Bønn poeng mot å falle i fristelse

0
19857
Bønn peker mot å falle i fristelse

Matthew 26: 41:
41 Våk og be, så dere ikke kommer i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er svakt.

I dag skal vi delta i bønnepunkter mot å falle i fristelse. Fristelser er ekte, og bare en kristen kan bli fristet. Fristelse blir ganske enkelt presset for å gjøre det du ikke vil gjøre og ikke være i stand til å gjøre det du vil gjøre. Romerne 7: 14-25, tegner et flott bilde av en troende som sliter med fristelser, den lyder:

14 For vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig, solgt under synd. 15 For det jeg gjør, tillater jeg ikke; for det jeg vil, det gjør jeg ikke; men det jeg hater, det gjør jeg. 16 Hvis jeg gjør det som jeg ikke ville, godtar jeg loven at den er god. 17 Nå er det ikke lenger jeg som gjør det, men synd som bor i meg. 18 For jeg vet at det ikke bor noe godt i meg (det vil si i mitt kjøtt); for vilje er til stede hos meg; men hvordan man skal utføre det som er bra, finner jeg ikke. 19 For det gode jeg vil, gjør jeg ikke; men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 20 Hvis jeg gjør det, vil jeg ikke, det er ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 21 Jeg finner da en lov om at når jeg vil gjøre godt, er ondskapen tilstede hos meg. 22 For jeg gleder meg over Guds lov etter det indre menneske: 23 Men jeg ser en annen lov i mine medlemmer som strider mot mitt sinns lov og fører meg i fangenskap til syndeloven som er i mine lemmer. 24 O elendig mann som jeg er! hvem skal redde meg fra dødsfallet? 25 Jeg takker Gud gjennom Jesus Kristus, vår Herre. Så da tjener jeg selv Guds lov med tankene; men med kjøttet syndens lov. ”

Fra de ovennevnte skrifter ser vi at det er en kraft av synd i hvert menneskes kjøtt, og prøver alltid å trekke oss i motsatt retning. Hvert menneske arvet synd fra Adam, derfor er synd i oss som standard. Løsningen på synd er Jesu Kristi frelsende nåde. Han er den eneste som er uten synd, derfor når vi tror på ham, hans rettferdighet blir vår rettferdighet, Hans hellighet blir vår hellighet. Vår tro på Kristus er det som gir oss rett rett hos Gud.
Etter å ha kjent denne sannheten, kan man spørre, nå når jeg er født på nytt, hvordan overvinner jeg fristelser?

Svaret er enkelt gjennom bønner. Bønner er et show av absolutt avhengighet av Jesus Kristus ferdige arbeid. Når vi ber, gir Ho! Y-ånden oss mulighet til å si nei til synd. Ingen mennesker kan overvinne synd i kjødet, det er grunnen til at vi alltid må be til Gud om at nåden skal vandre som Kristus. Matteus 6:13, Jesus da han lærte disiplene sine hvordan han skulle be, la til at de skulle be om ikke å bli ført inn i fristelser, men heller bli frelst fra alt mulig. Denne bønnen peker mot å komme inn i fristelsen vil befri deg fra alle onde feller av djevelen i Jesu navn. Ved å bede dette, vil du overvinne synd og Satan i Jesu navn.

Før vi går inn i disse bønnene, vil jeg raskt slå fast dette faktum, Gud er ikke sint på deg, som Guds barn, han elsker deg så mye og han vil aldri gi opp deg. Det er ingen mengder synd i livet ditt som får ham til å vende seg fra deg. Derfor ber denne bønnen poeng med stor tillit til en kjærlig far. Merk også at formålet med disse bønn poeng er å fyre deg opp åndelig, slik at din ånd kan være utstyrt til å underlegge kjødet ditt. Denne bønnen mot å falle i fristelse skal være ditt vendepunkt i Jesu navn. Forbli velsignet.

