30 bønnpoeng for seier med bibelvers

1
9220

1 Corinthians 15:57 Men takk Gud, som gir oss seieren gjennom vår Herre Jesus Kristus.

Hver kristen ordineres til å leve et seirende liv. Kristus har ordinert oss til å leve som seirere og ikke ofre i livet. Den dagen du ble født på nytt, ble du et seirende Guds barn, Guds liv begynte å strømme inn i deg. Nå hører dette, ingenting kan stoppe et Guds barn, ingenting kan overvinne deg i dette livet og utover. I dag har jeg samlet bønnepoeng for seier med bibelvers. Disse bønnepunktene vil gi deg mulighet til å erobre motsetninger og ta dine seier med makt i Jesu navn. Bibelversene derimot vil åpne øynene dine for hvem du er i Kristus Jesus, dette vil øke din tro som du hevder seieren din i dag.

Som troende er vi seirende, vi er mer enn erobrere, vi kan ikke bli dominert av noen mennesker eller omstendigheter. Jesus har erobret djevelen og gitt oss seieren i Kristus. Disse bønnepunktene for seier med bibelvers vil åpne øynene våre for å se de ferdige verkene fra Kristus Jesus. Gud gjennom Kristus har gitt oss makt til å trå på slanger og skorpioner vi har autoritet over alle kjente og ukjente djevler. Det trenger vi ikke beseire djevelen, Jesus beseiret allerede djevelen for oss og ga oss seieren. Det er grunnen til at du som troende må være full av tro, du må ikke la djevelen presse deg rundt, du har myndighet til Jesu navn, og bruk den derfor på bønnens endring. Jeg oppfordrer deg i dag til å be denne bønnene lidenskapelig med tro, denne bønnen peker for seier og bibelversene skal garantere din varige seier i Jesus navn.

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

Seiersbønn poeng

1. Far, jeg bestemmer at alle mine fiender skal falle i sine egne feller, i Jesu navn.

2. O Herre, konverter min kamp til seier i Jesu navn.

3. Herre, jeg nekter å la deg gå med mindre du velsigner meg i Jesu navn

4. Far, jeg erklærer at enhver ond forberedelse mot mitt liv skal være frustrert, i Jesu navn.

5. Herre, la min glede, fred og velsignelse bli mangedoblet i Jesu navn.

6. Jesu blod, koble livet mitt fra fiasko i utkanten av gjennombrudd, i Jesu navn.

7. Jeg nekter å høste noen ond høst på alle områder av livet mitt, i Jesu navn.

8. La guddommelig gunst i hver velsignelse i livet være mitt parti, i Jesu navn.

9. Jeg kutter av og avviser enhver arvelig fattigdom, i Jesu navn.

10. La grunnlagene i livet mitt bli reparert for å bære guddommelig velstand, i Jesu navn.

11. Herre, jeg binder enhver sterkmann som prøver å få meg ned i Jesu navn

12. Far gir meg guddommelige taktikker og strategier for å fortsette å beseire og underlegge fienden i Jesu navn.

13. Jeg binder og lammer den sterke mannen som er ansatt eller delegert for å vanære meg, i Jesu navn.

14. La alle livene mine være for varme til at fiendene mine kan manipulere, i Jesu navn.

15. O Herre, gi meg overnaturlig visdom til å undertrykke alle mine fiender i Jesu navn.

16. Herre, la alle mine motstandere bli til skamme i Jesu navn.

17. Herre, jeg erklærer at jeg skal komme seirende ut i hver rettssak jeg har med mine fiender i Jesus navn.

18. Jeg lukker hver negativ dør som fienden måtte ønske å åpne, for å skade meg i Jesu navn.

19. Dere sataniske agenter, jeg befaler deg å rydde fra veien til min seier i denne saken, i Jesu navn.

20. Jeg avbryter enhver demonisk beslutning og forventning som retter meg mot livet mitt, i Jesu navn.

21. Hvert ondt grep om kroppen min, mister taket i Jesu navn.

22. Jeg vedtekter nullbånd ugyldig veldig demonisk dom rettet mot meg, i Jesu navn.

23. Jeg demonterer ved Jesu blod, hvert ondt våpen målrettet mot meg, i Jesu navn.

24. Jeg utfordrer og vanærer alle satanistiske profeter leid inn mot meg med ild, i Jesu navn.

25. Alle onde sponsorer som støtter mine fiender, blir eliminert nå !!! i Jesu navn.

26. La fotfoten til sataniske undertrykkere bli glatte, i Jesu navn.

27. Hellig ånds ild, ødelegg alle plageplager i mitt liv, i Jesu navn.

28. Jeg nekter alle onde design og etiketter som blir lagt på livet mitt, i Jesu navn.
29. La opprør og forvirring døpe leirene til mine fiender, i Jesu navn.

30. Far, jeg stengte hver satanistisk kringkastingsstasjon mot meg, i Jesu navn.
Far jeg takker deg for min seier i Kristus Jesus.

22 bibelvers om seier

1. Mosebok 20: 1-4
Når du drar ut for å kjempe mot dine fiender og ser hester og vogner og et folk mer enn deg, så vær ikke redd for dem; for Herren din Gud er med dig som førte deg ut av Egypt. Og når dere er nær kampen, skal presten nærme seg og tale til folket og si til dem: Hør, Israel! I nærmer dere denne dagen for å kjempe mot deres fiender. La ikke deres hjerter besvime, frykt ikke og ikke skjelv, og vær ikke livredd for dem; les mer.

