Bønn som skal fylles med Den Hellige Ånd

3
15429

Apostlenes gjerninger 1: 8:
8 Men dere skal motta makt etter at Den hellige ånd er kommet over dere; og dere skal være vitner for meg både i Jerusalem og i hele Judea og i Samaria og til den ytterste delen av jorden.

De hellige Ånd er kilden til Guds kraft. De hellige Ånd er Guds Ånd sendt til oss for å gjøre oss i stand til å leve som Kristus. Som kristne tjener vi Gud ved hjelp av Den Hellige Ånd. I dag skal vi delta i bønn for å bli fylt med den hellige ånd. Før vi går inn i disse bønnene om hellig ånd, er det viktig at vi vet litt om Den Hellige Ånd og hans oppdrag i våre liv som kristne. Jeg ber for deg at etter at du er ferdig med å lese denne artikkelen og delta i bønnene, vil Guds ild som bare den hellige ånd bringer aldri vike fra livet ditt i Jesus navn.

Hvem er Den Hellige Ånd?

John 14:16:16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann for at han skal bli hos deg for alltid;

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

Den Hellige Ånd er en person, han er ikke vind, eller ild eller en kraft, han er tredje person av guddommen. Den hellige ånd er Gud selv bor i oss. Da Jesus var i ferd med å forlate disiplene sine på jorden, lovet han å sende dem en annen dyne, denne talsmannen skal ikke bare være med oss, men han skal være i oss, Johannes 14:17. Denne talsmannen er Den hellige ånd. Hvert Guds barn trenger hjelp fra den hellige ånd for å lykkes i sitt kristne liv. Uten den hellige ånd kan vi ikke tjene Gud effektivt. Den hellige ånd er vår hjelper, vi kan ikke hjelpe oss selv, det er derfor vi trenger de hellige ånder hjelp. La oss se på Den hellige ånds oppdrag i våre liv.

Mission of The Holy Spirit in Our Lives

Nedenfor er rollene som Den Hellige Ånd har i livene våre.

1. Hjelper: Den Hellige Ånd er vår hjelper. Guds Ånd er den som hjelper oss med å tjene Gud effektivt. Han hjelper oss også i bønnelivet vårt. Når du har Den Hellige Ånd i livet ditt, kan du aldri mangle guddommelig hjelp.
2. dyne: En dyne er en oppmuntrer, en løfter av hodet ditt, den hellige ånd, er ikke en drepsglede, han er ikke en dømmende ånd, han trøster, han oppmuntrer, han elsker og løfter. Mens djevelen fordømmer din samvittighet, trøster de hellige åndene deg alltid. Når du er fylt med den hellige ånd, kan du aldri mangle trøst.
3. Advocate: En talsmann er noen som offentlig støtter deg. Den hellige ånd er alltid på din side, han vil aldri forlate deg eller forlate deg. Han vil alltid være der for deg. Når du gjør noe galt ved unnlatelse, løp til den hellige ånd, han vet hvordan han skal forsvare deg og beskytte deg mot skade, vil styrke deg til ikke å gjøre de samme feilene igjen.
4. forbeder: Den hellige ånd er vår forbønn, han går inn for oss. En forbønn er en som griper inn på vegne av en annen, spesielt i bønn. Den hellige ånd ber for oss i henhold til Romerne 8:26. Når du er fylt av Den Hellige Ånd, vil du alltid være i Guds sinn, fordi Han gjennom sin Ånd alltid vil gå inn for deg.
5. Rådgiveren: Den Hellige Ånd er vår rådgiver, han er vår hovedrådgiver, han guider oss i livene våre. Jesus sa at Ånden skal lære oss alle ting, Johannes 14:26. Den hellige ånd lærer og råder oss slik at vi kan oppfylle vår hensikt i livet. Den hellige ånd er vår livstidscoach.
6. Kraft: Den Hellige Ånd gir oss styrke. Han styrker oss på alle sider. Når du er fylt med den hellige ånd, kan du noen gang være svak. Du vil alltid vandre i guddommelig styrke. Også den hellige ånd styrker oss i det indre menneske, gjennom Guds ord som vi lytter daglig.
7. Standby: Den Hellige Ånd er vår beredskap, det vil si at han alltid er til stede hos oss. Den hellige ånd vil aldri forlate oss eller forlate oss. Han vil noen gang være ved din side. Den hellige ånd gir ikke opp oss, men dessverre gir mange av oss opp på ham. Den hellige trykk er alltid tilstede hos oss for å hjelpe oss, råde oss, styrke oss, forbede for oss og mye mer. Innvirkning på den hellige ånd er for oss en venn.

Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd.

Det er visse skritt å ta for å bli fylt med Den Hellige Ånd, nedenfor er trinnene:

1. Bli født igjen. Hvis du vil vite mer om frelse og å bli født på nytt, klikker du på her.

2. Ha tro. Tro på den hellige ånd. Hebreerne 11: 6

3. Be om å bli fylt med den hellige ånd

Bønn om å bli fylt med Den Hellige Ånd:

Nedenfor skal vi se på noen bønner som skal fylles med den hellige ånd. Når du engasjerer deg i denne bønnen, ber du dem med tro og motta en fersk ilddåp i jesus navn.

BØNN

1. Far, jeg takker deg for min frelse i Jesu navn

2. Far, jeg takker for den Hellige Ånds kraft.

3. Far, vaske meg med Jesu blod av alle mine synder og styrke meg ved din ånd i Jesu navn.

4. Far, la Den Hellige Ånd fylle meg på nytt.

5. Far, la hvert ubrutt område i livet mitt bli ødelagt, i Jesu navn.

6. Far, inkuber meg med den Hellige Ånds ild, i Jesu navn.

7. Hver anti-makt bondage i mitt liv, bryte, i Jesu navn.

8. Herre, la alle fremmede flykte fra min ånd og la Den Hellige Ånd ta kontrollen, i Jesu navn.
9. Herre, katapulter mitt åndelige liv til fjelltoppen.

10. Far, la himlene åpne og la Guds ære falle over meg, i Jesu navn.

11. Far, la tegn og under være mitt parti, i Jesu navn.

12. Alle undertrykkernes glede over livet mitt blir omgjort til sorg, i Jesu navn.

13. Alle flere sterke menn som opererer mot meg, blir lam i Jesu navn.

14. Å, Herre, åpne mine øyne og ører for å motta fantastiske ting fra deg.

15. O Herre, gi meg seier over fristelser og sataniske apparater.

16. Herre, tenn mitt åndelige liv slik at jeg slutter å fiske i ulønnsomme farvann.

17. O Herre, løslat din ildtunge på mitt liv og brenn bort all åndelig skittenhet som er i meg.

18. Far, la meg sultne og tørste etter rettferdighet, i Jesu navn.

19. Herre, hjelp meg å være klar til å gjøre ditt arbeid uten å forvente noen anerkjennelse fra andre.
20. O Herre, gi meg seier over å understreke andre menneskers svakheter og synder, mens du ignorerer mine egne.

21. O Herre, helbred alle tilbakegående områder i mitt åndelige liv.

22. Herre, hjelp meg til å være villig til å tjene andre, i stedet for å ønske å utøve autoritet.

23. Herre, hjelp meg til å være villig til å tjene andre, i stedet for å ønske å utøve autoritet.

24. O Herre, åpne min forståelse angående Skriften

25. Herre, hjelp meg å leve hver dag, ved å erkjenne at dagen vil komme når Du skal dømme hemmelige liv og innerste tanker.

26. Herre, la meg være villig til å være leiren i dine hender, klar til å bli støpt slik du ønsker.

27. O Herre, våk meg opp fra enhver form for åndelig søvn og hjelp meg å ta på meg rustningens lys.

28. O Herre, gi meg seier over all kjødelighet og hjelp meg til å være i sentrum for din vilje.

29. Jeg står imot alt i livet mitt som vil få andre til å snuble, i Jesu navn.

30. Herre, hjelp meg å legge bort barnslige ting og legge på modenhet.

31. O Herre, gi meg styrke til å stå fast mot alle djevelens planer og teknikker.

32. O Herre, gi meg en stor appetitt på ren melk og fast føde i ditt ord.

33. O Herre, gi meg styrke til å holde meg borte fra noe som helst eller hvem som helst som kan ta Guds plass i mitt hjerte.

