vil gå foran meg for å få denne rettssaken henlagt fullstendig og fullstendig avskjediget, og jeg vil gi deg all ros og herlighet.

11. Jeg ber om at du vil gå foran meg og kjempe for min sak, og jeg ber om at jeg ikke skal bli til skamme. Takk for at ørene dine alltid er åpne for rop fra dine barn, og takk for at du har lovet å være mitt forsvar og min forsvarer takk for at armen din er rask til å redde alle de som stoler på deg - og takker deg i Jesus Navn

12. Jeg ber om at du skal gjøre alle fiendene mine til skamme, og jeg lammer husarbeidets fiender og misunnelige agenter i denne saken i Jesu navn.

13. Elsker vår himmelske Far, takk for at du er en rettferdighets Gud og rettferdighetens Herre, og at du også er kilden til all sannhet og kilden til all visdom. Jeg løfter i dag opp alle de som er involvert i rettssaker, enten det er den som blir anklaget eller de som er involvert i utførelsen av rettferdighet og rettferdighet.

14. Jeg ber om at du vil lede og veilede alle de som er involvert i rettferdighetens korridorer og gi dem integriteten til å fungere uten skjevhet og bigotry .. og visdom og nåde til å forstå sannheten og å handle på den, uten frykt eller tjeneste I Jesus mektige navn, Amen.

annonser

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her