Kraften i bønn i hverdagen vår.

3
8534

2. Krønikebok 7:14:
14 Hvis mitt folk, som blir kalt ved mitt navn, skal ydmyke seg og be og søke mitt ansikt og vende seg fra deres onde veier; da vil jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og helbrede deres land.

Bønn er en kommunikasjonshandling med Gud. Bønn eller bønn er prosessen der vi etablerer en guddommelig forbindelse med skaperen vår. Hver religion i verden ber, til og med hedninger og avgudsdyrkere ber. Bønn er en universell måte mennesket prøver å koble seg til sine åndelige røtter med. I denne artikkelen skal vi se på viktigheten av bønn i hverdagen vår. Vi skal også se på vår Herres bønnog typer bønn. Også for formålet med denne artikkelen skal vi fokusere på å be som kristen.

Når vi ber, snakker vi med Gud om spørsmålene i våre liv, og vi forventer også hans innblanding i form av svar på våre bønnforespørsler. Bønn, er ikke en monolog, det er ikke en ensidig kommunikasjon, det er en dialog, en tosidig kommunikasjon mellom Gud og mennesket. Når vi ber til Gud i himmelen, forventer vi at han svarer oss i henhold til forespørslene vi har kommet til ham.

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

Bønn er en handling av tro. Dette er fordi vi ber til en Gud som vi ikke ser, vi påkaller guddommer vi ikke forstår. Vi uttrykker vår tro på det usettede når vi ber fordi vi forventer at Gud skal høre og besvare våre bønner hver gang vi ber til ham. Bønn kan også gjengis i form av takksigelse og roser til den allmektige Gud. Som kristne har Gud gitt oss navnet til sin sønn Jesus Kristus til bruk i bønner. Johannes 14:13, Johannes 15: 7, forteller oss at alt hva vi ber om i Jesu Kristi navn, vil Gud gi oss øyeblikkelig svar. Navnet på Jesus er passordet vårt til besvarte bønner. Når vi ber i Jesu navn, gir Gud oss ​​øyeblikkelig tilgang til alt det Kristus har gjort tilgjengelig for oss i forløsning. Ingen troende kan leve et seirende liv uten bønn, en bønn mindre liv er et liv med total frakobling fra Gud, og når vi er koblet fra Gud, blir vi utsatt for forskjellige fristelser fra den onde.

Our Lord's Prayer (Our Model of Prayer)

For å be effektivt må man mestre bønnekunsten. Å be til Faderen i himmelen har prosedyrer. Jesus tenkte oss hvordan vi skulle be i Bibelen, vi kaller det vår Herres bønn eller Herrens bønn. I denne bønnemodellen ser vi grunnlaget for en effektiv bønn. Hver bønn som må besvares, må følge mønsteret for Herrens bønn. Vi skal gjennom Herrens bønn for å se den rette måten vi skal presentere vår forespørsel for Faderen på.

Matthew 6: 9-13:
9 På denne måten ber dere derfor: Vår Far, som er i himmelen, bli ditt navn helliget! 10 Ditt rike kommer. Din vilje gjøres på jorden, som i himmelen. 11 Gi oss denne dagen vårt daglige brød. 12 Og tilgi oss vår gjeld, slik vi tilgir våre skyldnere. 13 Og led oss ​​ikke i fristelse, men frelser oss fra det onde. For ditt er riket og makten og æren for alltid. Amen.

1). Guds navn: Ovennevnte bibelvers startet med bønnen, vår far som er i himmelen.  Hver bønn må rettes til Faderen, i Jesu Kristi navn. Vi må forstå at vi ikke ber til Jesus Kristus eller gjennom Jesus Kristus, nei !!! Vi ber til den himmelske faren, i Jesu Kristi navn. Navnet på Jesus Kristus er navnet over alle navn, Filipperne 2: 9. det er det eneste navnet som gir oss øyeblikkelig tilgang til tronen til Gud Faderen. Så bønnene dine skal begynne med ord som, Far, i Jesu Kristi navn ……. Så fortsetter du til neste trinn.

