Bønn for nasjonen Rwanda

0
1797
Bønn for Rwanda

I dag skal vi delta i bønn for nasjonen Rwanda. Offisielt republikken Rwanda, er det et land i Sentral- og Øst-Afrika og et av de minste landene på det afrikanske fastlandet. Det er det best utførende landet i Øst- og Sentral-Afrika og det tredje letteste stedet å gjøre forretninger i Afrika, det er også ledende i Afrikas digitale revolusjon.

Nasjonen ble kolonisert av Tyskland i 1884, mens Belgia også invaderte den i 1916 under verdenskrig1. De har lav korrupsjon sammenlignet med andre naboland i Afrika. De har noen få naturressurser, og økonomien deres er for det meste basert på livsoppholdsbruk som bruker enkle verktøy.
Et av de største tilbakeslagene er spørsmålet om overbefolkning. Befolkningen i Uganda er stort sett kristne som har mistolket Guds instruks for dem om å formere seg, og derfor har de gått foran for å føde flere og flere barn som de ikke kan ta seg av. Ikke at økonomien var under standard, men det er ikke nok for antall mennesker i landet.
De har også spørsmål om ungdomsledighet og en overdreven avhengighet av myndighetene.

HVORFOR BØR DU BY FOR NATIONEN I RWANDA

Suksessen til en nasjon, hvis den blir håndtert godt, kan føde suksessen til andre nasjoner, det vil si at hvis en nasjon som Rwanda viser seg å se ut som Guds perfekte agenda for dem, kan den også begynne å gni bort på andre nasjoner. Dette er grunnen til at vi uendelig må be for nasjonen Rwanda.
En nasjon som ikke blir bedt for, har også en stor sjanse til å miste viktigheten av å tjene Gud og begynner nå å omfavne alle slags forfengelige filosofier som forherder menneskers hjerte. For eksempel vet vi om noen ikke-afrikanske land der dette allerede er tilfelle, og selv om det virker som om de gjør fremskritt økonomisk, kan det være at ettertiden deres er å betale for synden ved å forsømme Gud.

BÅ FOR REGERINGEN I RWANDA

Vi lever i en tid hvor mange avgjørelser fra enkeltpersoner og nasjoners regjering, i stor grad fordi vi ikke er Gudsentrerte, og også fordi vi har gjort det til en skikk å gjøre ting på vår egen måte. Gud avskyr denne typen mennesker til et punkt der han forbanner dem. I Jesajas bok 30 står det ve til de opprørske barna; de som tar råd, men ikke om meg og tenker planer, men ikke av min ånd. I det øyeblikket vi slapp Gud ut av vår situasjon, ville han ikke tvinge seg selv på noen mann. Av denne grunn er det hensiktsmessig å alltid søke veiledning fra Gud.

Mer i bokene i Ordspråkene 16:24 registrerer Skriften at det er en måte som ser rett på et menneske, men slutten på det er ødeleggelse. Lederne våre fortsetter å ta er nedover banen etter mislykkede løfter og urealistiske suksesser, fordi planene deres ikke samsvarer med Guds sinn for dem.
Vi må også be for Rwanda-nasjonen for at Gud skal styrke sin regjering for å kunne slå folks byrde, særlig med at de er store avhengige av sin regjering for å overleve.

BED FOR ØKONOMI I RWANDA

Det kan virke veldig uheldig at nasjonen har noen få naturressurser tildelt dem som kan frata dem mange økonomiske fordeler. Imidlertid gjør ikke Gud ting uten et formål, Han må ha gjort dem på den måten av visse grunner og knyttet sin egen komparative fordel på noen andre måter.
Det betyr derfor at vi må be for Rwanda-nasjonen om at Gud skal fylle dem med kunnskapen om hans vilje for deres økonomi, som det er skrevet i Kolosserne 3. Når dette finner sted, vil det øke nivået på økonomisk fruktbarhet til det punktet der andre nasjoner kan kalle dem velsignet.

BÅ FOR BORGERNE I RWANDA

Vi må be for innbyggerne i hver nasjon inkludert Rwanda fordi deres overlevelse avhenger av den. Den eneste knuten som har holdt et hvilket som helst samfunn sammen er en åndelig aktivitet som de driver med. Bønn er en av slike aktiviteter og til og med en stor en som er engasjert av nasjoner som etablerer dem og hjelper dem å overleve gjennom innbyggere.

