50 bibelvers om rettferdighet kjv

1
9450

Bibelvers om rettferdighet KJV. Rettferdighet er Guds natur tilregnet i mennesker gjennom Kristus Jesus. Det er også vår rett å stå foran Gud i Kristus. Din fremgang i ditt åndelige liv er avhengig av din forståelse av rettferdighet. Rettferdighet er ikke rett å gjøre, men rettferdighet gir rett. Rettferdighet er rett å tro. Å tro på Kristus Jesus gjør oss rettferdige foran Gud.
Disse bibelversene om rettferdighet vil åpne øynene dine for din rettferdige status i Kristus. Det vil hjelpe deg å forstå rettferdighet og vite hva det vil si å bli kalt Guds rettferdighet i Kristus. Jeg oppfordrer deg til å lese, hypnotisere og meditere om disse bibelversene for maksimale fordeler.

50 bibelvers om rettferdighet KJV

1). Jesaja 46: 13:
13 Jeg nærmer min rettferdighet; den skal ikke være langt borte, og min frelse skal ikke bli; og jeg vil sette frelse i Sion for Israel min herlighet.

KSE INDLY ALL-DAGSBASERGUIDE TV PÅ YOUTUBE
ABONNER NÅ

2). Jesaja 51: 5:
5 Min rettferdighet er nær; min frelse er gått ut, og mine armer skal dømme folket; øyene skal vente på meg, og på min arm skal de stole på.
3). Jesaja 56: 1:
1 Så sier Herren: Hold dom og gjør rett; for min frelse er nær å komme, og min rettferdighet skal åpenbares.

4). Romerne 1:17:
17 For der åpenbares Guds rettferdighet fra tro til tro; som det er skrevet: Den rettferdige skal leve av tro.

5). Jesaja 54: 17:
17 Ingen våpen som er dannet mot deg skal blomstre; og hver tunge som skal reise seg mot deg ved dom skal du fordømme. Dette er arven etter Herrens tjenere, og deres rettferdighet kommer fra meg, sier Herren.
6). Romerne 4:13:
13 For løftet om at han skulle være arving etter verden, var ikke Abraham eller hans ætt, gjennom loven, men gjennom troens rettferdighet.

7). Romerne 9:30:
30 Hva skal vi si da? At hedningene, som ikke fulgte etter rettferdighet, har oppnådd rettferdighet, ja rettferdighet som er av tro.

8). Romerne 10:6:
6 Men rettferdigheten som er av tro, taler på denne vis: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal stige opp i himmelen? (det vil si å bringe Kristus ned ovenfra:)

9). Romerne 3:21:
31 Har vi da annullert loven gjennom tro? Gud forby: ja, vi etablerer loven.

10). Romerne 3:22:
22 Til og med Guds rettferdighet som er ved tro på Jesus Kristus til alle og alle dem som tror, ​​for det er ingen forskjell:

11). 1. Korinter 1:
30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som Guds er blitt oss visdom og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

12). 2. Korinter 5:
21 For han har gjort ham til synd for oss som ikke kjente synd; for at vi skal bli gjort Guds rettferdighet i ham.

13). Romerne 10:4:
4 For Kristus er lovens ende for rettferdighet for enhver som tror.

14). Jeremia 23:6:
6 I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel skal bo trygt, og dette er hans navn som han skal kalles, vår Herre vår rettferdighet.

15). Daniel 9: 24:
24 sytti uker er bestemt på ditt folk og på din hellige by for å fullføre overtredelsen og gjøre slutt på synder og gjøre forsoning for misgjerning og bringe inn evig rettferdighet og å besegle synet og profetien, og å salve det aller helligste.

16). Romerne 5:17:
17 For hvis en manns overtredelse styrte døden av en; mye mer de som får overflod av nåde og rettferdighetsgave, skal regjere i livet av en, Jesus Kristus.)

17). Jesaja 51: 6:
6 Løft øynene opp til himmelen og se på jorden under; for himlene skal forsvinne som røyk, og jorden skal vokse gammel som et plagg, og de som bor der skal dø på samme måte; men min frelse skal vær for alltid, og min rettferdighet skal ikke oppheves.

18). Romerne 4:5:
5 Men for den som ikke arbeider, men som tror på ham som rettferdiggjør de ugudelige, blir hans tro regnet for rettferdighet.

19). Jesaja 61: 10:
10 Jeg vil glede meg veldig over Herren, min sjel skal glede meg over min Gud; for han har kledd meg med frelsens klær, han har dekket meg med rettferdighetens kappe, som en brudgom pynter seg med smykker, og som en brud pynter seg med sine juveler.
20). Romerne 5:19:
19 For som ved en manns ulydighet ble mange gjort til syndere, slik skal mange bli rettferdige ved en lydighet.

