20 bønnepunkter for åndelig styrke

1
9144

Salme 46: 1-3:
1 Gud er vår tilflukt og styrke, en veldig aktuell hjelp i trøbbel. 2 Derfor skal vi ikke frykte, selv om jorden blir fjernet og om fjellene blir ført inn i havet; 3 Selv om vannene brøler og blir urolige, selv om fjellene rister av hevelsen. Selah.

Den kristne rase kan ikke kjøres i styrke om kjødet, sier bibelen tydelig at ingen styrke kan få seire foran Gud, 1 Samuel 2: 9. Den dagen du begynner å være avhengig av din styrke til å tjene Gud effektivt, er den dagen du begynner å mislykkes, dette er fordi menneskets styrke er bestemt til å mislykkes. Hver troende trenger åndelig styrke, dette er styrke fra Gud gjennom den hellige ånd. Sakaria 4: 6 forteller oss at vi bare kan lykkes med hans ånd, ikke av vår makt. I dag har jeg samlet 20 bønnepunkter for åndelig styrke. Disse bønnepunktene vil invitere Guds ånd til å styrke deg i ditt indre menneske.

Du kan aldri lage den på egen hånd, du trenger Den Hellige Ånd, du trenger åndelig styrke, grunnen til at Jesus sendte oss Guds Ånd, er fordi vi ikke kunne ha gjort den til en egen, den Hellige Ånd kalles vår hjelper fordi han gir oss åndelig styrke. De Ho! Y ånd hjelper oss også i vår svakhetstid. Djevelen vil alltid søke etter måter å utnytte våre svake steder, men så lenge vi er energisk åndelig, vil vi alltid overvinne djevelen. Jeg oppfordrer deg til å be denne bønnen om åndelig styrke av hele ditt hjerte, det er en veldig avgjørende bønn. Du trenger Guds styrke for å fullføre dette løpet og fullføre godt. Når du ber denne bønnen fra ditt hjertes gjeld, må du motta nåde å overvinne til slutt i Jesu navn.

BØNNepunkter

1. Far, jeg takker deg for at du hittil hjalp meg til å tjene deg med din guddommelige styrke i Jesu navn.

2. Jeg dekker meg selv med Jesu blod.

3. Jeg holder Jesu blod, som et skjold mot enhver makt som allerede er i stand til å motstå meg, i Jesu navn.

4. Ved Jesu blod står jeg imot alle forstyrrelsesapparater, i Jesu navn.

5. Jeg står på Guds ord og erklærer meg selv uflyttelig, i Jesu navn.

6. Far Herre, injiser meg med dine åndelige vitaminer som vil gjøre meg åndelig sunn, i Jesu navn.

7. Faderherre injiserer meg spirituelle vitaminer som vil øke appetitten min på å spise ditt ord, i Jesu navn.

8. Far Herre, bland blodet mitt med åndelige vitaminer som vil gi sult og tørst etter bønner i meg, i Jesu navn.

9. Herre Gud, sprøyt meg inn spirituelle vitaminer som vil fjerne mitt syn og styrke dets klarhet, i Jesu navn.

10. Herre Gud, injiser meg åndelige vitaminer som vil opprettholde meg i de onde dagene, i Jesu navn.

11. Herre Gud, injiser meg guddommelig immunitet som alltid vil drepe åndelige bakterier og onde forekomster i meg, i Jesu navn.

12. Herre Gud, injiser meg med åndelig energi som vil gjøre meg utrettelig med deg, i Jesu navn.

13. Herre Gud, mat meg med mesterne, i Jesu navn.

14. Herre Gud, øke energien min til å løpe løpet som er satt foran meg, i Jesu navn.

15. Jeg mottar den trøstende salvingen og kraften i Den hellige ånd, i Jesu navn.

16. Jeg mottar Den hellige ånds uforsøkelige visdom, i Jesu navn.

17. Jeg tar troens skjold for å slukke enhver ildslig pil av fienden, i Jesu navn.

18. Jeg støter på Herrens navn, som er et sterkt tårn, og jeg er trygg, i Jesu navn.

19. Far Herre, la meg alltid drikke av din evige glede med glede i Jesu navn.

20. Far, jeg takker deg for at du har svart på alle mine bønner i Jesu navn.

annonser

1 KOMMENTAR

  1. DankUwel ❤️❤️
    Het gebed van u zet mij op poten!
    Er er kreft i het Woord en i Uw woorden.

    Groetjes Margret

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her