2) Thanksgiving: Etter å ha anerkjent Guds navn, må du takke og rose ham, vi må i bønn erkjenne Guds overherredømme og hans fantastiske gjerninger i våre liv. Vi må sette pris på ham for underverkene i hans skapelser og hans mektige visdom som styrer universet. Når vi takker Gud i bønner, bruker vi ord som ... Vi takker deg for din godhet og dine mektige gjerninger, du er høyere enn den høyeste, større enn den største og bedre enn den beste, du er kongenes konge og herrenes herrer, far vi roser deg for din uforlignelige visdom som styrer universet, ta all ære Far i Jesus navn amen ... Så fortsetter du til neste trinn.

3). Erkjenn Hans barmhjertighet: Vi må forstå at det er et privilegium å be for Herren, ikke Gud her ber en synder, hvis du trenger frelse, klikk her, men takk Gud vi er blitt frelst av Kristus Jesus, ikke av våre gjerninger. Vi bør takke Gud for hans ubetingede barmhjertighet i våre liv, Klagesang 3: 22-23, la oss få vite at det er av Herrens barmhjertighet at vi ikke blir fortært, vi må sette pris på ham for hans barmhjertighet som vi nyter i våre liv hver dag. Noen troende bruker denne delen for å be om tilgivelse for synder, det er også greit å gjøre det. Du kan bruke ord som, Far, takk for din ubetingede barmhjertighet som er eviggrønn i livet mitt, eller far, jeg ber om at du i din ubetingede kjærlighet tilgir meg alle mine overtredelser i Jesu navn.

4). Gi din forespørsel til Herren: På dette avsnittet kan du nå presentere bønneforespørselen din til Herren, enten du ber for deg selv, intercederer for noen, ber en bønn om helbredelse, osv. Det er her du lar Gud få vite hvilke intensjoner du ber. Det er viktig at du også vet at noe av forespørselen din må støttes av Guds ord. Vi må søke i skriftene som angår vårt behovsområde, slik at vi kan presentere det for Herren i bønner. For eksempel, hvis du ber om helbredelse, kan du minne Gud om disse skriftene: Salme 107: 20, Jesaja 53: 5, disse helbredende skriftene vil sikkerhetskopiere bønnene dine, og Gud vil ære hans ord i livet ditt.

5). Avslutt bønnen din med høsttakkefesten: Etter at du er ferdig med å presentere dine begjæringer for Gud, bør du avslutte bønnene dine med høsttakkefest. Verdsett Gud for å svare på bønnene dine. Når vi takker ham, viser vi at vi virkelig tror på hans evne til å svare oss raskt. La oss nå se på viktigheten av bønn i livene våre.

10 Betydningen av bønn

1) Åndelig vekst: Bønnøvelse er en åndelig vekst trening. Når vi lever et bønneliv, begynner humøret å utvikle seg veldig raskt. Jesus sa at menn burde be alltid og ikke besvime, Luk 18: 1, når du besvimer betyr det at din styrke er liten, Ordspråkene 24:10, og mangelen på styrke er et tegn på dårlig vekst og utvikling. Derfor er en av de mest effektive måtene å vokse åndelig alltid å delta i bønner.

2). Direkte tilgang til Gud: Bønn gir oss direkte tilgang til Gud, når vi alltid ber, vi snakker alltid med Gud, når vi alltid snakker med Gud, blir vår nærhet til ham veldig sterk. Bønn er motorveien som forbinder det fysiske med det åndelige, hver be kristen har direkte tilgang til Gud. Hver gang Gud vil utfolde sine planer, snakker han bare med dem som alltid snakker til ham i bønner.

3). Opplev Guds kjærlighet: Når vi ber fra hjertet, blir vi utsatt for den ubetingede kjærligheten til Gud, Gud vil bare vise sin ubetingede kjærlighet til de som snakker med ham i bønner daglig. La oss få vite dette, Gud elsker alle barna sine, han elsker til og med hele verden, Johannes 3:16, men han foretrekker ikke alle barna sine, han foretrekker bare de han kjenner og de som snakker med ham hele tiden i bønner.

4). Motta svar: En annen betydning med bønner, er at vi får svar. Når vi ber, må vi forvente at Gud svarer. Gud vil at gleden vår skal være full. Derfor må vi alltid ha store forventninger når vi ber. Jesus sa i Markus 11: 23-24, at vi alltid skal ha det vi sier, forutsatt at vi tror det og forventer det.