Basert på faktum, tilfeldigvis er folket i Rwanda store ofre for ungdomsledighet. Dette i seg selv er en stor mangel som kan føde alle former for lovløse handlinger. Vi trenger derfor å be for dem, vi trenger derfor å be for dem om at Gud vil vise dem sin barmhjertighet (Romerne 9) og fjerne det åket fra dem, slik at de kan leve moralsk oppriktig og gi ære til hans navn.

BÅ FOR KIRKE I RWANDA

Flertallet av de i Rwanda er kristne, de representerer med andre ord en stor del av folden blant resten av verden. Dette betyr at uansett hvilke mangler de har, stort sett snakker om Kristi legeme, er det grunnen til at det å be for dem bør være vår viktigste prioritet.
Vi bør også be om at den hellige ånd som er Kirkens hjelper, vil hjelpe dem og lede dem inn i all sannhet om deres liv, deres nasjon og kirken som helhet.

Også folket i Rwanda trenger øynene sine for å bli opplyst slik at de kan forstå skriftene (Ef 1). Den viktigste årsaken til overbefolkning i nasjonen deres stammer fra en feil tolkning av skriftene, da dette folket mener at å multiplisere i forhold til å ha for mange barn er Guds vilje for deres liv.

BØNNepunkter

1). Far, i Jesu navn, takk for din barmhjertighet og kjærlighet som har opprettholdt denne nasjonen siden uavhengighet til dags dato - Klagesang. 3:22

2). Far, i Jesu navn, la bare guddommelig posisjonerte individer ta lederskap i denne nasjonen på alle nivåer fra nå av - Daniel. 4:17

3). Far, i Jesu navn, takk for at du skuffet de ugudeliges apparater mot denne nasjonens velvære på hvert punkt frem til nå - Job. 5:12

4). Far, i Jesu navn, takk for at du setter uorden i hver helvete-opptur mot veksten av Kristi menighet i denne nasjonen - Matteus. 16:18

5). Far, i Jesu navn, fremskynd din hevn mot fiendene til freden og fremgangen til denne nasjonen, og la innbyggerne i denne nasjonen reddes fra alle ugudeliges overgrep - Salme. 94: 1-2

6). Far, i Jesu navn, kompenserer trengsel for alle som plager freden og fremgangen for dette nasjonen, selv om vi ber nå - 2. Tessaloniker. 1: 6

7). Far i Jesu navn og med klokskapen ovenfra, før denne nasjonen fremover på alle områder og gjenoppretter hennes tapte verdighet. -Ecclesiastes.9: 14-16

8). Fader i Jesu navn, send oss ​​hjelp ovenfra som vil kulminere i fremgang og utvikling av denne nasjonen - Salme. 127: 1-2

9). Far, i Jesu navn, send oss ​​ledere med de nødvendige ferdighetene og integriteten som vil føre denne nasjonen ut av skogen - Salme 78:72

10). Far, i Jesu navn, plasserte menn og kvinner posisjonen med Guds visdom på autoritetssteder i dette landet, og førte dermed denne nasjonen til en ny verden til fred og velstand - 41. Mosebok. 38: 44-XNUMX

11). Far, i Jesu navn, fremskynd din hevn mot fiendene til freden og fremgangen til denne nasjonen, og la innbyggerne i denne nasjonen reddes fra alle ugudeliges overgrep - Salme. 94: 1-2

12). Far, i Jesu navn, kompenserer trengsel for alle som plager freden og fremgangen for dette nasjonen, selv om vi ber nå - 2. Tessaloniker. 1: 6

13. 21). Far, i Jesu navn, la enhver gjeng mot den kontinuerlige veksten og utvidelsen av Kristi menighet i Rwanda knuses permanent - Matteus. 42:XNUMX

14). Far, i Jesu navn, la de ugudeliges ondskap mot denne nasjonen ta slutt, selv om vi ber nå - Salme. 7: 9

15). Far, i Jesu navn, lufter din sinne mot alle gjerningsmennene som ønsker drap i denne nasjonen, mens du regner på alle dem ild, svovel og en fryktelig storm, og gir dermed permanent nasjon til innbyggerne i denne nasjonen - Salme. 7:11, Sal 11: 5-6

16). Far, i Jesu navn bestemmer vi at Rwanda skal reddes fra mørkets krefter som strider mot hennes skjebne - Efeserne. 6:12