BØNNepunkter

1. Takk Herren for den Hellige Ånds kraft.

2. Bekjennelse av synder og omvendelse.

3. Fader Herre, la Den hellige ånd fylle meg på nytt, i Jesu navn.

4. Far Herre, la hvert ubrutt område i livet mitt bli ødelagt, i Jesu navn.

5. Fader Herre, ruv meg med Den hellige ånds ild, i Jesu navn.

6. La enhver anti-makt bondage i mitt liv, i Jesu navn.

7. La alle fremmede flykte fra min ånd og la Den Hellige Ånd ta kontrollen, i Jesu navn.

8. Herre, katapulter mitt åndelige liv til fjelltoppen.

9. Far Herre, la himlene åpne og la Guds ære falle over meg, i Jesu navn.

10. Fader Herre, la tegn og under være min del, i Jesu navn.

11. Jeg bestemmer at undertrykkernes glede over livet mitt skal bli til sorg, i Jesu navn.

12. La alle flere sterke menn som opererer mot meg bli lammet, i Jesu navn.

13. Å, Herre, åpne mine øyne og ører for å motta fantastiske ting fra deg.

14. O Herre, gi meg seier over fristelser og sataniske apparater.

15. Herre, tenn mitt åndelige liv slik at jeg slutter å fiske i ulønnsomme farvann.

16. O Herre, løslat din ildtunge på mitt liv og brenn bort all åndelig skittenhet som er i meg.

17. Far Herre, la meg sultne og tørste etter rettferdighet, i Jesu navn.

18. Herre, hjelp meg å være klar til å gjøre ditt arbeid uten å forvente noen anerkjennelse fra andre.

19. Herre, gi meg seier over å understreke andre menneskers svakheter og synder mens jeg ignorerer mine egne.

20. Syndermerker i livet mitt, gå. Marke av renhet, kom over mitt liv, i Jesu navn.

21. Hellig ånd ild, inkuber min åndsmann, i Jesu navn.

22. Hver anti-angrende ånd i livet mitt, binder jeg deg og kaster deg ut nå, i Jesu navn.

23. Jeg får ny ild for å komme videre i mitt åndelige liv, i Jesu navn.

24. La mine trinn trekkes tilbake fra all ondskap, i Jesu navn.

25. La setet mitt være setet for renhet, i Jesu navn.

26. All misgjerning, flykt fra meg i Jesu navn.

27. Kraft til å leve et gudfryktig liv, kom over meg nå, i Jesus navn.

28. Jeg suger meg i Jesu blod og i Guds ord, i Jesu navn.

29. Hver indre strid mot hellighet i mitt liv, dø, i Jesu navn.

30. Vagabond åndelig liv, jeg avviser deg, i Jesu navn.

31. Din ildtunge fra himmelen, rens min skjebne i Jesu navn.

32. O Herre, gi meg dybde og rot i min tro.

33. O Herre, helbred alle tilbakegående områder i mitt åndelige liv.

34. O Herre, hjelp meg å være villig til å tjene andre i stedet for å ønske å utøve autoritet.

35. O Herre, åpne min forståelse angående Skriften.
36. O Herre, hjelp meg å leve hver dag, ved å erkjenne at dagen vil komme når Du skal dømme hemmelige liv og innerste tanker.

37. Herre, la meg være villig til å være leiren i dine hender, klar til å bli støpt slik du ønsker.

38. O Herre, våk meg opp fra enhver form for åndelig søvn og hjelp meg å ta på meg rustningens lys.

39. O Herre, gi meg seier over all kjødelighet og hjelp meg til å være i sentrum for din vilje.

40. Jeg står imot alt i livet mitt som vil få andre til å snuble, i Jesu navn.

41. Herre, hjelp meg å legge bort barnslige ting og legge på modenhet.

42. O Herre, gi meg styrke til å stå fast mot alle djevelens planer og teknikker.

43. O Herre, gi meg en stor appetitt på ren melk og fast føde i ordet.

44. O Herre, gi meg styrke til å holde meg borte fra noe som helst eller noen som måtte innta Guds plass i mitt hjerte.

45. Hellige Ånd, la ikke huset mitt være øde, i Jesu navn.

46. ​​O Herre, jeg vil at du skal bryte meg, jeg vil at jeget i meg skal dø.