5). Overvinne mørke krefter: Bibelen forteller oss å motstå djevelen, James 4: 7. En av de viktigste måtene å motstå djevelen er gjennom bønner, når du binder djevelen, forblir han bundet. Gud har gitt oss makten til å trede på slanger og skorpioner og ødelegge alle djevelens gjerninger, Matteus 17:20. Det er på bønnens alter som du kan overvinne mørkets krefter rundt deg og huset ditt holder.

6). Guddommelig retning: Alle Guds barn har rett til guddommelig retning. Grunnen til at Den hellige ånd ble sendt, er å veilede oss på vår vei i livet. Hvordan veileder Guds Ånd oss? Gjennom bønner. Vi ber til den hellige ånd i Jesu Kristi navn. Vi kan spørre Herren hvilken vei vi skal gå, slik at vi ikke går glipp av den i livet.

7). Overvinne fristelsen: Hvis du kjemper fristelser, du trenger å be. Bønn er hovednøkkelen til alle verdensproblemer. Jesus sa be, slik at du ikke faller i fristelser, Matt 26:41. Når vi ber regelmessig, uten å slutte, mottar vi åndelig styrke til å si nei til djevelen, får vi åndelig kraft til å leve over synder og sorg.

8). Å kjenne Guds vilje: Jesus ba om Guds vilje på slutten av sitt jordiske liv Lukas 22:42, Matteus 26:39. Å kjenne Guds vilje for livet vårt er vårt solide grunnlag for suksess. En veldig effektiv måte å kjenne Guds vilje og hensikt med livet vårt er gjennom bønner. Når vi spør Herren om vår lyse fremtid, hører han oss og leder oss på veien vi skal gå, Jesaja 30: 21-23.

9). Forhold til Den Hellige Ånd: Enhver kristen som lever en bønneliv, har et sunt forhold til Den Hellige Ånd. Den hellige ånd hjelper oss også i våre bønner, Romerne 8:26. Bønner som ber spesielt i tunger bringer oss veldig nær den hellige ånd. Hver gang vi ber, kommuniserer vi med hellige Ånd, og jo mer vi kommuniserer med ånden, jo nærmere blir vi med ham.

10). Helliggjørelse: Å bli helliget betyr å bli skilt fra hverandre, til mesterens bruk. Jesus setter seg ofte fra hverandre for å be i Bibelen. Bønn skiller oss ut, en bønn kristen blander seg ikke med syndere, selv om han elsker dem og ber for dem, men han slutter seg ikke til dem i korrupte handlinger, hvorfor? Fordi han har blitt skilt ut til bruk for Faderen. Bønn helliggjør oss for å ære oss for andre.

10 typer bønn

Nå skal vi se på bønnetyper, det er forskjellige typer bønner for forskjellige typer situasjoner.

1). Forbønn: Bønn om forbønn eller forbønnsbønn er en bønn vi ber for noen andre. Dette er en veldig uselvisk bønn. Når vi går sammen for andre, ber vi Gud om å gripe inn i livene og familien. Kristi legeme har desperat behov for forbønnere, mennesker som vil stå i kløften og be for andre. De som vil stå i gapet og be for kirken, landet, syndere, syke, ledere osv. Når vi ber om andres velvære, tar Gud vare på vår trivsel, Ordspråkene 11:25. Nedenfor er eksempler på forbønnen om forbønn:

Bønn om forbønn for en nasjon (eksempel).

EN). Far, jeg takker deg for jeg vet at du alltid svarer meg når jeg roper på Jesu navn.
B). Far, jeg takker deg for din nåde som råder over dom i livet mitt.
C). Kjære Herre, jeg løfter opp denne nasjonen (navng den, enten Amerika, England eller Nigeria) til din dyktige omsorg. Stå opp og forsvare denne nasjonen mot terrorangrep i Jesu navn.
D). Far, stå og frustrer enhetene til de onde mennene bak alle uskyldige drap i denne nasjonen i Jesus navn.
E). Far, omring borgere og utlendinger i denne nasjonen med din beskyttelsessky i Jesu navn.
Takk far for at du besvarte bønnene mine i Jesus navn.

