30 bønner for åpne dører med bibelvers

10
37666

Åpenbaringen 3: 8:
8 Jeg kjenner dine gjerninger; se, jeg har satt en åpen dør foran deg, og ingen kan stenge den, for du har litt styrke og holdt mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

Vi tjener en Gud av åpne dører, når han åpner en dør, kan ingen djevel stenge den, og når han lukker en dør, kan ingen djevel åpne den. Det er Gud vi tjener. I dag skal vi innkalle 30 bønner for åpne dører med bibelvers, når vi ber til Gud med hans ord, kan ingen djevel stoppe oss. Før vi går inn i bønnene i dag, la oss først se på ordet “Åpne dører”. Hva er en åpen dør? En åpen dør kan defineres som muligheter som fører til din suksess. Bibelen sa at den rettferdiges sti er som et skinnende lys, det betyr at stien til hvert Guds barn er full av åpne dører med store muligheter, også Gud som taler i Jeremia 29:11, Han sa at han har en plan for en stor fremtid for oss Hans barn, dette viser at hvert Guds barn er ordinert til å ha en lys fremtid.

Som Guds barn er fremtiden din lys, men du må kjempe for den ved tro. Dette er fordi djevelen ikke vil la deg få et flott liv uten kamp. Vi blir fortalt i Skriften å kjempe troens kamp, ​​og i 1. Johannes 5: 4 blir vi fortalt at vår tro er det som gir oss seier over djevelen. Denne bønnene om åpne dører med bibelvers vil bidra til å øke din tro når du reiser i bønner for å se at drømmen din blir virkelighet. Ikke stø på, ingenting fungerer på egen hånd, hvis du vil se positive endringer i livet ditt, må du ta positive skritt, du må være klar til å lykkes fysisk og åndelig. Fysisk må du forberede deg gjennom utdanning og ferdigheter, åndelig må du ruste deg gjennom intense bønner og bibelstudier. Når du engasjerer deg denne bønnen for åpne dører og bibelvers i dag skal hvert fjell før du flykte i Jesu navn

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

30 bibelvers for åpne dører

Her er 30 bibelvers for åpne dører, når du engasjerer bønner, tar også e for å studere bibelversene for å kjenne Guds sinn om dine situasjoner. Studer dem, mediter på dem og be med dem, så vil Gud gripe inn i situasjonene dine i Jesu navn.

1). Åpenbaringen 3: 8:
8 Jeg kjenner dine gjerninger; se, jeg har satt en åpen dør foran deg, og ingen kan stenge den, for du har litt styrke og holdt mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

2). 1. Korinter 16:
9 For en stor dør og effektiv åpnes for meg, og det er mange motstandere.

3). 2. Korinter 2:
12 Da jeg kom til Troas for å forkynne Kristi evangelium, og en dør ble åpnet for meg for Herren,

4). Kolosserbrevet 4:3:
3 Samtidig ba vi for oss om at Gud skulle åpne for oss en dør til ytring for å tale Kristi mysterium, som jeg også er i bånd for:

5). Åpenbaringen 3: 7-8:
7 Og til engelen fra menigheten i Philadelphia skriv; Disse ting sier den som er hellig, den som er sann, den som har Davids nøkkel, han som åpner og ingen lukker; og lukker seg, og ingen åpner; 8 Jeg kjenner dine gjerninger; se, jeg har satt en åpen dør foran deg, og ingen kan stenge den, for du har litt styrke og holdt mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

6). Åpenbaringen 3: 20:
20 Se, jeg står ved døren og banker. Hvis noen hører min stemme og åpner døren, så vil jeg komme inn til ham og støtte med ham, og han med meg.

7). Filipperne 2:13:
13 For det er Gud som arbeider i dere både for å vilje og å gjøre av hans gode glede.

8). Jesaja 22: 22:
22 Og nøkkelen til Davids hus vil jeg legge på hans skulder; så han skal åpne, og ingen skal stenge; og han skal stenge, og ingen skal åpne.

9). Johannes 10:9:
9 Jeg er døren: av meg hvis noen kommer inn, skal han bli frelst og gå inn og ut og finne beite.

10). 1. Johannes 4:18:
18 Det er ingen frykt i kjærlighet; men fullkommen kjærlighet kaster ut frykt: for frykt har plage. Den som frykter, blir ikke fullkommen i kjærlighet.

