Bønn for beskyttelse

0
16588

Salme 35: 1:
1 Bønn min sak, Herre, med dem som strever med meg: kjemp mot dem som kjemper mot meg.

De bønn for beskyttelse er en veldig viktig bønn i livet til enhver kristen. Hvert Guds barn er et mål for djevelen og hans menneskelige agenter. Den dagen du tok imot Jesus Kristus som din Herre og personlig frelser, begynte djevelen å jakte deg fra den dagen. Bønnen om beskyttelse er alle kristnes våpen for å ødelegge de onde planene til mørket der inne. Bønn er nøkkelen til å beseire djevelen og demontere alle kreftene hans. Når vi ber, genererer vi himmelsk kapasitet til å overmakt mørkets krefter i denne verden. De bønn om beskyttelse, er vår garanti for all sikkerhet som troende.

Formålet med bønnen for beskyttelse

Hvorfor be bønnen om beskyttelse? Dette er fordi verdenssystemet styres av mørke krefter, dette mørke krefter opererer gjennom menneskelige fartøyer. Du trenger ikke å gjøre noe i disse dager for å bli hatet av mennesker. Det er noen mennesker som hater deg bare fordi du smiler, noen er sint på deg bare fordi du ser deg stå opp og gå på jobb hver dag. Noen mennesker hater deg bare på grunn av misunnelse og sjalusi, forakter deg uten grunn overhodet, dette er bare djevelen som kjemper deg gjennom hans menneskelige agenter. Mange troende har blitt angrepet av djevelen bare fordi de oppnådde litt suksess, noen har til og med blitt drept bare fordi de giftet seg, mye ondskap skjer i denne verden i dag. Derfor må du alltid be bønnen om beskyttelse.

Denne bønnen om beskyttelse er ikke rettet mot noen spesielt, den er bare rettet mot å ødelegge planene og formålet med djevelen i livet ditt. Du trenger ikke å vite hvem og hvem som står bak kampene dine, bare be denne bønnen og himmelens Gud vil dømme dem. Når du engasjerer deg i denne bønnen om beskyttelse, vil himmelens Gud oppstå og kjempe mot alle de som kjemper mot deg, han vil utsette alle uvennlige venner i livet ditt, alle de som leter etter ditt fall vil falle for din skyld i Jesus Navn. Når du ber denne bønnen om beskyttelse, vil Herrens engler stå opp til ditt forsvar og drepe alle dine fiender som kommer mot deg, når de kommer på en måte, skal de Herrens engel jage dem på syv måter. Gud vil ødelegge alle onde piler som er rettet mot deg og sende dem alle tilbake til avsenderen i Jesu navn. Be denne bønnen for beskyttelse med tro i dag og se din beskyttelse i Kristus garantert i Jesus navn.

Bønn

1. Pris Herren for kraften i hans navn som hvert kne må bøye seg for.

2. Takk Gud for at han leverte utfrielse fra enhver form for trelldom.

3. Jeg dekker meg med Jesu blod.

4. Bekjenn alle synder som kan hindre svar på bønnene dine, og be Gud om å tilgi deg.

5. Stå imot enhver makt som allerede er organisert mot denne bønnen.

6. Jeg ødelegger kraften til enhver satanisk arrestasjon i mitt liv, i Jesu navn.

7. Alle satanist arresterende midler, løslat meg i det mektige navnet til vår Herre Jesus Kristus.

8. Alt som representerer meg i den demoniske verden mot min karriere, bli ødelagt av Guds ild, i Jesu navn.

9. Den levende Guds ånd, gjør min hele vesen raskere, i Jesu navn.

10. Gud, slå meg og fornye min styrke, i Jesu navn.

11. Hellig Ånd, åpne øynene for å se utover det synlige for det usynlige, i Jesu navn.

12. Herre, antenn min karriere med din ild.

13. O Herre, frigjør min ånd til å følge ledelsen av Den Hellige Ånd.

14. om dem, i Jesu navn.