2). bønn: Dette er en personlig bønn, mellom deg og Gud, personlig bønn er når du går til Gud i bønner om livets spørsmål. Dette er den mest praktiserte bønnen i Kristi legeme. For å be denne bønnen effektivt, må du be i tro og tro at din bønnforespørsel er blitt besvart, Markus 11: 23-24. Nedenfor er eksempler på personlig bønn.

Bønn om bønn (utvalg).

EN). Far, jeg takker deg for privilegiet å være i ditt nærvær i Jesu navn
B). Far, vaske meg ren av all synd i Jesu navn ved blodet til din sønn Jesus
C). Far, jeg ber om at du gir meg den visdom og forståelse jeg trenger for å utmerke meg i akademikerne mine i Jesus navn
D). Åpne mitt sinn Herre, for å forstå alle fagene jeg blir undervist av lærerne mine i Jesu navn
E). Far, gi meg nåden til å være en flittig student i Jesus navn.
Far, jeg takker deg for besvarte bønner i Jesu navn.

3). Krigsførebønner: Akkurat som navnet antyder at det er en krigsbønn. Det må bemerkes at krigføringsvåpenet vårt ikke er fysiske våpen, det er åndelige våpen uttrykt på bønnens alter. Denne typen bønner brukes til å motstå djevelens gjerninger i livet ditt. Du engasjerer deg i krigsbønner når du er under undertrykkelse av djevelen, når du står overfor sta problemer, når din fiender kjemper hardt for å trekke deg ned. Krigsførebønner blir ofte bedt høyt og med en voldsom styrke, dette fordi vi lar djevelen få vite at nok er nok. Nedenfor er eksempler på krigsbønner.

Krigsførebønner (prøve).

EN). Far, stå opp og kjemp mot alle de som kjemper mot meg i Jesu navn
B) Jeg løslater Herrens engler for å angripe alle de som plotter det onde mot meg bak ryggen min i Jesus navn.
C). Ved Guds kraft i meg, demper jeg all satanisk styrke som kjemper mot min fremgang i Jesu navn
D). Ved brystplaten til min tro skjermer jeg meg mot alle sataniske piler rettet mot mitt liv i Jesus navn
E). Far, fortsett å redde meg fra onde og urimelige menn i Jesu navn.
Takk far, for at du kjempet i kampene mine i Jesus navn.

4). Bønn for fred: Paul formanet oss til å be for regjeringen vår. Vi må be for fred for nasjonen vår. Dette er en betimelig bønn for alle kristne. Vi må kontinuerlig be for fred i landet vårt, fordi vi bare kan trives i et fredelig miljø. Se hva Bibelen har å si om fredens bønner:Salme 122: 6-9: 6 Be for fred for Jerusalem: de skal trives som elsker deg. 7 Fred være i dine murer, og velstand i palassene dine. 8 For mine brødre og følgesvenn skal jeg si: Fred være i deg! 9 På grunn av Herrens, vår Guds hus, vil jeg søke ditt beste.
Nedenfor vises eksempler på bønnen om fred:

Bønn for fred

EN). Far, i Jesu navn, la din fred som overgår all forståelse hvile over denne nasjonen i jesus navn.
B). Far, fjern hjerte av stein fra lederne våre og gi dem et hjerte av kjøtt, og dermed får dem til å fremme fred blant oss i dette nasjonen i Jesus navn
C). Vi irettesetter voldsånden fra denne nasjonen i Jesus navn.
Takk far for at du regjerte fred i nasjonen vår i Jesu navn.

Bønnen for fred er ikke bare begrenset til myndighetene, den kan be for familier og andre også.

5). Høsttakkefest: Dette er en bønn som er fylt med takk, ros for det Gud har gjort og vil gjøre i livene våre. Vi deltar i denne bønnen av to grunner, for det første for å takke Gud for det han har gjort i våre liv, for det andre for å takke Gud for det han ennå vil gjøre i livene våre. 1. Tessaloniker 5:18 ber oss takke i alle situasjoner. Nedenfor er eksempler på takkefestebønn:

Høsttakkefest (prøve).

A) Far, jeg takker deg for den du er i livet mitt.
B) Far, jeg takker deg for godhet og barmhjertighet i livet mitt
C) Far, jeg takker for at du alltid sørget for meg og min familie i Jesus navn
D) Far, jeg takker for at jeg vet at min lille dag må være større enn i dag i Jesus navn
E) Takk Jesus.

