50 Oppmuntrende bibelvers

2
37334
Oppmuntrende bibelvers

Salme 119: 105:

Ditt ord er en lampe for mine føtter, og et lys til min vei.

Dagens ord er kilden til oppmuntring. I dag skal vi studere oppmuntrende bibelvers. Disse bibelvers vil løfte humøret når vi går gjennom livets reise. Det krever kunnskap for oss å bli frigjort i livet, og Guds ord er kilden til all kunnskap. Står du overfor noen nedslående utfordringer i livet ditt? Føler du å gi opp eller gi etter? Tror du at alt håp er borte og at du ikke kan gjøre noen ytterligere fremgang i livet ?, hvis svaret på noen av disse spørsmålene er ja, så gleder deg, fordi disse oppmuntrende bibelversene vil gi liv til din ånd, vil det heve din håper og åpne øynene for løsningen på utfordringene dine.


Ny bok av pastor Ikechukwu. 
Tilgjengelig nå på amazon

Guds ord er en lampe for våre føtter, det leder oss, det leder oss og instruerer oss. Det løfter opp humøret og viser oss ut av alle vanskeligheter vi befinner oss. Hensikten med disse oppmuntrende bibelversene er å hjelpe deg med å navigere gjennom prøvene dine gjennom Guds ord. Alle ting du noen gang vil trenge for å gjøre det i livet, finnes i Guds ord. Bibelen er den allsidige visdomsbok som gir løsning på alle kjente og ukjente problemer. Min bønn for deg er dette, mens du studerer disse oppmuntrende bibelversene i dag, kan Gud åpne øynene dine for å se hva han sier i Jesu navn.

5 grunner til at vi trenger oppmuntrende bibelvers

1). Å vokse i nåde: Apostlenes gjerninger 20:32 forteller oss at Guds ord har kapasitet til å bygge oss opp. Jo mer vi studerer ordet, jo sterkere blir vi åndelig.

2). For indre styrke: David oppmuntret seg i Herren gjennom mange salmer i Bibelen, vi ser at i Salme 27, Salme 103 og en rekke andre salmer. Oppmuntring fører til indre styrke. Guds ord er den eneste sanne kilden til indre styrke.

3). For å øke vår tro: Guds ord er en trosforsterker, når du studerer disse oppmuntrende bibelversene, vil det bygge din tro og holde deg gående som Guds barn. Guds ord er drivstoffet som bygger opp din tro.

4). Til Åndelig Vekst: 1 Peter 2: 2, forteller oss at vi må ønske oss den oppriktige melken fra Guds ord for å vokse inn der frelse. Guds ord er vår åndelige mat, jo mer vi studerer det, jo mer vokser vi åndelig. Det krever en åndelig robust troende å overvinne livets utfordringer.

5). Til Fresh Fire: Guds ord er som ild for vår ånd. Disse oppmuntrende bibelversene vil fyre opp din ånd. Når din Åndsmann er fylt med ordet, blir du ustoppelig.

OPPDATERING AV BIBELVERSER

1). 2. Timoteus 1: 7:
For Gud gav oss ikke motløshets ånd; men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

2). Filipperne 4:13:
Jeg kan gjøre alle ting gjennom Kristus som gjør mig sterk.

3). Efeserne 6: 10:
For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft.

4). Efeserne 3: 16:
At han ville gi deg, i henhold til sin herlighets rikdom, å styrkes med kraft ved hans Ånd i det indre menneske;

5). 2. Korinter 12:
Og han sa til meg: Min nåde er tilstrekkelig for deg, for min styrke blir fullkommen i svakhet. Derfor vil jeg hellere berømme meg i mine svakheter, så Kristi kraft kan hvile på meg. 12:10 Derfor gleder jeg meg over svakheter, vanærelser, nødvendigheter, forfølgelser og trengsler for Kristi skyld; for når jeg er svak, da er jeg sterk.

6). 2. Korinter 4:
Derfor besvimer vi ikke; men selv om vår ytre mann omkommer, blir likevel den indre mann fornyet dag for dag.

7). Apostlenes gjerninger 1: 8:
Men dere skal få makt etter at Helligånden er kommet over eder, og dere skal være vitner for meg både i Jerusalem og i hele Judea og i Samaria og til jordens ytterste.
8). Markus 12:30:
Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og med hele ditt sinn og med all din styrke. Dette er det første bud.