17). Far, i Jesu navn, løslat dine instrumenter for død og ødeleggelse mot enhver djevelens agent som er innstilt for å ødelegge denne nasjonens strålende skjebne - Salme 7:13

18). Fader, ved Jesu blod, løslat din hevn i den ugudeliges leir og gjenopprett vår tapte herlighet som nasjon. -Isiah 63: 4

19). Far i Jesu navn, la all ond fantasi fra de ugudelige mot dette nasjonen falle på deres egne hoder, noe som resulterer i fremrykket av denne nasjonen - Salme 7: 9-16

20). Far, i Jesu navn bestemmer vi raskt dom overfor enhver styrke som motstår den økonomiske veksten og utviklingen av denne nasjonen - Prediker. 8:11

21). Far, i Jesu navn bestemmer vi overnaturlig snuoperasjon for nasjonen Rwanda. - 2. Mosebok. 3: XNUMX

22). Far, ved blodet fra lammet, ødelegger vi enhver styrke av stagnasjon og frustrasjon som militerer mot fremrykket av nasjonen Rwanda. - 12. Mosebok 12:XNUMX

23). Far i Jesu navn, vi forordner gjenåpning av hver lukkede dør mot skjebnen til Rwanda. -Endring 3: 8

24). Far i Jesu navn og med klokskapen ovenfra, før denne nasjonen fremover på alle områder og gjenoppretter hennes tapte verdighet. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Fader i Jesu navn, send oss ​​hjelp ovenfra som vil kulminere i fremgang og utvikling av denne nasjonen - Salme. 127: 1-2

26). Far, i Jesu navn, reiser og forsvarer de undertrykte i Rwanda, slik at landet kan frigjøres fra alle former for urettferdighet. Salme. 82: 3

27). Far, i Jesu navn, trollbinder regjeringens og rettferdighetens regjeringstid i Rwanda for å sikre hennes strålende skjebne. - Daniel. 2:21

28). Far, i Jesu navn, bringer alle ugudelige rettferdighet i dette nasjonen og etablerer vår varige fred. - Ordtak. 11:21

29). Far, i Jesu navn, forordner vi rettferdighet i alle nasjoners anliggender og etablerer dermed fred og velstand i landet. - Jesaja 9: 7

30). Far, ved Jesu blod, frir Rwanda fra alle former for ulovlighet, og gjenoppretter dermed vår verdighet som nasjon. -Ecclesiastes. 5: 8, Sakaria. 9: 11-12

31). Far, i Jesu navn, la din fred herske i Rwanda på alle måter, mens du tauser alle gjerningsmennene til uro i landet. -2 Tessalonikerne 3:16

32). Far, i Jesu navn, gi oss ledere i denne nasjonen som vil føre nasjonen til rike av større fred og velstand. -1 Timoteus 2: 2

33). Far, i Jesu navn, gir Rwanda allmenn hvile og lar dette resultere i stadig større fremgang og velstand. - Salme 122: 6-7

34). Far, i Jesu navn ødelegger vi enhver form for uro i denne nasjonen, noe som resulterer i vår økonomiske vekst og utvikling. Salme. 46:10

35). Far, i Jesu navn, la din fredspakt opprettes over denne nasjonen Rwanda, og gjør henne til misunnelse for nasjonene. -Ezekiel. 34: 25-26

36).; Far, i Jesu navn, la frelsere oppstå i landet som skal redde sjelen til Rwanda fra ødeleggelse - Obadiah. 21

37). Far, i Jesu navn, send oss ​​ledere med de nødvendige ferdighetene og integriteten som vil føre denne nasjonen ut av skogen - Salme 78:72

38). Far, i Jesu navn, plasserte menn og kvinner posisjonen med Guds visdom på autoritetssteder i dette landet, og førte dermed denne nasjonen til en ny verden til fred og velstand - 41. Mosebok. 38: 44-XNUMX

39). Far, i Jesu navn, la bare guddommelig posisjonerte individer ta lederskap i denne nasjonen på alle nivåer fra nå av - Daniel. 4:17

40). Far, i Jesu navn, hever klokhjerte ledere i dette landet, hvis hender barrierer som står mot freden og fremdriften for dette nasjonen skal tas ut av veien - Predikanten. 9: 14-16

41). Far, i Jesu navn, kommer vi mot korrupsjonens svøpe i Rwanda og skriver om historien til denne nasjonen Efeserne. 5:11