6). Be i Ånden: 1 Kor 14:14 forteller oss om å be i ånden. Be i ånden eller be i hellige Ånd eller å be i tunger er en form for bønn der vi lar den hellige ånd be gjennom oss ved å bruke lyder som ikke gir mening for menneskets sinn. Når vi ber i tunger, ber Guds ånd gjennom vår ånd og berører områder av livene våre som ikke kan berøres av vår forståelse. Å be i ånden er ikke en gave, det er en enduement av det hellige ånd. Når vi ber i ånden, bygger vi deg selv i vår aller helligste tro, Jud 1:20. Paulus formanet oss til å be i ånden alltid, Efeserne 6:18. Å be i ånden er den mest effektive formen for bønn. Det er den raskeste måten å bygge ditt åndelige liv på.

7). Profetiske erklæringer: Dette er en autoritativ form for bønn, hvor du erklærer hva du vil se i livet ditt. Markus 11: 23-24 og Matteus 17:20 forteller oss om å erklære at vi ønsker å se. Når vi engasjerer oss i disse bønnene, snakker vi frimodig ut det vi ønsker å se i livet vårt, og vi befaler også frimodig det vi ikke vil se ut av livet vårt. Eksempler på profetiske erklæringer er nedenfor:

Profetiske erklæringer: (Eksempel).

EN). Jeg erklærer og forkynner at jeg skal lykkes som et ætt av Abraham i Jesu navn
B). Jeg erklærer og vedtekter at intet våpen mot meg skal blomstre i Jesu navn
C). Jeg erklærer og forkynner at jeg jobber med seier i Jesu navn.
D). Jeg erklærer og dekret at jeg jobber med guddommelig helse, sykdommer og sykdommer er langt fra meg i Jesus navn.
Takk Jesus.

8). Bønn for helbredelse: Dette er en bønn du ber over en syk person. De bønn om helbredelse er en tro om bønn som alltid vil helbrede syke. Markus 16: 18-20, Jesus sa at de som tror på hans navn, vil legge hånden på syke og at de skal bli helbredet. Nedenfor er eksemplene på bønn om legning.

Bønn for helbredelse

EN). Jeg beordrer denne sykdommen (nevn navnet) for å komme ut av denne kroppen i Jesu navn
B). Du foul åndeløshet, kom ut av denne kroppen nå i Jesus navn
C). Jeg snakker helbredende for livet ditt nå i Jesus navn
D). Bli helbredet i kroppen din, bli helbredet i blodet ditt, bli helbredet i beinene dine i Jesu navn.
Takk Jesus.

9). Bønn om fellesskap: Dette er bare å ha det bra med Gud, i fellesskap. Fellowshipping med Gud tilbringer bare tid i hans nærvær, tilber, synger, berømmer ham, og du kan tilbe ham i ånden og i din forståelse. Et godt eksempel er når du leder en tilbedelsesgruppe eller personlig tilber Gud.

10). Bønn om tro: Denne typen bønner kan flytte fjell. Jesus sa at hvis du kan tro at alle ting er mulig, Markus 9:23. I denne bønnen utøver du din tro på Herrens ord. Et godt eksempel på dette er Elias bønn, Jakobsbrevet 5:17. Når du ber denne bønnen, vet du at ingenting skal være umulig med deg.

konklusjonen:

Jeg tror at vi nå har sett bønnens kraft i hverdagen vår. Som troende må vi leve et liv i bønn, vi må forfølge etter Gud, vi må aldri ta et stort skritt i livene våre uten å konsultere Herren i bønner. Jeg ber om at nåden til å be alltid vil hvile på deg i Jesus navn.

 


annonser

3 KOMMENTARER

  1. Takk for gode gjerninger av generelle bønnemønstre.
    Det er virkelig verdt å følge opp å gjøre en til en super stjerne i bønn.
    Takk.
    Pastor Mike

  2. Faleminderit Pastor.Na nevojiten shume keto lujte model qe ke postuar per te na ndihmuar ne te krishterët.Bekimet e Zotit Jezus Krisht nga Nazareti per ty.Amen

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her