9). Matt 19:
Men Jesus så dem og sa til dem: Hos mennesker er dette umulig; men hos Gud er alle ting mulig.

10). Matt 6:
Tenk derfor ikke om morgenen, for i morgen skal du tenke på tingene i seg selv. Ondskapen til dagen er tilstrekkelig til dagen.

11). Habakkuk 3: 19:
Herren Gud er min styrke, og han vil gjøre føttene mine som hinder og føle meg til å gå på mine høyder. Til sangsangeren på strenginstrumentene mine.

12). Jesaja 40: 28:
Har du ikke kjent det? har du ikke hørt at den evige Gud, Herren, skaperen av jordens ender, ikke besvimer og ikke er trett? det er ingen søk etter hans forståelse. 40:29 Han gir makt til de svake; og til dem som ikke har styrke, øker han styrke. 40:30 Til og med ungdommene skal besvime og bli trette, og de unge mennene skal falle fullstendig; 40:31 men de som venter på Herren, skal fornye sin styrke; de skal montere seg med vinger som ørn; de skal løpe og ikke være trette; og de skal gå og ikke besvime.

13). Jesaja 12: 2:
Se, Gud er min frelse; Jeg vil stole på og ikke være redd; for Herren JEHOVAH er min styrke og min sang; han er også blitt min frelse.

14). Salme 138: 3:
På dagen da jeg gråt, svarte du meg og styrket meg med styrke i min sjel.

15). Salme 119: 28:
Min sjel smelter for tyngde; styrke meg etter ditt ord.

16). Salme 71:16:
Jeg vil gå i Herrens Guds styrke; jeg vil bare omtale din rettferdighet, bare din.

17). Salme 46: 1:
Gud er vår tilflukt og styrke, en veldig tilstedeværende hjelp i trøbbel. 46: 2 Derfor frykter vi ikke, selv om jorden blir fjernet og om fjellene blir ført inn i havet; 46: 3 Selv om vannene brøler og blir urolige, men fjellene rister av hevelse. Selah.

18). Salme 37: 39:
Men de rettferdiges frelse er av Herren; han er deres styrke i trengselens tid.

19). Salme 27: 1:
Herren er mitt lys og min frelse; hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs styrke; for hvem skal jeg være redd?

20). Salme 18: 1:
Jeg vil elske dig, Herre, min styrke. 18: 2 Herren er min klippe og min festning og min redder; min Gud, min styrke, på hvem jeg vil stole på; min buckler og mitt frelses horn og mitt høye tårn.

21). Salme 8: 2:
Av munnen til småbarn og ammende har du ordinert styrke på grunn av dine fiender, for at du fremdeles kan være fienden og hevnen.

22). Nehemja 8:10:
Da sa han til dem: Gå din vei, spis fettet og drikk det søte, og send deler til dem som ingenting er forberedt på; for denne dagen er hellig for vår Herre; for Herrens glede er din styrke.

23). Sefanja 3:17:
Herren din Gud er midt iblandt dig mektig; han vil frelse, han skal glede seg over deg med glede; han vil hvile i sin kjærlighet, han vil glede deg over sang.

24). 1 Krønikebok 29:12:
Både rikdom og ære kommer fra deg, og du hersker over alt; og i din hånd er makt og makt; og i din hånd er det å gjøre stor og gi styrke til alle.

25). 15. Mosebok 2: XNUMX:
Herren er min styrke og sang, og han er blitt min frelse. Han er min Gud, og jeg vil gjøre ham til bolig; min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.

26). Josva 1: 9:
Har jeg ikke befalt deg? Vær sterk og med et godt mot; vær ikke redd og ikke bli forferdet; for Herren din Gud er med deg hvor enn du går.

27). Klagesangene 3:22:
Det er av Herrens barmhjertighet at vi ikke blir fortært, fordi hans medfølelse ikke svikter. 3:23 De er nye hver morgen, stor er din trofasthet.

28). Ordspråkene 3: 5:
Stol på Herren av hele ditt hjerte; og len deg ikke til din egen forståelse. 3: 6 Kjenn ham på alle dine veier, og han skal rette dine veier.