15. Herre, befri meg fra løgnene jeg forteller til meg selv.

16. Hver ond åndelig hengelås og ond kjede, som hindrer min suksess, stek i Jesu navn.

17. Jeg irettesetter hver ånd av åndelig døvhet og blindhet i livet mitt, i Jesu navn.

18. O Herre, gi meg styrke til å motstå satan slik at han skal flykte fra meg.

19. Jeg valgte å tro Herrens rapport og ingen andre, i Jesu navn.

20. O Herre, salve mine øyne og ører slik at de kan se og høre fantastiske ting fra himmelen.

21. Herre, salv meg til å be uten å slutte.

22. I Jesu navn fanger jeg all makt bak enhver karrieresvikt.

23. Hellig Ånd, regn på meg nå, i Jesu navn.

24. Hellig ånd, avslør mine mørkeste hemmeligheter, i Jesu navn.

25. Din forvirringsånd, mister grepet om livet mitt, i Jesu navn.

26. I kraft av Den hellige ånd trosser jeg satanens kraft på karrieren min, i Jesu navn.

27. Livets vann, skyll ut alle uønskede fremmede i livet mitt, i Jesu navn.

28. Du fiender i min karriere, bli lam, i Jesu navn.

29. Herre, begynn å rydde bort fra livet mitt alt som ikke gjenspeiler deg.

30. Hellig Ånd ild, tenn meg til Guds ære, i Jesu navn.

31. Herre, la den Hellige Ånds salvelse bryte hvert åk med tilbakeblikk i livet mitt.

32. Jeg frustrerer enhver demonisk arrestasjon av min åndsmann, i Jesu navn.

33. Blood of Jesus, fjern enhver uprogressiv etikett fra alle aspekter av livet mitt, i Jesu navn.

34. Anti-gjennombrudd forordninger, bli opphevet, i Jesu navn.

35. Hellig ånds ild, ødelegg alle sataniske plagg i mitt liv, i Jesu navn.

36. Å, Herre, gi meg nøkkelen til god suksess, slik at hvor som helst jeg går, dørene til god suksess vil åpne for meg.

37. Hvert ugudelig hus, konstruert mot meg og min karriere, blir revet i Jesu navn.

38. Å Herre, etabler meg en hellig person for deg, i Jesu navn.

39. Å, Herre, la salvingen til å utmerke seg i min karriere falle på meg, i Jesu navn.

40. Jeg skal ikke tjene mine fiender; mine fiender skal bøye seg for meg i Jesu navn.

41. Jeg binder hver ørken og fattigdomsånd i livet mitt, i Jesu navn.

42. Jeg avviser salvelse av ikke-prestasjoner i min karriere, i Jesu navn.

43. Jeg trekker ned alle høyborgene som er reist mot min fremgang, i Jesu navn.

44. Jeg husker alle velsignelsene mine som ble kastet i vannet, skogen og den sataniske banken, i Jesu navn.

45. Jeg kuttet ned alle røttene til problemet i livet mitt, i Jesu navn.

46. ​​Herre, la sataniske skorpioner bli gjort ustabile i alle områder av livet mitt, i Jesu navn.

47. O Herre, la demoniske slanger gjøres giftfri på alle områder av livet mitt, i Jesu navn.

48. Jeg erklærer med min munn at ingenting skal være umulig med meg, i Jesu navn.

49. Herre, la fiendens leir bli forvirret i Jesu navn.

50. Åndelige parasitter i livet mitt, bli vanæret, i Jesu navn.

51. Herre, la alle mine heroder få åndelig forfall, i Jesu navn.

52. Å, Herre, i min karriere, la din fordel og menneske omfatte meg i år, i navnet Jesus.

53. Jeg avviser enhver demonisk begrensning av min fremgang, i Jesu navn.

54. All ond håndskrift mot meg, bli lammet, i Jesu navn.

55. Jeg avviser halens ånd; Jeg velger hodets ånd, i Jesu navn.

56. Alle de som omgir mitt navn for ondskap, bli vanære i Jesu navn.

57. Alle onde venner, gjør feil som vil avsløre deg, i Jesu navn.

58. O Herre, la sterke menn fra begge sider av min familie som angriper min karriere ødelegge seg selv, i Jesu navn.

59. Jeg nekter å bruke plagg og trengsel, i Jesu navn.

60. O Herre, la hvert opprør flykte fra mitt hjerte, i Jesu navn.

61. Herre, la den ånden som flykter fra synd, inkubere livet mitt.

62. Jeg hevder alle rettighetene mine nå, i Jesu navn.

63. Hellige ånd, gi meg et glimt av din herlighet nå, i Jesu navn.

64. Hellig ånd, gjør meg rask, i Jesu navn.

65. Jeg frigjør meg fra all arvelig trelldom som påvirker karrieren min negativt, i Jesu navn.

66. O Herre, send din økseskål til grunnlaget for mitt liv og ødelegg alle onde plantasjer og angrip suksessen med min karriere.

