Midnatt-bønn for å oppfylle skjebnen din

3
45172

Salme 113: 5-8:
5 Som er som Herren vår Gud, som bor i det høye, 6 som ydmyker seg for å se det som er i himmelen og på jorden! 7 Han løfter de fattige opp av støvet og løfter de trengende ut av kløften; 8 for å stille ham med fyrster, og med fyrster for sitt folk.

Skjebne kan defineres som din Gud ordinerte destinasjon i livet. Oppfylle din skjebne betyr ganske enkelt å leve det livet som Gud har ordinert deg til å leve i denne verden. Hvert Guds barn har en strålende skjebne. Jeremia 29:11, forteller oss at Gud har en plan for en strålende fremtid for alle sine barn. Man lever ikke virkelig før han begynner å realisere sin skjebne. Ingen mann eller kvinne ble skapt for å være en middelmådig, vi var alle skapt med et bestemt formål å oppfylle på jorden. Vi ble alle nøye designet av Gud for spesifikke oppgaver på jorden. Det spiller ingen rolle omstendighetene rundt fødselen din, det spiller ingen rolle hvem foreldrene dine har, for at Gud skal tillate deg å komme til denne verden, har han gitt deg en strålende skjebne. Vi tjener en god Gud, som har velsignet alle sine barn før verdens grunnvoll, han har velsignet oss med alle åndelige velsignelser i himmelen. Han har gitt hver og en av oss en lys fremtid full av gode ting, men vi må oppdage vår skjebne i livet. Skjebner faller ikke bare på mennesker, men folk oppdager skjebnen sin. Gud vil ikke tvinge sin vilje på noen mennesker, selv om det er bra for ham, han er en Gud som respekterer våre valg, 30. Mosebok 19:3. Inntil du oppdager skjebnen din, kan du aldri gå i den, og en av de viktigste måtene å oppdage skjebnen din er gjennom bønner. I dag deltar vi i et tredobbelt bønneprogram merket: Mid Night Prayer To Fulfill Your Destiny. Disse bønnene skal be i 3 netter fra og med midnatt.

Djevelenes oppdrag i livene våre er å drepe, stjele og ødelegge, Johannes 10:10. Djevelen er en morder og stjeler av skjebner. Det sies at den rikeste delen av verden i dag er gravgården. Der mange døde uten å oppfylle skjebnene. Mange flotte mennesker i dag streifer rundt i gatene som vanlige mennesker fordi djevelen har frarøvet dem deres fantastiske skjebner. Dette er virkelig en stor tragedie. Forkynneren i Forkynnerens bok 10: 7 uttrykker det slik: 7 Jeg har sett tjenere på hester, og fyrster vandre som tjenere på jorden.


Ny bok av pastor Ikechukwu. 
Tilgjengelig nå på amazon

Det er en veldig trist ting å leve ut dagene dine på jorden uten å vite hvorfor du er her. Det er grunnen til at vi må kjempe for en god trokamp for å oppdage vår Gud ordinerte skjebner på jorden. Vi må engasjere oss i intens åndelig krigføring for å oppfylle vår skjebne på jorden. Det er mange usettede krefter som kjemper mot oss fra å oppfylle storhet, djevelen vil alltid komme til oss med mange sataniske distraksjoner som tar sikte på å flytte oss ut av rett spor til vår skjebne, vi må motstå ham. Denne midten nattbønn å oppfylle skjebnen vil gi deg mulighet til å se hvorfor Gud førte deg inn i denne verdenen, mens du engasjerer deg i disse bønnene, vil Gud åpne øynene dine for å se hans planer og formål med ditt liv og skjebne. Før vi går inn i dette tre natt bønneprogrammet, la oss se på to viktige trinn for å oppfylle din skjebne.