11). Apostlenes gjerninger 14: 27:
27 Og da de kom og samlet kirken sammen, øvde de på alt det Gud hadde gjort med dem, og hvordan han åpnet troens dør for hedningene.

12). Apostlenes gjerninger 16: 6-7:
6 Da de hadde reist gjennom Phrygia og regionen Galatia og ble forbudt av Den hellige ånd å forkynne ordet i Asia. 7 Etter at de var kommet til Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Ånden led dem ikke.

13). Apostlenes gjerninger 16: 1-40:
1 Så kom han til Derbe og Lystra, og se, det var en disippel der hette Timotheus, sønn av en kvinne, som var en jødinne, og trodde; men faren hans var en gresk. 2 Dette ble bra rapportert om av brødrene i Lystra og Ikonium. 3 Ham ville Paulus måtte gå ut med ham; og tok og omskåret ham på grunn av jødene som var i disse områdene; for de visste alt at faren hans var gresk. 4 Og da de gikk gjennom byene, overrakte de dem forordningene om å holde, som ble ordinert av apostlene og eldste i Jerusalem. 5 Og slik ble menighetene etablert i troen, og de økte i antall daglig. 6 Da de hadde reist gjennom Phrygia og regionen Galatia og ble forbudt av Den hellige ånd å forkynne ordet i Asia. 7 Etter at de var kommet til Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Ånden led dem ikke. 8 Og de gikk forbi Mysia og kom ned til Troas. 9 Og Paulus viste seg om natten om natten; Det sto en mann fra Makedonia og ba ham og sa: Kom over til Makedonia og hjelp oss. 10 Og etter at han hadde sett synet, forsøkte vi straks å reise til Makedonia, med sikkerhet og samle at Herren hadde bedt oss om å forkynne evangeliet for dem. 11 Derfor gikk vi løs fra Troas og kom med en rett kurs til Samothracia og dagen etter til Neapolis; 12 Og derfra til Philippi, som er hovedbyen for den delen av Makedonia, og en koloni; og vi var i den byen i noen dager. 13 Og på sabbaten dro vi ut av byen ved elvekanten, hvor det ikke var bønn å komme; og vi satte oss ned og snakket med kvinnene som kom dit. 14 Og en kvinne som het Lydia, en selger av lilla, fra byen Thatira, som tilbad Gud, hørte oss; hvis hjerte Herren åpnet, at hun holdt øye med det som ble sagt av Paulus. 15 Da hun ble døpt og huset sitt, ba hun oss og sa: Hvis I har dømt meg til å være tro mot Herren, så kom inn i mitt hus og bli der. Og hun begrenset oss. 16 Og det skjedde, mens vi gikk til bønn, møtte en visinne med besittelse av en ånd av spådom oss, noe som ga henne herrer mye gevinst ved å sånne: 17 De samme fulgte Paulus og oss og ropte og sa: Disse mennene er tjenerne til den høyeste Gud, som viser oss frelsesveien. 18 Og dette gjorde hun mange dager. Men Paulus ble bedrøvet og snudde seg og sa til ånden: Jeg beordrer deg i Jesu Kristi navn å komme ut av henne. Og han kom ut samme time. 19 Og da herrene hennes så at håpet om gevinsten deres var borte, fanget de Paul og Silas og dro dem ut på markedet for herskerne. 20 Og førte dem til sorenskriverne og sa: Disse mennene, som er jøder, gjør ekstremt trøbbel vår by, 21 Og lær skikker som ikke er lovlige for oss å motta eller verken å observere, å være romere. 22 Og folket reiste seg mot dem, og sorenskriverne leide av seg klærne og befalte å slå dem. 23 Og da de hadde lagt mange striper på dem, kastet de dem i fengsel og befulgte fangevokteren for å bevare dem trygt. 24 Han som mottok en slik anklagelse, kastet dem inn i det indre fengselet og satte føttene fast i lagrene. 25 og ved midnatt ba Paul og Silas og lovet Gud, og fangene hørte dem. 26 Og plutselig skjedde det et stort jordskjelv, slik at grunnlaget for fengselet ble rystet; og øyeblikkelig ble alle dører åpnet, og hver sin gruppe ble løsnet. 27 Og fengselsvakten våknet av søvne, og så fengselsdørene åpne, trakk han ut sverdet sitt og ville ha drept seg selv, og antok at fangene var flyktet. 28 Men Paulus ropte med høy røst og sa: Gjør deg ikke skade; for vi er alle her. 29 Da ba han om et lys og sprang inn og skjelvende falt ned for Paulus og Silas. 30 Han førte dem ut og sa: Herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst? 31 Og de sa: Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du bli frelst og huset ditt. 32 Og de talte til ham Herrens ord og til alle som var i hans hus. 33 Og han tok dem den samme natten på natten og vasket stripene deres; og ble døpt, han og alle hans, med en gang. 34 Og da han hadde ført dem inn i sitt hus, satte han kjøtt foran dem og glede seg og trodde på Gud med hele sitt hus. 35 Og da det var dag, sendte sorenskriverne trønderne og sa: La disse mennene gå. 36 Og fengselsvakten fortalte dette ordet til Paulus: Magistratene har sendt deg for å la deg dra; gå nå og gå i fred. 37 Men Paulus sa til dem: De har slått oss åpenlyst ubetinget, idet de var romere og kastet oss i fengsel; og nå skyver de oss ut privat? nei sannelig; men la dem komme selv og hente oss ut. 38 Og serjeantene fortalte disse ordene til sorenskriverne, og de fryktet da de hørte at de var romere. 39 Og de kom og ba dem og førte dem ut og ønsket at de skulle dra ut av byen.