42). Far, i Jesu navn, frir Rwanda fra hendene på korrupte ledere, og gjenoppretter dermed denne nasjonens ære - Ordspråkene. 28:15

43). Far, i Jesu navn, hever en hær av gudfryktige ledere i denne nasjonen, og gjenoppretter dermed vår verdighet som nasjon - Ordspråkene 14:34

44). Far, i Jesu navn, la frykten for Gud mette lengden og bredden av dette nasjonen, og dermed fjerne skam og bebreidelse fra våre nasjoner - Jesaja. 32: 15-16

45). Far, i Jesu navn, vend din hånd mot motstanderne fra denne nasjonen, som blokkerer veien videre til vår økonomiske vekst og utvikling som nasjon - Salme. 7: 11, Ordspråkene 29: 2

46). Far, i Jesu navn, gjenoppretter supernaturlig økonomien til denne nasjonen og lar dette landet fylles med latter igjen - Joel 2: 25-26

47). Far, i Jesu navn, avslutter de nasjonens økonomiske elendigheter og gjenoppretter hennes fortidens ære - Ordspråkene 3:16

48). Far, i Jesu navn, bryter beleiringen over denne nasjonen, og avslutter dermed vår tids lange politiske uro - Jesaja. 43:19

49). Far, i Jesu navn, frigjorde denne nasjonen fra arbeidsledighetens svøpe ved å røre bølger av industriell revolusjon i landet - Salme.144: 12-15

50). Far, i Jesu navn, hever politiske ledere i denne nasjonen som vil føre Rwanda inn i et nytt herlighetsområde - Jesaja. 61: 4-5

51). Far, i Jesu navn, lar elden til vekkelsen fortsette å brenne over hele nasjonens lengde og pust, noe som resulterte i den overnaturlige veksten av kirken - Sakaria. 2: 5

52). Far, i Jesu navn, gjør kirken i Rwanda til en kanal for vekkelse over jordens nasjoner - Salme. 2: 8

53). Far, i Jesu navn, la Herrens iver fortsette å konsumere hjertene til kristne over hele denne nasjonen, og dermed ta flere territorier for Kristus i landet -Joh.2: 17, Johannes. 4:29

54). Far, i Jesu navn, gjør hver kirke i denne nasjonen til et vekkelsessenter, og etablerer dermed herredømme over de hellige i landet - Mika. 4: 1-2

55). Far, i Jesu navn, ødelegger enhver styrke som militerer mot kirkens vekst i Rwanda, og fører dermed til ytterligere vekst og utvidelse - Jesaja. 42:14

56). Far, i Jesu navn. la valget i Rwanda i 2020 være fritt og rettferdig, og la det være ugyldig for valgvold gjennom hele tiden - Job 34:29

57). Far, i Jesu navn, sprer djevelens agenda hver for å frustrere valgprosessen ved det kommende valget i Rwanda - Jesaja 8: 9

58). Far, i Jesu navn, forordner vi ødeleggelse av alle enheter av onde menn for å manipulere valgene i 2020 i Rwanda-Job 5:12

59). Far, i Jesu navn, la det være stikkfrie operasjoner gjennom valgprosessen i 2021 og derved sikre fred i landet Esekiel. 34:25

60). Far, i Jesu navn kommer vi imot enhver form for valgmangler ved det kommende valget i Rwanda, og avverger derved krisen etter valget - Deuteronomy. 32: 4

annonser
Forrige artikkelBØNN FOR NATIONEN I KENYA
Neste artikkelBØNN FOR NATION OF MAURITIUS
Jeg heter Pastor Ikechukwu Chinedum, jeg er en Guds mann, som brenner for Guds bevegelse de siste dagene. Jeg tror at Gud har gitt enhver troende en merkelig nådeordning til å manifestere Den hellige ånds kraft. Jeg tror at ingen kristen skal undertrykkes av djevelen, vi har makten til å leve og vandre i herredømme gjennom bønner og Ordet. For mer informasjon eller rådgivning, kan du kontakte meg på chinedumadmob@gmail.com eller Chat meg opp på WhatsApp And Telegram på +2347032533703. Jeg vil også gjerne invitere deg til å delta i vår kraftige 24-timers bønnegruppe på Telegram. Klikk på denne lenken for å bli med nå, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Gud velsigne deg.

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her