Bønner om makt og salvelse

0
5245

Apostlenes gjerninger 1: 8 Men dere skal motta makt etter at Den hellige ånd er kommet over eder; og I skal være vitner for meg både i Jerusalem og i hele Judea og i Samaria og til den ytterste del av jorden.

Forskjellen mellom kristendom og annen religion er strøm~~POS=TRUNC. Forskjellen mellom Guds ord og motiverende tale er makt. Vår Gud er en levende Gud og Jesus Kristus er i live, da han stod opp fra de døde, sendte han oss Den Hellige Ånd. De hellige Ånd er forvalter av makt og salvelse. Den Hellige Ånd er ikke kraft, han er kilden til kraft, han er ikke salvingen, han bærer salvingen. Guds Ånd er kilden til alle krefter. Jesus Kristus gjorde mange mektige gjerninger i sin jordiske tjeneste fordi han ble styrket av Den Hellige Ånd, Apostlenes gjerninger 10:38. Den gode nyheten er dette, hvis du blir født på nytt, er den samme Hellige Ånd i deg, det betyr at kilden til kraft er inni deg. I dag skal vi delta i bønner om makt og salvelse. Men før vi går inn på bønnene riktig, la oss se hva kraft og salvelse er.

Hva er makt og salvelse?

Makt er Guds kapasitet på jobb i et menneske og gjennom et menneske. salvelse er tilskuddet til den kraften. Når du er bedrevet med Guds kraft, betyr det at du nå bærer Guds kraft i din ånd. Hvert født på ny av Guds barn er blitt tildelt med kraft. Hvert Guds barn blir smurt med Guds kraft. Som kristen har du Guds kraft på innsiden din, og du kan manifestere den på utsiden. Å ha Guds kraft inni deg og manifestere den samme kraften utenfor deg er imidlertid ikke den samme tingen. Det krever åndelig forståelse å vite hva du skal gjøre for å manifestere Guds kraft i deg. Mange kristne i dag er ofre i livet fordi de ikke vet hva de skal gjøre for å manifestere kraft der i livet. Spørsmålet er nå dette, hvordan viser jeg meg Guds kraft på innsiden?

Hvordan manifestere Guds kraft i deg.

Den mest effektive måten å manifestere makt som en troende er gjennom Bønn og faste. Dette berører ikke studiet av Guds ord. Guds ord holder deg åndelig informert til enhver tid, men bønner og faste holder deg åndelig våken og følsom. Det aktiverer også Guds kraft i deg for å få ting til å skje i livet ditt. Det er ingen snarvei til makten. De troende som vil se kraft i deres liv er de troende som vil bli gitt til kontinuerlige faste og bønner.

Det er viktig å merke seg at bønner og faste ikke gir deg makt, du mottok kraft når du trodde, men bønner og faste gjør det mulig for deg å aktivere den allerede eksisterende Guds kraft i deg. Også bønn og faste bør ikke sees på som en pris vi betaler for makt, nei, kraft ble gitt oss av nåde gjennom vår tro på Kristus Jesus, snarere bønn og faste er vi som skaper et muliggjørende miljø for å koble oss til Guds kraft på innsiden vår. Det er akkurat som å ha en generator fylt med drivstoff i huset ditt, det er strøm, men inntil du tar på generatoren, vil det ikke være lys eller strøm i livet ditt. Når vi ber og faste, tar vi på den generatoren, og vi driver alle områdene i livene våre. Bønn og faste gjør vår åndsmann følsom til enhver tid å plukke åndelige signaler fra himmelen. Jesus forberedte seg på sin jordiske tjeneste, fastet i 40 dager, Matteus 4: 2. Dette for å fortelle oss hvor viktig faste og be er. Selv om vi kanskje ikke faste 40 dager som Jesus Kristus, må vi leve et fastet liv og et bønneløst liv for å være i brann for Jesus.

Hvis vi vil se at ting forandrer seg i livene våre, hvis vi ønsker å se fjellene våre bevege seg på vår kommando, hvis vi hele tiden ønsker å kommandere tegn og underverker, så må vi gis til regelmessige bønner og faste, dette er en viktig måte å være i konstant kommando over makt og salvelse. Disse bønnene om makt og salvelse vil lede deg når du legger deg ut på manifestasjonen av makt og salvelse. Når du engasjerer dem i tro i dag, vil livet ditt aldri forbli det samme i Jesu navn.

Bønnepoeng

1. Far, jeg takker deg for min frelse i dag i Jesu navn

2. Far jeg takker deg for den Hellige Ånds gave i Jesu Kristi navn

3. Jeg mister meg selv fra hvert djevelens grep i mitt liv i Jesu Kristi navn

4. Hellig ånds ild, ødelegg alle plageplager i mitt liv i Jesu Kristi navn

5. Herre, la enhver sta fiende som kjemper mot mitt kall bli ødelagt nå i Jesu navn

6. Far, la din ild i meg begynne å brenne uendelig i Jesu navn

7. Far døper meg på ny med uflukbar ild i Jesu navn

8. Far gir meg ved Den Hellige Ånd å være en agent for tegn og under i Jesu navn.
9. Fader, ved din mektige hånd på livet mitt, får meg til å gjøre store mirakler som vil stenge mokkers munner i Jesu navn

10. Far, gjør meg til en kampøks i dine hender i Jesus navn.

11. Akkurat som graven ikke kunne holde Jesus, kan ingen grav holde meg i Jesu navn

12. Jeg mottar ild for å slukke alle sataniske motsetninger i Jesu navn

13. Å, Herre, gi meg ild som ødelegger døden i Jesu navn

14. Far, salv min tunge med ildkullet i Jesu navn

15. Herre, la kjødets begjær i livet mitt bli ødelagt nå i Jesu Kristi navn

16. Herre, rens livet mitt ved din ild nå i Jesu navn

17. Far, legg hendene på meg og sluk enhver opprørsånd i livet mitt i Jesu navn

18. Hellig ånd ild, brenn vekk alt som ikke er hellig i mitt liv i Jesu Kristi navn.

19. Herre, la din ild generere kraft i mitt liv i Jesu navn

20. Hver mislykkelsesplan mot min skjebne, dø nå i Jesu Kristi navn

21. Hver hekseplan mot mitt kall blir ødelagt nå i Jesu Kristi navn

22. Gå tilbake til avsenderen i Jesu Kristi navn

23. Hver slange og skorpion som arbeider mot min skjebne, tråkker jeg over deg nå i Jesu Kristi navn.

24. Jeg kaster ut sneglens ånd ut av min økonomi i Jesu navn

25. Jeg opphever alle onde ord som er talt mot min økonomi i Jesu Kristi navn.

26. Jeg utfordrer og ødelegger enhver satanisk opposisjon som står foran meg i Jesu navn

27. Hver kraft som blokkerer meg fra Guds vilje, faller ned og dør i Jesu Kristi navn

28. Jeg trekker ned alle gjenstridige strofer som beskytter mine fiender i Jesu Kristi navn.

29. Jeg arresterer enhver ånd av forvirring og fiasko ved ild i Jesu Kristi navn

30. Jeg erklærer at jeg fra i dag skal manifestere Guds kraft, i min ånd menneske i Jesu Kristi navn.

Takk Jesus.

annonser

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her