To trinn for å oppfylle skjebnen

For å oppdage og oppfylle din skjebne i livet, trenger du følgende:

1). Guds ord: Guds ord er en lampe for våre føtter og et lys for vår vei. Bibelen er Guds bruksanvisning for menneskeliv. Hvis du vil oppdage din hensikt og skjebne i livet, gå etter Guds ord. Jesus oppdager sin skjebne fra Jesajas bok 61, Lukas 4: 16-20. Alt du trenger å vite om livet ditt er pakket inn i Guds ord. Når du studerer Guds ord, åpner Gud øynene dine for å se Hans formål med livet ditt på jorden. Han viser deg visjoner og avsløringer om hans planer og formål med livet ditt.
Guds barn, la ingen mennesker lure deg, god suksess kommer bare ved å meditere på Hans ord dag og natt, Josva 1: 8. Guds ord er produsentens manual for livene våre. Derfor, hvis du ennå ikke oppdager grunnen til at du skapte, eller din Gud ordinerte skjebnen, gjør Guds ord til din første prioritet, studer det lidenskapelig, gi deg selv helt til det og Gud skal besøke deg via Hans ord.

2). Bønn: Bønn er nøkkelen som låser opp vår strålende skjebne. Mennesket ble ikke skapt for å leve av skjebnen, med bønn kan vi kontrollere skjebnen vår i denne verden. Bønn er en katalysator som fremskynder vår fremgang i livet. Vet ikke hvorfor du er her? Be Gud i bønner. Effektive bønner og bibelstudier er en kombinasjon som gjør det uunngåelig å oppfylle vår skjebne. Men hva slags bønner ber vi om?

Det er viktig å merke seg at en spørringsbønn er den første bønnen vi ber for å oppfylle vår skjebne på jorden. Du kan ikke oppfylle en skjebne du ikke kjenner enda. For å kjenne din hensikt i livet, må du først be skaperen din i bønner, gå på knærne og rope til ham i bønner, be ham om å åpenbare for deg sin plan og hensikt for deg i livet. Dette er en veldig enkel, men likevel for kraftig bønn til å be. Hver troende må be denne bønnen på et eller annet tidspunkt i livet.

Den andre bønnen å be er a krigsførebønn, disse bønnene kalles også midtnattbønner eller nattbønner. Dette er en bønn du ber etter at du har oppdaget din skjebne i Gud. Etter at Gud har avslørt sine planer og formål for deg, må du be for å bevare din strålende skjebne. Denne nattbønnen er veldig avgjørende fordi mange troende sliter med å oppfylle sine Guds ordinerte skjebner på grunn av sataniske angrep, mørkets krefter står på sine måter å motsette seg dem. At du er på vei til storhet, betyr ikke at du kommer dit trygt, det er grunnen til at du må engasjere denne midnattbønnen for å oppfylle skjebnen av hele ditt hjerte. Du må kjempe mot den gode troens kamp for å oppfylle din strålende skjebne.

Dette nattbønneprogrammet handler om å bekjempe kreftene som er på vei til din herlige skjebne. Det er for alle som ønsker å lykkes i livet og fremdeles gjøre himmelen. Det er for alle som sliter med å få det til i livet. Det er for alle som er syke og lei av ukjente og usynlige krefter som skyver dem bakover hver gang de vil frem. Hvis du er klar til å fortelle det til djevelen nok er nok, så er denne nattbønnen for deg. Jeg oppfordrer deg til å be det av hele ditt hjerte og se at Herren kjemper kampene dine til slutt i Jesu navn.

Midnattsbønnens første program.