29). Ordspråkene 18: 10:
Herrens navn er et sterkt tårn; den rettferdige løper inn i det og er trygt.

30). Salme 16: 8:
Jeg har alltid satt Herren foran meg; fordi han er ved min høyre hånd, skal jeg ikke bli rørt.

31). Salme 23: 3:
Han gjenoppretter min sjel; han fører meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld.

32). Salme 31: 24:
Vær med godt mot, og han skal styrke ditt hjerte, alle dere som håper på Herren.

33). Salme 46: 7:
Herren, hærskarenes Gud, er med oss; Jakobs Gud er vår tilflukt. Selah.

34). Salme 55: 22:
Kast din byrde på Herren, så skal han opprettholde deg; han skal aldri la de rettferdige bli rørt.

35). Salme 62: 6:
Han er bare min klippe og min frelse; han er mitt forsvar; Jeg skal ikke rokkes.

36). Salme 118: 14:
Herren er min styrke og sang, og er blitt min frelse. 118: 15 Røst for glede og frelse er i de rettferdiges henger; Herrens høyre hånd gjør tappert. 118: 16 Herrens høyre hånd er opphøyet; Herrens høyre hånd gjør tappert.

37). Salme 119: 114:
Du er mitt gjemmested og mitt skjold. Jeg håper på ditt ord. 119: 115 Gå bort fra meg, dere onde, for jeg vil holde min Guds bud.

38). Salme 119: 50:
Dette er min trøst i min lidelse, for ditt ord har gjort mig rask.

39). Salme 120: 6:
Min sjel har lenge bodd hos den som hater fred.

40). Jesaja 40: 31:
Men de som venter på Herren, skal fornye sin styrke; de skal montere seg med vinger som ørn; de skal løpe og ikke være trette; og de skal gå og ikke besvime.

41). Jesaja 41: 10:
Frykt ikke; for jeg er med deg: bli ikke forferdet; for jeg er din Gud: Jeg vil styrke deg; ja, jeg vil hjelpe deg; ja, holder deg oppe med høyre hånd min rettferdighet.

42). Jesaja 43: 2:
Når du passerer gjennom vannene, vil jeg være med deg; og ved elvene skal de ikke rømme deg; når du går gjennom ilden, skal du ikke bli brent; Ingen skal brenne på deg.

43). Matt 11:
Kom til meg, alle dere som arbeider og er tunge, og jeg vil gi dere hvile.

44). Markus 10:27:
Og Jesus så på dem og sa: Hos mennesker er det umulig, men ikke med Gud; for med Gud er alle ting mulig.

45). Johannes 16:33:
Disse tingene har jeg talt til dere, for at dere kan få fred i meg. I verden skal dere ha trengsel, men vær til glede; Jeg har overvunnet verden.

46). 2. Korinter 1:
Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens far og all trøstens Gud; 1: 4 som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan trøste dem som er i trøbbel, ved den trøst som vi selv trøstes av Gud.

47). 1. Tessalonikerbrev 5:11:
Trøst dere derfor sammen og oppbygg hverandre, slik dere også gjør.

48). Filipperne 4:19:
Men min Gud skal gi alt ditt behov etter hans rikdommer i herlighet ved Kristus Jesus.

49). 1. Peter 5: 7:
Kastet all din omsorg over ham; for han bryr seg om deg.

50). 31. Mosebok 6: XNUMX:
Vær sterk og med et godt mot, frykt ikke og vær ikke redd for dem; for Herren din Gud, det er han som skal gå med deg; han vil ikke svikte deg og ikke forlate deg.

 

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

2 KOMMENTARER

 1. Bønn er så mektig! Reflekter over disse bibelversene om bønn og la Guds løfter anspore deg til å be til din himmelske Fader og dele dine håp og behov med ham i dag. Jakob 1: 5 Hvis noen av dere mangler visdom, bør du be Gud, som gir sjenerøst til alle uten å finne feil, og den vil bli gitt til deg.

 2. Bạn ơi, có một số câu Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  For eksempel
  Thi Thiên 120: 6
  Linh hồn con phải ở chung quá lâu
  Với kẻ ghét hòa bình.
  N adminu admin đọc được bình luận của mình vui lòng chỉnh sửa lại!
  Muốn thật hết lang

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan kommentaren din behandles.