2. 2. Krønikebok 20:15

Og han sa: Hør, hele Juda og Jerusalems innbyggere, og du konge Josafat: Så sier Herren til dere: Vær ikke redd eller forferdet for denne store skare! for kampen er ikke din, men Guds.

3. Salme 18:35

Du har gitt meg ditt frelses skjold, og din høyre hånd har holdt meg opp, og din mildhet gjorde meg stor.

4. 1. Korinter 15:57

Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.
4. 2. Korinter 2:14

Nå, takk være Gud, som alltid fører oss til å seire i Kristus, og åpenbarer smaken av hans kunnskap hos oss på alle steder.

6. Salme 20: 7-8
Noen stoler på vogner og andre på hester; men vi vil huske navnet på Herren vår Gud. De blir ført ned og falt, men vi er oppreist og står oppreist.

7. 1. Samuel 17: 45-47
Da sa David til filisteren: Du kommer til meg med et sverd og med et spyd og med et skjold; men jeg kommer til deg i navnet til Herren, hærskarenes Gud, Israels hærstyrkes Gud, som du har trosset. I dag vil Herren gi deg i min hånd; og jeg vil slå deg og ta hodet fra deg; og jeg vil gi kroppene til filistrenes hær i dag til luftens fugler og til villdyrene på jorden; for at hele jorden skal vite at det er en Gud i Israel. Og hele denne forsamlingen skal vite at Herren ikke frelser med sverd og spyd; for kampen er Herrens, og han vil gi deg i våre hender.

8. Salme 44: 3-7
For de fikk ikke landet i besittelse av sitt eget sverd, og heller ikke deres egen arm reddet dem; men din høyre hånd og din arm og lyset fra ditt åsyn, fordi du hadde en tjeneste for dem. Du er min konge, o Gud, befaler frelser for Jakob. Gjennom deg vil vi skyve våre fiender ned; ved ditt navn vil vi tråkke dem under de som står opp mot oss. Les mer.

9. Salme 60: 11-12
Gi oss hjelp fra trøbbel: for forgjeves er menneskets hjelp. Gjennom Gud skal vi gjøre tappert, for det er han som skal tråkke våre fiender.

10. Salme 146:3
Stol ikke på fyrster og heller ikke på en menneskesønn som det ikke er hjelp til.
11. Ordspråkene 21:31

Hesten er forberedt mot kampens dag, men Herrens skyld er trygg.

12. Salme 118:15

Glede og frelses røst er i de rettferdiges telt; Herrens høyre hånd gjør tappert.

13. Romerne 8:28

Og vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin hensikt.

14. 2. Korinter 4: 7-12
Men vi har denne skatten i jordfartøyer, slik at maktens eksellens kan være av Gud, og ikke av oss. Vi er urolige på alle sider, men ikke ulykkelige; vi er forvirrede, men ikke i fortvilelse; Forfulgt, men ikke forlatt; kast ned, men ikke ødelagt; les mer.

15. 2. Korinter 12: 7-10
Og for ikke å bli opphøyet over mål gjennom overflod av åpenbaringene, ble det gitt meg en torn i kjødet, Satans sendebud for å bøffe meg, for ikke å bli opphøyet over mål. For denne tingen ba jeg Herren tre ganger om at den skulle vike fra meg. Og han sa til meg: Min nåde er nok for deg; for min styrke er fullkommen i svakhet. Derfor vil jeg aller helst glede meg over mine svakheter, så Kristi kraft kan hvile på meg. Les mer.

16. Jesaja 44: 28-45
Det sier til Kyros: Han er min hyrde og skal gjøre alt det jeg behager
Jerusalem, du skal bygges; og til templet skal ditt grunnlag legges. Så sier Herren til hans salvede til Kyros, hvis høyre hånd jeg har holdt, for å undertrykke nasjoner foran ham; og jeg vil miste kongenes lender for å åpne de to løvede portene foran ham; og portene skal ikke lukkes; Jeg vil gå foran deg og gjøre de skjeve stedene rette; jeg vil knuse messingportene og knuste jernstengene i sønder. Les mer.

17. Jesaja 41:25

18. Jeg har reist opp en fra nord, og han skal komme; fra solens oppgang skal han kalle mitt navn, og han skal komme over fyrster som på morter, og som pottemakeren trår leire.

19. Jesaja 45:13

Jeg har oppvokst ham i rettferdighet, og jeg vil lede alle hans veier; han skal bygge min by, og han skal gi mine fangere løs, ikke til pris eller belønning, sier hærskarenes Gud.

20. Esekiel 33: 27-29
Si slik til dem: Så sier Herren, Gud: Så godt som jeg lever, de som er i avfallet, skal falle for sverdet, og den som er i det fri åker vil jeg gi dyrene som skal fortæres, og de som er i fortene og i hulene, skal dø av pest. For jeg vil legge landet øde, og dens styrke vil opphøre; og Israels fjell skal være øde, så ingen skal komme gjennom. Da skal de vite at jeg er Herren, når jeg har lagt landet øde på grunn av alle deres vederstyggeligheter de har begått.

21. Apostlenes gjerninger 2:36

La derfor hele Israels hus med sikkerhet vite at Gud har gjort den samme Jesus, som I har korsfestet, både Herre og Kristus.

22. Apostlenes gjerninger 3: 17-18
Og nå, brødre, jeg visste at dere gjennom uvitenhet gjorde det, slik også deres herskere gjorde. Men de tingene som Gud før hadde vist ved sine profeters munn at Kristus skulle lide, har han oppfylt.

 

 


1 KOMMENTAR

  1. Tusen takk herr denne bønnene er virkelig livsendrende verktøy i livet mitt

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan kommentaren din behandles.