47. O Herre, hva som vil gjøre at du erstatter meg, fjern det fra livet mitt nå.

48. O Herre, gi meg kraften til å vandre i ånden.

49. Herre, la hellighet være min mat.

50. O Herre, avslør for meg alt som er til hinder for min åndelige vekst.

51. Herre, hjelp meg å ta på meg rettferdighetens plagg.

52. Herre, hjelp meg å korsfeste mitt kjød.

53. Herre, hjelp meg å hate synd med perfekt hat.

54. O Herre, frelse meg fra meg selv.

55. Herre, la meg gå tapt i deg.

56. O Herre, korsfest! . . (skriv ditt eget navn).

57. Hellig ånd, eie meg fullstendig, i Jesu navn.

58. O Herre, skill meg fra alle selvsynder.

59. O Herre, bryt meg og støp meg etter din vilje.

60. Far Herre, la meg oppleve ditt rike i hver eneste avdeling i mitt liv, i Jesu navn.
61. Mitt kjøtt, jeg befaler deg å dø for synd, i Jesu navn.

62. Hver fiende av brokenhet i mitt liv, drar, i Jesu navn.

63. Jeg lammer hele min Delila, i Jesu navn.

64. O Herre, bry meg ned til dypet av min ånd.

65. Min barberte Samson, ta imot håret ditt i Jesu navn.

66. O Gud som gjør den døde rask, gi liv til alle døde områder i livet mitt i dag, i navnet Jesus.

67. Hellig Ånd, ta hendene av mitt eget liv og eie meg selv, i Jesu navn.

68. Hver ondskap som er arvelig i mitt liv, skal rives i Jesu navn.

69. Far Herre, la din vilje bli gjort i mitt liv.

70. Hvert rede som byggherrer av onde reir har bygget for meg, skal stekes i Jesu navn.

71. O Herre, bry meg i mine ubrutte områder.

72. O Herre, jeg ønsker velkommen til brokenness i alle avdelinger i livet mitt.

73. O Herre, knekk meg!
74. O Herre, gjør meg til et levende offer.

75. Jeg nekter å bli bur av fienden, i Jesu navn.

76. O Gud, strekk meg og fornye min styrke, i Jesu navn.

77. Herre, fornye en rett ånd i meg.

78. Herre, fornye tankene mine i ditt ord.

79. O Herre, la din fornyende kraft fornye livet mitt som ørnen.

80. La ungdommen min bli fornyet som ørnen, i Jesu navn.

81. La enhver urenhet i livet mitt skylles ut av Jesu blod, i Jesu navn.

82. O Herre, skap i meg sult og tørst etter renhet og hellighet.

83. O Herre, rens alle de skitne delene av livet mitt.

84. O Herre, frisk opp hvert tørre område i livet mitt.

85. O Herre, leg alle sårede deler av livet mitt.

86. O Herre, bøy all ond stivhet i livet mitt.
87. O Herre, juster alle satanistiske omstreifelser i livet mitt på nytt.

88. O Herre, la den Hellige Ånds ild varme hver satanisk frysing i livet mitt.

89. O Herre, gi meg et liv som dreper døden.

90. O Herre, tenn på meg veldedighetens ild.

91. O Herre, lim meg sammen der jeg er imot meg selv.

92. O Herre, berik meg med dine gaver.

93. O Herre, rask meg og øke mitt ønske om himmelens ting.

94. Ved ditt styre, Herre, la kjøttets begjær i mitt liv dø.

95. Herre Jesus, øk daglig i livet mitt.

96. Herre Jesus, hold dine gaver i mitt liv.

97. O Herre, avgrens og rens livet mitt ved din ild.

98. Hellig Ånd, betenn og fyr ild i hjertet mitt, i Jesu navn.

99. Herre Jesus, legg hendene på meg og sluk hvert opprør i meg.

100. Hellig ånds ild, begynn å brenne bort all selvhøytidelighet i meg, i Jesu navn.
Far, jeg takker deg for at du satte meg fri i Kristus Jesus Amen.

 


KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan kommentaren din behandles.