34. Herre, jeg takker deg for vitneforklaringene som vil følge.

35. Jeg erklærer at jeg er kalt av Gud; ingen ond kraft skal kutte meg ned, i Jesu navn.

36. Herre, gi meg kraften til å være tro mot mitt kall, i Jesu navn.

37. Jeg får salvelsen til å forbli stødig, engasjert og konsekvent i mitt tjenesteliv i Jesu navn.

38. Jeg erklærer at jeg ikke vil bli lokket til politikk, kirkelighet eller opprør, i Jesu navn.

39. O Herre, gi meg visdom til å respektere mine lærere og eldre som har trent meg, i Jesu navn.

40. Herre, gi meg en tjeners hjerte, så jeg kan oppleve dine velsignelser hver dag, i Jesu navn.

41. Jeg får kraft til å reise meg med vinger som ørn, i Jesu navn.

42. Jeg bestemmer at fienden ikke vil kaste bort mitt kall, i Jesu navn.

43. I kraft av den levende Gud vil ikke djevelen svelge min tjenesteskjebne, i Jesu navn.

44. Kraft for effektiv utvikling i mitt kall, kom over meg nå, i Jesu navn.

45. Jeg erklærer krig mot åndelig uvitenhet, i Jesu navn.

46. Jeg binder og kaster ut enhver uspiselig ånd, i Jesu navn.

47. Jeg mottar salvelsen for å lykkes i min tjeneste, i Jesu navn.

48. Jeg skal ikke være en fiende av integritet, i Jesu navn.

49. Jeg skal ikke stjele Guds penger, i Jesu navn.

50. Jeg skal ikke vanære Guds kall på livet mitt, i Jesu navn.

51. Jeg skal vandre i hellighet hver dag, i Jesu navn.

52. Jeg binder ånden til seksuell udødelighet i Jesu navn.

53. Jeg mottar lojalitetskulturen i min tjeneste, i Jesu navn.

54. Jeg skal ikke bli en gammel konge som er motstandsdyktig mot råd, i Jesu navn.

55. Jeg skal ikke leve et øde og ekstravagant liv, i Jesu navn.

56. Jeg skal ikke tjene min fantastiske frelser for skitten økonomisk gevinst, i Jesu navn.

57. Jeg forhindrer enhver ånd av krangel og motstand fra min kone / mann, i Jesu navn.

58. Min kone / mann skal ikke spre Kirkens medlemmer, i Jesu navn.

59. Hver Judas i min tjeneste faller i din egen felle, i Jesu navn.

60. Min tjeneste vil ikke ødelegge ekteskapet mitt, i Jesu navn.

61. Mitt ekteskap vil ikke ødelegge min tjeneste, i Jesu navn.

62. Mine barn vil ikke bli feilfeilte piler i min tjeneste, i Jesu navn.

63. Jeg hevder fremgang og dyktighet for min tjeneste, i Jesu navn.

64. Min kirke skal oppleve velstand, i Jesu navn.

65. O Herre, la min tjeneste nå de uoppnådde, i Jesu navn.

66. Et mangfold av mennesker vil dra til himmelen på grunn av min tjeneste i Jesu navn.

67. Jeg dreper hvert angrep på min tjeneste. Jeg skal seire i Jesu navn.

68. Jeg skal ikke bite fingrene som ga meg mat, i Jesu navn.

69. Jeg skal ikke delta i opprør, i Jesu navn.

70. Alle krefter i min fars hus, som arbeider mot mitt kall, dør i Jesu navn.

Far, jeg takker deg for at du svarte meg i Jesus.

 


3 KOMMENTARER

  1. MOG Jeg takker deg så mye for disse bønnene og spirituelle verktøyene som du har gitt ut på nettstedet, det har vært nyttig for meg hver dag. Jeg brukte mange av de faste bønnepunktene jeg holder på med å gjøre 7 dager, og i dag er den siste dagen i den faste jeg velsignet Gud for, ber jeg om at han gir deg mer visdom og ubegrenset nåde i Jesu mektige navn 🙏. Husk meg i dine bønner.

  2. MCA
    Takk for læren din, jeg trenger den Hellige Ånds kraft til å komme over meg som den hadde gjort tidligere. Jeg trenger å kunne være mektig til å be for sønnen min. Han trenger den Hellige Ånd i livet, han trenger at hjertet er mettet av kjærlighet, han trenger tilgivelse slik at han kan være lykkelig og føle fred. Han vet ikke at jeg ber for ham hver dag, jeg vet at jeg kan be Den Hellige Ånd om å tilgi ham og at han skal la ham inn i hjertet. Jeg trenger å være mer tillitsfull og tro av hele mitt hjerte. Ikke fraskrivelse at jeg har makt til å løse dette. I Jesus navn Amen

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan kommentaren din behandles.