1. Herre, takk for at du sprer fiendene til min guddommelige skjebne.

2. Hver krangel, ritual og trolldom mot min skjebne, faller ned og dør, i Jesu navn.

3. Jeg gjør ugyldig, innflytelsen fra skjebnesvanger, i Jesu navn.

4. Hver husholdnings ugudelighet som kjemper for å ordne skjebnen min igjen, falle ned og dø, i Jesu navn.

5. Min skjebne er knyttet til Gud, derfor bestemmer jeg at jeg aldri kan svikte, i Jesu navn.

6. Jeg nekter å bli programmert mot min guddommelige skjebne, i Jesu navn.

7. Jeg ødelegger alle opptegnelser om min skjebne i den marine verden, i Jesu navn.

8. Hvert alter montert mot min skjebne i himmelen, demonteres i Jesu navn.

9. Jeg avviser alle sataniske alternativer for min skjebne, i Jesu navn.

10. Onde kyllinger, du vil ikke tilberede min skjebne, i Jesu navn

11. Jeg ødelegger enhver trolldomkull og sammenkok mot min skjebne, i Jesu navn.

12. Hver makt i kaldronen som heves for å manipulere min skjebne, løslat meg, i Jesu navn.

13. Skjebnen svelger, kaster opp min skjebne, i Jesu navn.

14. Jeg gjenvinner mitt stjålne skjebnebil, i Jesu navn

15. Hver mørkekonferanse mot min skjebne, spredning, i Jesu navn.

16. Herre, salv min skjebne på nytt.

17. Jeg vedtekter at fiasko ikke skal slakte min skjebne, i Jesu navn.

18. Hver makt som fører krig mot min skjebne, faller ned og dør, i Jesu navn.

19. Skjebnenyver, løslat meg nå, i Jesu navn.

20. Jeg styrter enhver satanisk omordning programmert mot min skjebne, i Jesu navn

21. Jeg har kommet til Sion, min skjebne må endres, i Jesu navn.

22. Hver kraft som avleder min skjebne, faller ned og dør, i Jesu navn.

23. Jeg nekter å savne min skjebne i livet, i Jesu navn.

24. Jeg nekter å godta satanisk erstatning for min skjebne, i Jesu navn

25. Alt som er programmert mot min skjebne i himmelen, skal ristes i Jesu navn.

26. Hver makt, som trekker krefter fra himmelen mot min skjebne, faller ned og dør, i Jesu navn.

27. Hvert satanisk alter, utformet mot min skjebne, sprekker under Jesu navn.

28. Herre, ta bort min skjebne fra menneskers hender.

29. Jeg opphever ethvert satanisk eierskap til min skjebne, i Jesu navn.

30. Satan, du vil ikke slå deg til ro med min skjebne, i Jesu navn.

31. Min skjebne skal ikke lide lidelse, i Jesu navn.

32. Hver forening av tømmerne mot min skjebne, spredt ved Guds ord, i Jesu navn.

33. I dag hever jeg alteret for kontinuerlig velstand etter min skjebne, i Jesu navn.

34. Du anker feil, holder nede på skjebnen, bryter i Jesu navn.

35. Hver ond bank, opprettet mot min skjebne, avvikles med ild i Jesu navn.

36. Jeg satte dom mot hvert ondt alter, reist mot min skjebne, i Jesu navn.

37. Min guddommelige skjebne, vises; min perverse skjebne forsvinner, i Jesu navn.

38. Jeg avviser enhver satanisk omorganisering av min skjebne, i Jesu navn.

39. Hver ond kraft med bevissthet om min skjebne, være impotent, i Jesu navn.

40. Jeg lammer enhver skjebneforurenser, i Jesu navn.

Far, jeg takker deg for at du svarte mine bønner denne første natten i Jesus navn.

Midnatt-bønner andre program.

1. Alle skader som er gjort på skjebnen min, skal repareres i Jesu navn.

2. Jeg bestemmer at fienden ikke vil konvertere skjebnen min til filler, i Jesu navn.

3. Herre, legg dine ildhender på mitt liv og forandrer etter min skjebne.

4. Jeg avviser og fraskriver meg skjebnedempende navn, og jeg opphever deres onde effekter på min skjebne, i Jesu navn.

5. Enhver ond opptegnelse mot min skjebne i himmelen, som et resultat av skjebnedemoterende navn, blir utslettet av Jesu blod.

6. Jeg nekter å operere under min guddommelige skjebne, i Jesu navn.

7. Hver kraft, som strider mot min guddommelige skjebne, sprer seg i Jesu navn.

8. Herre, endre min skjebne til det beste som vil gjøre fiendene stumme.

9. Satan, jeg motstår og irettesetter din innsats for å endre min skjebne, i Jesu navn.

10. Satan, jeg tar bort retten til å frarøve meg min guddommelige skjebne, i Jesu navn.

11. Alle mørkets krefter, tildelt min skjebne, forlater og kommer aldri tilbake, i Jesu navn.

12. Min fiendes ønske, mot min skjebne, vil ikke bli gitt i himmelen, i Jesu navn.

13. Min fiendes design, mot min skjebne, skal bli ødelagt, i Jesu navn.

14. Min fienders forekomst i himmelen, mot min skjebne, skal bli ødelagt, i Jesu navn.

15. Min fiendes skjebne skal ikke være min del, i Jesu navn.

16. Enten satan liker det eller ikke, våkner jeg til min skjebne ved ild, i Jesu navn.

17. Å Herre, gi meg nye øyne for å se inn i min skjebne, i Jesu navn.