14). Ordspråkene 3: 5-6:
5 Stol på Herren av hele ditt hjerte; og len deg ikke til din egen forståelse. 6 Kjenn ham på alle dine veier, og han skal rette dine veier.

15). Åpenbaringen 3: 7:
7 Og til engelen fra menigheten i Philadelphia skriv; Disse ting sier den som er hellig, den som er sann, den som har Davids nøkkel, han som åpner og ingen lukker; og lukker seg, og ingen åpner;

16). 1. Johannes 3:8:
8 Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. For dette formål ble Guds sønn manifestert for å ødelegge djevelens gjerninger.

17). Åpenbaringen 4: 1:
1 Etter dette så jeg, og se, en dør ble åpnet i himmelen, og den første stemmen som jeg hørte, var som om en trompet snakket med meg; som sa: Kom opp hit, så vil jeg vise deg ting som må være i det følgende.

18). Filipperne 4:13:
13 Jeg kan gjøre alt gjennom Kristus som styrker meg.

19). Salme 23: 1-6:
1 Herren er min hyrde; Jeg skal ikke ønske det. 2 Han lar meg legge meg i grønne beitemarker; han fører meg ved det stille vann. 3 Han gjenoppretter min sjel; han fører meg på rettferdighetens veier for hans navns skyld. 4 Selv om jeg vandrer gjennom dødens skygge, skal jeg ikke frykte noe ondt; for du er med meg; din stang og din stab trøster de meg. 5 Du lager et bord foran meg i nærvær av mine fiender; du smører mitt hode med olje; koppen min løper over. 6 Sannelig skal godhet og barmhjertighet følge meg alle mine livs dager; og jeg vil bo i Herrens hus for alltid.

20). 1. Korinter 10:
13 Det er ingen fristelser som har tatt eder, men det som er vanlig for mennesker; men Gud er trofast, som ikke vil la deg bli fristet over at du kan; men vil også med fristelsen gjøre en måte å rømme på, slik at dere kan være i stand til å bære den.

21). 1. Korinter 16: 8-9:
8 Men jeg vil være på Efesos til pinsen. 9 For en stor dør og effektiv åpnes for meg, og det er mange motstandere.

22). Johannes 10:7:
7 Da sa Jesus til dem igjen: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er døren til sauene.

23). 4. Mosebok 7:XNUMX:
7 Hvis du gjør det bra, skal du da ikke bli akseptert? og hvis du ikke har det bra, ligger synden ved døren. Og til ham skal hans ønske, og du skal herske over ham.

24). Matteus 7: 7-8:
7 Be, så skal det bli gitt deg; søk, så skal dere finne; bank, så skal det bli åpnet for dere. 8 For hver den som ber, tar imot; og den som søker, finner; og for den som banker, skal den åpnes.

25). Matt 6:
6 Men du når du ber, går inn i skapet ditt, og når du har lukket døren din, ber til din far som er i det skjulte; og din far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst.