21). Romerne 3:26:
26 For å forkynne, sier jeg, på dette tidspunktet hans rettferdighet: at han kan være rettferdig og rettferdiggjørende for ham som tror på Jesus.

22). Salme 89: 16:
16 I ditt navn skal de glede seg hele dagen, og med din rettferdighet skal de bli opphøyet.

23). Filipperne 3:9:
9 Og bli funnet i ham uten å ha min egen rettferdighet, som er av loven, men den som er gjennom Kristi tro, rettferdigheten som er av Gud ved tro:

24). Jesaja 45: 24-25:
24 Sannelig, skal en si: I Herren har jeg rettferdighet og styrke: til ham skal mennesker komme; og alle som er opprørt mot ham skal skamme seg. 25 I Herren skal hele Israels ætt bli rettferdiggjort og ære.

27). Ordspråkene 21: 21:
21 Den som følger rettferdighet og barmhjertighet, finner liv, rettferdighet og ære.

28). Romerne 2:6:
6 Hvem vil gjengi hver mann etter sine gjerninger:

29). 1. Timoteus 6: 11:
11 Men du, Guds mann, flykte disse tingene; og følg etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, ydmykhet.

30). Salme 37: 28:
28 For Herren elsker dom og forlater ikke sine hellige; de blir bevart for alltid, men de ugudeliges ætt skal utryddes.

31). Galaterne 6: 7:
7 Ikke bli lurt Gud er ikke bespottet: for alt det en mann sår, det skal han også høste.

32). Ordspråkene 21: 2:
2 Hver menneskes vei har rett i sine egne øyne, men Herren grubler over hjertene.

33). Salme 112: 6:
6 Sannelig skal han ikke bli rørt til evig tid; den rettferdige skal være i evig erindring.

34). Matt 6:
33 Men søker først Guds rike og hans rettferdighet; og alle disse tingene skal legges til dere.

35). Ordspråkene 21: 3:
3 Å gjøre rettferdighet og dom er mer akseptabelt for Herren enn offer.

36). Galaterne 6: 9:
9 Og la oss ikke være trette i å gjøre godt, for i høysesongen skal vi høste, hvis vi ikke svimmer.

37). 1. Peter 3: 14:
14 Men hvis dere lider for rettferdighetens skyld, er dere lykkelige. Vær ikke redd for deres skrekk og ikke bli urolige;

38). 1. Tessalonikerbrev 5:15:
15 Se at ingen gir noen ondskap til det onde; men følg alltid det som er bra, både dere og for alle mennesker.

39). Salme 34: 15:
15 Herrens øyne er på de rettferdige, og hans ører er åpne for deres rop.

40). Filipperne 4:8:
8 Endelig er brødre, alt som er sant, alt det som er ærlig, alt det som er rent, alt det som er rent, alt det som er herlig, alt det som er av god rapport; Hvis det er noen dyd, og hvis det er ros, tenk på disse tingene.

41). Titus 2: 11-12:
11 For Guds nåde som frelser frelse, har vist seg for alle mennesker. 12 Lærer oss at vi nekter ugudelighet og verdslige lyster til å leve nøkternt, rettferdig og gudfryktig i denne nåværende verden;

42). Ordspråkene 10: 2:
2 Ondskapens skatter tjener ikke noe, men rettferdighet frelser fra døden.

43). Salme 1: 1:
1 Velsignet er mannen som ikke vandrer i de ugudeliges råd og ikke står i synderes vei og heller ikke sitter på de hånlige.

44). Jakobus 3:18:
18 Og rettferdighetens frukt er sådd i fred av dem som gjør fred.

45). Lukas 6:33:
33 Og hvis dere gjør godt mot dem som gjør godt for dere, hva takker dere da? for syndere gjør også det samme.

46). Ordspråkene 11: 18:
18 Den ugudelige gjør et svikefullt arbeid; men den som sår rettferdighet, skal være en sikker lønn.

47). Jakobus 5:16:
16 Bekjenn din feil hverandre og be hverandre for at dere skal bli helbredet. Den effektive inderlige bønnen til en rettferdig mann nytter mye.

48). Jakobus 4:8:
8 Tegn nær til Gud, og han vil trekke seg nær deg. Rens dine hender, dere syndere! og rens hjerter, dere doble.

49). Salme 119: 10:
10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt deg; la meg ikke vandre fra dine bud.

50). Salme 37: 5-6:
5 Gi din vei til Herren; stoler også på ham; og han skal gjøre det. 6 Og han skal bære frem din rettferdighet som lyset og din dom som middagen.

 


1 KOMMENTAR

Forlate et svar

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan kommentaren din behandles.