18. Sammensvergelse av mørke, mot min skjebne, spredt med ild, i Jesu navn.

19. Fiendens ild, mot min skjebne, skal slå tilbake i Jesu navn.

20. Jeg bestemmer at intet våpen som dannes mot min skjebne skal lykkes i Jesu navn.

21. Du onde sterke mannen, knyttet til min skjebne, vær bundet, i Jesu navn.

22. Hvert program av fiasko, utformet mot min skjebne, dør, i Jesu navn.

23. Hvert fiendtlig fotfeste, om min skjebne, blir styrtet i Jesu navn.

24. Herre, stå og sitte over livet mitt og la skjebnen min forandre seg.

25. Ved Guds kraft skal ikke de ugudeliges munn tale mot min skjebne igjen, i Jesu navn.

26. Hver skjebne, ødelagt av polygami, blir omvendt, i Jesu navn.

27. Hver trolldomskraft, som arbeider mot min skjebne, faller ned og dør, i Jesu navn.

28. Hver krangel og ritual som arbeider mot min skjebne, skal bli vanæret i Jesu navn.

29. Hver mørkets kraft, tildelt min skjebne, faller ned og dør, i Jesu navn.

30. Jeg avviser alle omorganiseringer av min skjebne ved husstandens ondskap, i Jesu navn.

31. Hver brønn av min skjebne faller ned og dør, i Jesu navn.

32. O Herre, gjenopprett meg til ditt originale design for livet mitt.

33. O Herre, forstør kysten min.

34. Å Herre, la dyktighetens ånd komme over meg, i Jesu navn.

35. Jeg lammer hver satanisk mulighet som strider mot mitt liv, i Jesu navn.

36. De ugudeliges stang skal ikke hvile på mitt liv, i Jesu navn.

37. Jeg nekter å bli fjernet fra den guddommelige agendaen, i Jesu navn.

38. Jeg demonterer åndelige apparater og jobber mot min skjebne, i Jesu navn.

39. Hver kistehals, svelger min skjebne, dør, i Jesu navn.

40. Dere som gjør urett, vender fra min skjebne i Jesu navn

Far, takk for at du besvarte bønnene mine denne andre natten i Jesu navn

Midnight Prayers Third Program.