26). 1. Tessalonikerbrev 5:11:
11 Trøst dere derfor sammen og oppbygg hverandre, likesom dere også gjør.

27). Salme 113: 9:
9 Han får den ufruktbare kvinnen til å holde hus og til å være en gledelig barnemor. Pris Herren!

28). Hebreerne 11: 6:
6 Men uten tro er det umulig å behage ham; for den som kommer til Gud, må tro at han er det, og at han er en belønner for dem som søker ham.

29). Johannes 3:16:
16 For så elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn, at den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

30). Matt 7:
7 Be, så skal det bli gitt deg; søk, så skal dere finne; banke, så skal det bli åpnet for deg:

 

30 bønner for åpne dører

1. Far, jeg takker deg for din nåde over livet mitt, det er på grunn av din nåde at jeg ikke blir fortært, takk far i Jesus navn.

2. Herre, husk meg for godt, og åpne minneboken for meg i Jesus navn.

3. Jeg avbryter og sprer alle demoniske aktiviteter i livet mitt, i Jesu navn.

4. Jeg reverserer skader på livet mitt fra fødselen, i Jesu navn.

5. Jeg lukker alle dører som djevelen går gjennom for å plage meg i mitt liv, i Jesu navn.

6. Herre, gjenopprett de bortkastede årene av mitt liv i Jesu navn.

7. Jeg tar tilbake hvert eneste territorium som fienden innehar i mitt liv, i Jesu navn.

8. Jeg bryter ut og frir meg fra ethvert ondt fengsel, i Jesu navn.

9. Hver grunnleggende svakhet, vekk fra livet mitt, i Jesu navn.

10. Jeg vil regjere som konge over mine omstendigheter, i Jesu navn.

11. La enhver ond familie forbannelse bli ødelagt i mitt liv, i Jesu navn.

12. Hjelp meg, Herre, å gjenkjenne din stemme i Jesu navn.

13. Herre, åpne øynene for min forståelse i Jesu navn

14. Jeg kaster bort all bekymring, i Jesu navn.

15. Jeg nekter å bli forvirret med onde tanker, i Jesu navn.

16. Jeg kaster ned hver veisperring som skjuler fremgangen min, i Jesu navn.

17. La mitt åndelige klima sende terror til fiendens leir, i Jesu navn.

18. Herre, løslat meg fra onde ord og onde stillheter i Jesu navn

19. Hver trolldomskraft tildelt mot mitt liv og ekteskap, får Guds torden og lyssetting, i Jesu navn.

20. Jeg løslater meg fra enhver arvelig trelldom, i Jesu navn.

21. Jeg løslater meg fra taket i ethvert problem som overføres til mitt liv fra livmoren, i Jesu navn.

22. Jeg bryter og løsner meg fra hver arvet ond pakt, i Jesu navn.

23. Jeg bryter og løsner meg fra enhver arvet ond forbannelse, i Jesu navn.

24. Jeg frigjør meg fra alle arvelige sykdommer, i Jesu navn.

25. La Jesu blod korrigere enhver arvelig feil i kroppen min, i Jesu navn.

26. I Jesu navn bryter jeg enhver forbannelse for avvisning fra livmoren eller illegitimiteten som kan være i familien min tilbake til ti generasjoner på begge sider av familien.

27. Jeg avviser og frasier meg enhver ordinasjon om "senhet i godhet", i Jesu navn.

28. Jeg tar myndighet over og beordrer bindingen til enhver sterkmann i hver avdeling i mitt liv, i Jesu navn.

29. Far, jeg takker deg for at du åpnet dører for muligheter for at ikke mann eller djevel kan stenge inne på Jesu navn

30. Takk far for at du besvarte bønnene mine.

 

 


10 KOMMENTARER

  1. Gud velsigne deg sir, for å ha tatt vår generasjon inn i åndens riker for det overnaturlige livet i Kristus Jesus, takk sir.Martins O.

  2. Takk, presten fra den høyeste for å gi etter for Guds ånd ved å sette denne veiledningslinjen av bønner etter Guds ord, jeg tror jeg vil bli velsignet.

  3. Denne tjenesten har vært en velsignelse for meg. Er en ung Guds tjener i en voksende tjeneste. Har hatt utfordringer, men hver gang jeg løper til Google, leder Den Hellige Ånd meg til hverdags bønneguide.

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan kommentaren din behandles.