67. Jesu blod, skyll alle arvelige sataniske avleiringer ut av systemet mitt, i Jesu navn.

68. Alle grunnleggende sterke menn, knyttet til livet mitt, blir lam, i Jesu navn.

69. Enhver ondskaps stang som reiser seg mot min karriere, blir gjort avmakt for min skyld i Jesu navn.

70. Jeg avbryter konsekvensene av et hvilket som helst ondt lokalt navn, knyttet til min person, i Jesu navn.

71. Jeg løslater meg foran enhver ond herredømme og kontroll, i Jesu navn.

72. Hver ond fantasi mot min karriere, visner fra kilden, i Jesu navn.

73. O Herre, la den ødeleggende planen til fiendene rettet mot min karriere blåse opp i ansiktet deres, i Jesu navn.

74. O Herre, la min latterliggjøring bli omgjort til en kilde til mirakel, i Jesu navn.

75. Alle krefter, som sponser onde avgjørelser mot meg, skal vanæres i Jesu navn.

76. Din sta sterke mann, delegert mot meg og karrieren min, faller ned til bakken og blir impotent, i Jesu navn.

77. Herre, la festningen til hver eneste ånd av Korah, Dathan og Abiram, som kriger mot meg, bli knust i stykker, i Jesu navn.
78. Hver Bileams ånd, ansatt for å forbanne meg, faller etter Bileams ordre, i Jesu navn.

79. Hver ånd fra Sanballat og Tobiah som planlegger ondt mot meg, får ildstenene i Jesu navn.

80. Hver ånd i Egypt faller etter Faraos ordre, i Jesu navn.

81. Hver Herodes ånd, bli vanæret i Jesu navn.

82. Hver Goliat-ånd, motta ildstenene i Jesu navn.

83. Faraos ånd, fall i Rødehavet ditt i Jesu navn.

84. Alle sataniske manipulasjoner, rettet mot å endre skjebnen min, blir frustrerte i Jesu navn.

85. Alle ulønnsomme kringkastere av min godhet, bli stille, i Jesu navn.

86. Alle onde overvåkningsøyer, mot meg og min karriere, blir blinde i Jesu navn.

87. Alle demoniske reversgir, installert for å hindre fremgangen i min karriere, skal stekes i Jesu navn.

88. Enhver ond søvn, forpliktet til å skade meg og min karriere, blir omgjort til død søvn, i Jesu navn.

89. Alle våpen, og apparater fra undertrykkere og plager, blir impotente, i Jesu navn.

90. Guds ild, ødelegg kraften som driver ethvert åndelig kjøretøy, og arbeider mot meg og min karriere, i Jesu navn.

91. Alle onde råd gitt mot min fordel; krasjer og går i oppløsning, i Jesu navn.

92. O Herre, la vinden, solen og månen gå i strid med enhver demonisk tilstedeværelse og militere mot min karriere i mitt miljø, i Jesu navn.

93. O Herre, la de som ler meg for å forakt, vitne om mitt vitnesbyrd, i Jesu navn.

94. Hver onde gryte, som lager mat fra meg, tar fyr i Jesu navn.

95. Hver heksekrukke som arbeider mot meg, fører jeg Guds dom over deg i Jesu navn.

96. Du mitt fødested, du vil ikke være min brennevin, i Jesu navn.

97. Denne byen hvor jeg bor, vil ikke være min koker, 'i Jesu navn.

98. Hver pott av mørke, tildelt mitt liv, blir ødelagt av ild i Jesu navn.

99. Hver trolldomsgryte som bruker fjernkontroll mot helsen min, går i stykker, i Jesu navn.

100. Hver makt, som kaller navnet mitt i hvilken som helst brenneri, faller ned og dør, i Jesu navn.

Far, jeg takker for all din beskyttelse i Jesu navn.

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan kommentaren din behandles.