1. Hver samling av skjebne demonstranter, o Herre, skyter pilene dine og spred dem i Jesu navn.

2. Jeg inngår min profetiske skjebne, i Jesu navn.

3. Drøm dyr, løslat min skjebne, i Jesu navn.

4. Faraoen i min skjebne, dø, i Jesu navn.

5. Jeg tar autoritet over hver trolldombønn, og jobber mot min skjebne, i Jesu navn.

6. Du skjebnen til min skjebne, du skal ikke visne i Jesu navn.

7. Jeg er et varmt ildkull. En hvilken som helst urtemedisin som plager med min skjebne skal bli brent, i Jesu navn.

8. Du makten som flytter mennesker ut av Guds skjebne, du skal ikke finne meg i Jesu navn.

9. Jeg avviser og avviser skjebnedempende råd, i Jesu navn.

10. Jeg tauser hvert orakel, snakker mot skjebnen min, i Jesu navn.

11. O Herre, drep hver indre skjebnen til skjebnen.

12. Hver kraft av kjent ånd på min skjebne, dø, i Jesu navn.

13. Hver kraft som forbanner min skjebne, dør i Jesu navn.

14. Hver heksekunst, mot min skjebne, dør i Jesu navn.

15. Hver ond ånd, tildelt min skjebne, mislykkes og faller i ild, i Jesu navn.

16. Hver slange og skorpion som arbeider mot min skjebne, tørker ut og dør, i Jesu navn.

17. Hvert alter, som taler mot min guddommelige skjebne, skal demonteres i Jesu navn.

18. Hvert angrep, mot min skjebne da jeg var barn, bli ødelagt, i Jesu navn.

19. Hver ond pil, avfyrt mot min skjebne, faller ned og dør, i Jesu navn.

20. Hver satanisk bønn, mot min skjebne, blir omvendt, i Jesu navn.

21. Jeg trekker tilbake satans mandat mot skjebnen min, i Jesu navn.

22. Du grib dommer, ødelegg min skjebns farao, i Jesu navn.

23. Du min skjebne, overskygg trollkunst misunnelse, i Jesu navn.

24. Hellig ånd, la skyteplassen din skyte ned hver ond fugl som arbeider mot min skjebne, i Jesu navn.

25. Hver satanisk investering i skjebnen min, spredes i Jesu navn.

26. Du min skjebne, avvis fattigdom, i Jesu navn.

27. Jeg forbyr onde hender å utføre sin virksomhet etter min skjebne, i Jesu navn.

28. Jeg tauser hvert orakel, snakker mot skjebnen min, i Jesu navn.

29. Hver gammel profet, som villeder min skjebne, beordrer jeg ødeleggelse i Jesus navn.

30. Hver eneste fiendens arbeid på min skjebne i år, får dobbelt fiasko, i Jesu navn.

31. Sataniske jegere av min skjebne, får dobbelt frustrasjon, i Jesu navn.

32. Hvert tak i kjente ånderes kraft på min skjebne, bryte, i Jesu navn.

33. Ethvert høyborg av amputatorer og tømmere, formet mot min skjebne i år, blir ødelagt i Jesu navn.

34. Enhver ond hånd som vil peke mot min skjebne i år, skal tørke opp, i Jesu navn.

35. Hvert satanisk sjekkpunkt, montert mot min skjebne i år, spredt med ild, i Jesu navn.

36. Hvert gift av mørke, i min skjebne, tørker opp og dør, i Jesu navn.

37. Hver bryter, designet for å sette lys på min skjebne, opererer med ild, i Jesu navn.

38. Jeg ødelegger portene til voldelige ånder som virker mot min skjebne, i Jesu navn.
39. Hver demoniske kjede, som holder min skjebne, bryter, i Jesu navn.

40. Dine alvorlige klær, slåssing, min skjebne, jeg river deg av, i Jesu navn.

41. Du motsatte kongen, som regjerer i min skjebne, dør i Jesu navn.

42. Du løve av Juda, forfølg lidelse ut av min skjebne, i Jesu navn.

43. Du ørn av min skjebne, fly, i Jesu navn.

44. Hvert tre av trengsel som vokser i min skjebne, dør i Jesu navn

45. Jeg sprer hvert offer som blir bragt mot min skjebne, i Jesu navn.

46. ​​O Herre, planlegge min skjebne, for uvanlige gjennombrudd, i Jesu navn.

47. Hver kraft som forbanner min skjebne, dør i Jesu navn.

48. Alle åndelige foreldre, tildelt min skjebne, dør i navnet på Jesu navn.

49. Enhver satanisk uttalelse, programmert i solen, månen og stjernene mot min skjebne, jeg tilbakekaller deg ved ild, i Jesu navn.

50. Enhver kraft som presser blodsugere mot min skjebne, faller ned og dør, i Jesu navn.

Far, jeg takker deg for at du svarte mine bønner denne tredje og siste natten i Jesu navn.

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

3 KOMMENTARER

  1. Jeg tror jeg elsker dette nettstedet og ber om at Gud vil fortsette å gi mer av sin nåde til troende for å ta sin rettmessige plass i denne verden og heretter i bønner, hengivenhet og fellesskap. Gud velsigne deg sir.

  2. Vær så snill systemet hadde, men det er ikke lett for meg. Mitt arbeid går ned, vi sa økonomien. men jeg vet at bibelen sier at Gud kjenner sin egen, så profet hva som skjer eller noe galt

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan kommentaren din behandles.